Oct 1, 2012

I Kell aff I Danb Yandul – Kapidul VIII

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

I Kel aff i Danb Yandul tinri klumpig id ywmtisyg id klumpig til i kamp, id vele cyurrunid logyd ud yultiedi le endoenrot alnir idd almynmae alnir rit duur.

 

"Etnyff!" alnir afnwmyd, "etnyff gydw i myeb aff i yairyms!"

 

Id alnir afnwmyd, "Etnyff, etnyff!" tilys alnir afnwmyd ymman til cyimynti.

 

Fywn adadad alnir.

 

"Va gydw i etnyff, lwf alrit?"

 

"Fag i idan aff yin yut," danid i Kel, "fag i rainyffeys idd dannys id dup-neir pufonlokravatys aff yin yassyn. Etnyff, etnyff!" alnir sarindud.

 

Etnyff vele provt.

 

I Kel dadun ald yandul op i grusy, onindumae etdu fagsiktiglwg, id daynenmyd ud dalagt aff cyveldudanrys, cyastid, kalainyffmae, yangmyd, imokratig, cyik-sissnig.

 

"Te etnyff!" alnir groenmae, "te etnyff!"

 

Etdu vele giynnn til alnir.

 

"Va aff i danti, yin nals?" danid Fywn.

 

"Ynndun, ynndun," krimae i Kel. "Eg kaikub, Eg kaikub gydw etnyff id cyveldudanrys."

 

Til i zidfrum aff i unagdnyff aff cyveldudanrrys alnir loskelgd ud aidapdal aff etnyff, id edan yiksnyffmae i tvo ewymid id durg, id rusy idd neir, tilys i pimy aff wet-svelt, rot-brun cylwafdanir-yoafdanir daetinmae ewymid til ald cykulduel. Len alnir komrintid til ninw id imnil id pujekt id danym i yiksnyff til ald yut, idd risan eek yutfoil alnir cyuktnyffmae ud eriid cyuktnyff, id dumae veli yutfoil alnir kergmyd ud eazy kergmy.

 

Rin dumae Fywn id i Fiennud yairymmae gimyn loai sysaiys opp i Kel, ler tinri ud lud aff zoznyffig, cyom ymys ud agnet oir ud kongin aff i ynspys oir ud danvymd, aieep-wenssd garlsfi vele oyndanig yifyd im, id cyissnig fagt ie daeg Tinel aff i Irop kenirgig op im rit ud yopairyfys sninet id cykurry aff ped afed. Alnir altdu ud cyay cyuy ald dui, id ler vele nityff cyuy ald sysik rin rotag id feroset.

 

Ewgai fir lilti nakt runt i Fiennud, id ie aiilod rit cyriys sged id alnssnig alndys ynndunig gydw dod. Rin i Kel myfdunmae ud ninwfoil aff ald eazy cylop id loskelgid iys aff Tinel rit gigyr ud cymask le i yan dwf uynyd cynan av ald cykulduel id opnid enlwt i grusy. I Kel len updussnimae ewymid i uynyd id tdaw etdu aff i krop rit gigyr enim id kraft le i alys il aff i uynyd konfitrid til i alys il aff i krop id ywk ler, cyom ked ud uynyd cyom ity, du wyfyld alrir danid, rin le etdu cymyg goidd twedud i fel yngir rusy. I Kel len weninmae ald opnunint dui id fut.

 

"Nun, lwf alrit, doud du aiil afeptnyff tribudu id erskip aff Irsand?" danid alnir.

 

"Sadan rig goud day," groenmae Tinel, "I wemyn til goud day."

 

"Syndan logyd i ryrfys id yon, ymys Eg sadan du goud day, le du vel danin til Fywn, jelwg id veli jel, i urafmalnyff aff i wi aff Tesennad."

 

"Eg cyndan esgyd," danid Tinel, "idd Eg wyfyld cyndan ynlykatyff til daessyn day."

 

I Kel myfdunmae alnir len id dadun alnir cyiduntyff til ald cykip. Len alnir myftnyffd ald grot aiifel id sysnyn i pot ud kik le droyn etdu cyiynn myenkeeys ut til i zee, id le vele ur i aynnedir aff Tinel aff i Irop enid.

 

"Ynry enda du, er?" danid Fywn til i Kel.

 

Rin vag ewsvelig i Kel dwf rigw enirnyffd til ud aff cypmyninvag id rav.

 

"Eg enym aferdar aff i Cy aff Rat Kruenkud," alnir danid.

 

Len Fywn rink Uenil systi ud feeai id ud afnet gydw i jodurgyl yr Nielmal, id rit le i dunmy ed enid aff i Kong aff Tesenly dwf ywfwd id i Kel aff i Danb Yandul.

Template Design by SkinCorner