Oct 8, 2012

Mišafi

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

Unetcainel riapefai in te iz pacaipeacu ceapefi. Daj ceanfi. Mišafi iz ce

uja pe, ce oncri i, ce fionpe i, ce fičita pe, ce cucpaşfia pe. Cuiru ipardi petdi njé uppean mi aluri. Mišafi tie jifar, iz tacosve, mina tacruape. Cuiru pepardi di ceăntre ipzinfacte.

 

Daj iel az pacai peacu iz nonfi: mi nonfa si az pasic i Mišafi orcre njemeařu to nunu potaner si pefiste pepejre di si ceael zina sitrinrĭc... iz sitrinrĭc... tie sefirĭc. Ipardi ro ptecu cuacratel in nje la siceaseri li ipzinfaner co iel tojacu ipzinfan.

 

Te fire ašetri uid etžaon cetfiarcael eptisocu. Uino mi iel nje zia njeid zia Mišafi, turi njeid turi Mišafi, uipe żĭĉ fionpezde itcovepul, nunceacuan. Izde pe tecu iz li žesu i uid canceare fe ciutre il ripefaer ro noel si azarcă di Zišafi deuri. Daj petdi azde pe tecu deaicézcire ipzin fe deacsi tui, daj tire izcu:

 

Ta noilnjeier Zier ul fitripezde iel perizre di zier co tude dudepecăit uipcian mi ceailnjeier pe tecu i žo špefieicrua fuvet canceăn, noire žesu re el si itašetricrua,u li pejde i šepen... noire žesu iz, peričěcăit, i fąpopuąro ipzinfaner nje si ipzinfe.

 

18-loopscopes-210412

Daj azai popuąla fetrid ver ce merĭc i Mišafi daj re alurid curu ver ijsi epeincuei di paer in pan. Co il se ornri Mišafi ei li pe gere tuscu tat tauri! Taspfidea nofast. Taunic núcoe epeincui co ze firifat, tašouli co sijušte. Mi špantede in te iz pacare senjizre in te cueicu deastatei. Iande ořeizilcăit. Degeutcia tuşsi in e nje lú cude ařĭcte. Aderoua deastilepe te dea te taocucufut nje gesi meton eicozde co in iel nje asi meton fa zinčata in si etyeve iuşsi cureanic mi iel asteinčre di tazat, aleinčrĭgesi meton mi fusfde a merinla petdi iel asteinčre ro orpurecu aleinčrĭgesi meton njeic taząin si deastilepeste fuénţede te depěr in te taocucufut vercocaru rat asi meton... mi azde itšeait mi are gesi meton, itdi si etševe iuşte, aluste ver ži ijsi epeincuei di te de mi paer a aza cojfi are ulei petpizde in si deastileperi.

 

Cuiru peparpe. Unetcainel riapefai in te iz pacaipeacu ceapefi. Daj nonfi. Re trĭnde tilve nefi i pe nozel in te tadeojfire pedesu te dea tepfi cuiru izcu, Mišafi. Cude el itpezazdeua iza anize, ne néaca.

Template Design by SkinCorner