Oct 7, 2012

I Enkmidad Tinyn Aff Tis Koirdan - Kapidul V

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org
 

 

Idan i tinyn ler vele cyimynti udur gydw i aiemys aff i engys id i nelbtilwg enulobmy aionig aff i Fiennen-Finiud, rin tyri ler vele ud mydanfoil upragud, gydw cyom eek edwr pakorinmae logyd i jagnyff ald undys tinri rit aln, id obynyl i rin widd til i tinyn i undys da neet.

 

Ie velet tilo yneys.

 

Ie aiilod uman, fumynmae rit danvymdry id ewgaiag, gydw ie kyfyld cyzidd ir riywr id ir riaiers sysfel, id ynmykt ie kyfyld daessyn logyd i tinyn cyrimyd tsik len unyndunn id foil aff cyi.

 

Logyd i treap aff undys ler enroys ud kelfig id aidapkong, ud cynenirlwg id urlwg id groenlwg, ud yeltisyg id cyeenlwg id afnwlwg gydw va nej vagtys kanud edan fonin. Nun id nomymys ud usy nasd risan ud edan cyrimyd id cyziddmae ald riaier; i ruff aff ald alys aiilod ewymid gimyn ud aldynen dwf predtmys id ud netnad umanenss prikmyd enlwt ald dass. Len rit fegsyr ogys, rit aidanid fengys, rit ud oeaya, dup cynufud id groenlir alnir alainyffmae aff i tinyn, id len alnir aldunmae id cyneentid paka nomymys rit yma ald ruffmys sadud, ald cyvad risan ald afed, ald ogys cykruynyd sankvelt cyuy emyndsam edkulaftnyff id cyi, id ud sangir ti egie aff woe dribblwg ut aff ald nys.

 

I tri cyeduel tilok ir dad-kanymmyd, cyner-dumnirot cyays cyuy ir alnydys, id fagafdaisy til cymyny i Fiennud, rin vag doenig gigyr ie sysnyn ud rir cyissyn logyd i dag aff i tinyn til dassyn ymys ler yakt edan ud aitrasgmyr aff i Fiennud ynry vele estintisyg dod logyd aitrasglwg, id ie daeg ud komig yot im rit Dilo id Cytio myn myentisyg tidwd alnir, dumae yma i ynngad undys tissnud til pelywd ir tielys rit aidapkys id iemyn ir nas rit cynufed id ynimyn ir cyvadys av aff dagnyff aff i ywdw, ynnlwmir, wet-manid kampod, Goenlil yoir rink Yoirnud. "Wi wel dolodan le ud enet," danid Tinevo.

 

"Talrir ed nur ud aff yn cyid," danid Kriitin.

 

"Idd eek aff os tri ed i furaiek gydw ud rwe," danid Iendan.

 

I unkanenny, yedafalynsy, id uttradayfys enrumanened pagsemdu len til yudun i ywfwd aff Yoirnud, id ynn alnir daeg iys tri Goenlil weninnid i cyay logyd ald dank, cywung ald cynymr rusy, id goidd til im cyuy rydmwr rirkveld myenpys.

 

Cyimynti fir op i ynlyd dumae le kopflwkt. I wesy widd neir; i volkys aiilod aiil; i ymlog sik etdalv eld dayr aim; i krigrywiel idan aldusy til edan rin id edantinri eek ud oer; id i undys cyaff cyuy ud nyfdyf zirtil rusy i komflugmyrimiel, rit ir uynydys yma til ud ew, ir nas aiitisy avdanin, ir yutys tvodul onindu, id ir cyvadys faggoiddun. Nun id nomymys ud usy egimae cyuy ud flyridurnyff id cynaninnid ud myud cynanin op i luft, rin udur gydw le ler vele niir lud niir afynssnirinit.

 

 

Etdu vele ud sang cysakt. Etdu vele ud cyner id ud tromniny cysakt, id Goenlil wop etdu logyd lenir id aisneletgy id rirkveld ked sysmyk; gydw rit ud cydawd ywk aff ald klwng alnir auseynd tvo aff iys yasgad durminengmiel til sylwk enlynys, gigyr le ler velet nas id egadtiel til ald daet dui id sged id futfyffur til ald myft: id le airoti vele yndunn nakrigdys cyom ud aff i tri rirkveld cyay-airotiys aff Irsasy. I triet engir, ekdur, altdu yanassy til daessyn isy Goenlil, id zi myennid op til ald paka rit i pyfysy aff ud nentzir, id ung alrir rit i cykilfoil, yika-afenssid, engir-twedud klutkyff aff ud dyldwd. Rin i rirkveld kampod sysnyn ud twedt aff ald ipys id ud cywenssyn aff ald cykulduel le egirmyd zi runt alnir gimyn ud lyldyd. Alnir goidd zi op i grusy id kravatid zi alndys rit i airapys aff ud cytild, id alnir vele goenig til giynn zi i rydi plodan ynn zi ennirdunmyd til ald nedy id lenir.

 

"Eg dadun yin salda undur jeer afskudnyff," danid zi. "Idd ymys du sadan rig goud eri Eg vel myfdun i enkmirrint logyd i Fiennen-Finiud id wel giynn im yma paka til du nomymys."

 

"Eg edud til esgyd," danid Goenlil, id alnir unkravatid zi airapys. I enrumanenud da cyom zi altdu lovd, id cyuy ud kagt tid Fywn id Oedin id Onel id Konin'n velet utsasnyffid, id na le yma i Fiennud velet utsasnyffid.

Template Design by SkinCorner