Oct 27, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul VI

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

imageUd jel nedanmae, id ud leg cyom alnir vele cyiduntyff aff afilwairint ler tinri ud rirkveld myrm logyd tyri, id iys myrm vele gigyr nirsedulit le i folk id koywmoiel velet cykaneninlwdad, id Fienknud aff rydi aginmae le i noedy tirfwd cykumyn edan provt vag alnir til edan afilwaid.

 

imageEtdu vele doenin, id til ald oynrassgyff i tirfwd cykymdunmae ut til edan i Cyvelt eng.

 

Zi feltsamnyffd alnir cyuy i sysdaksert vag ald folk, id sassnimae le alnir altdu dussynn fagt zi ku, id le zi altdu neet pin ninid i yiw kri alnir altdu goenin afnil gydw, id zi fagsangnyffmae afilwairint logyd alnir id sysdakted.

 

"Ymys du vel oynrynssyn etdu til edan sysdakted, Eg vel giynn du twennad kri yidelvir," danid Fienknud.

 

"Eg wyfyld neet dussyn yma i kri cyuy Ulaier," zi runid.

 

"Utspdatin afilwairint lodelvir," danid i kong, "idd ymys Eg kanud doud va du fagsangnyff Eg vel doud cyid." Gydw alnir da neet gimyn til edan cyuy i fel, id alnir da neet yndnyff le ynlyka tirfwd cykumyn alrir ud udaffedfimae afetnyff opp alnir.

 

Oracle from Drizza

 

imageI Cyvelt eng len utsdatisy afilwairint, id i kong altdu til fulfil etdu.

 

"Eg alrir korin," danid zi, "van i oai til i ymwd; du yridun korin logyd i ymwd til i oai id yatin krig gydw rig, id ryfsatss rig op i Kong aff Lokmynn."

 

imageFienknud altdu til doud cyom zi fagsangnyffmae, id, obynyl etdu vele rit ud ednig alrit, alnir zet ut cyuy tri legys tid gydw Lokmynn, id alnir provt rit alnir rydmwr fluggridunmynd.

 

imageAlnir dant riisaniel vag alnir til Grot Eolssnirg velnnyff alnir aff ald komig, aff ald afdulnyff, id aff i dawd aff treapys alnir vele pryffenig; id ynn alnir sanid Eolssnirg rit alnir rit ud sylwk kraft, idd ie fyfygt cyarin.

 

imageCyuy i enet cysakt tri rwe aff i rin aff Lokmynn velet dolodanmae, rin cyuy i tidwd cysakt Eolssnirg Yoir da neet cysakt sysdakt, gydw alnir sadan cyoma gifseri cykaf ut aff ud dult, id iys ewgdapnyffmae i rin aff Ulaier id dolodanmae neud rwe aff im.

 

imageGigyr nyfdyf vele i cylukdurnyff systi logyd iys cykaf id gigyr rirkveld i ewgaiag ie fagsakid, le niman kyfyld aiejud vag im, rin logyd rirkveld ked sysmyk ler vele ud olys aff dui, id i rin aff Ulaier, krigrywiel id prinzys id kenrywduur, velet kraftid til klwmnyff ewymid i pumys, id ie reaimae risan i prantiys gimyn rirkveld fosyys, dumae i gifseri cykaf cynesy edanlogir mydunig femyniblwg id duerig ewymid i grusy.

 

imageFienknud Fi, y vele og cyiduntyff cyuy ud pum, ynri ywdw ewymid, id alnir vele loskodosat.

 

"Wi enda losgdantid" danid alnir.

 

"Ed ed ynri sysmyksam," danid i edwr cyuy i prank edanlogir, "talt ud cykaf kanenneet klwmnyff ud pum."

 

"Wi enda losgdantid gydw eynir" danid i Kong aff Ulaier.

 

"Ymys le cykaf myrnud ur til klwmnyff, wi enda undoenin datirnad," danid i edwr edanlogir.

 

"Eg vel goud neir id cysakt i cykaf," danid Fienknud. Rin i ynnedys wyfyld neet sadan i kong goud.

 

"Ed ed neet daet," ie danid, "talt du cykumyn cysakt cykaf."

 

"Soma ud yridun cysakt tigdad," danid Fienknud Finiud, "rin nej rir aff yin rin cykagidag kaikub tilys Eg cysakt yidelvir; gydw ymys Eg enym tutid til kaikub, Eg wel kaikub id Eg kanenneet ednanyff etdu, id ymys etdu ed i cykaf dwf dymy til kaikub, len kaikub ie wel; gydw ler ed nej edwr kanud fagriin fagalnig, idd ler ed nej cykaf kanud doendyss etdu oir."

 

"Lobnyff edan til god!" danid i krigrywir le vele ossir ewymid.

 

"Enrin!' danid i edwr ynry vele ossir len alnir, id i myebnyff aff i krigrywiel yndnyffmae ked sysmyk til i kong.

 

imageAlnir aieldud len til klwmnyff neir i pum rit ud ednig alrit, rin dumae alnir ung logyd i rydi prank id vele yifyd til sadan goud, alnir rirsgyffd ud ywdw krigrywir cynedarnyffig yot alnir. I kong drassnimae aldelvir ewymid op i prank nomymys id cyaff duk-afenssid op etdu til dassyn va i krigrywir wyfyld doud.

 

imageI essnilogir vele ud ynri ywdw edwr, myeid cyuy ud grun kluk rit ud gydmad preak aff i cykuldur. Alnir altdu ud golog nyss yifyd ald alrir id golog cyrwymys op ald marift, id alnir vele sakig alritilwg aff i plwkt aff i rin aff Irsasy.

Template Design by SkinCorner