Oct 28, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul VII

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

"Ed ed neet ewssyn aff du til sak aff yn ym," danid Fienknud Finiud.

 

"Ynry kyfyld iw sakig aff ud kong untiksang op ud brank id ald elrie reaiitin runt alnir gimyn ed?" danid i essnilogri.

 

"Nitidteminda," i kong daplwssy, "ed wyfyld edan sysdakserduyfys aff du neet til sak aff unssmyket."

 

"Wi sak ynn wi kanud," korindud i essnlogr, "idd enda lenksam gydw i kanz."

 

"Du yassyn korin ewymid til i pum," danid Fienknud, "fag Eg veldussyn le du enda ud yannerlwg tirfwd, id Eg dassyn le cyoma aff i gifseri cykaf enda kenrgig cyuy iys riktnyff. Eg wyfyld ratzir afskuin du," alnir dudasy, "len dassyn du dolodanmae; gydw," danid alnir sarindunblwg, "Eg enym daessntyff neir nun til cysakt i cykaf."

 

"Tey vel neet cymeldun cyuy," danid i essinlogir. "Ynry enda du?" i kong afdunmae.

 

"Eg enym Yanennen yn, i ywfwd aff Llwr."

 

Fienknud sgu len le i essinlogir kyfyld neet edan cymeldun.

 

"Va vel du giynn rig ymys Eg avlwyndan du logyd i cykaf?" afdunmae Yanenn, Cyn.

 

"Eg vel giynn du ynlykatyff du afdun, ymys Eg alrir le cyak."

 

"Eg afdun i daetys aff jeer kron id aff jeer riolin gydw ud leg."

 

Fienknen dwf aim vele dussynn fagt logyd le aftnyff, id alnir tilok ud myud tid til komnunud aldelvir, len alnir danid yildlwg:

 

"Eg vel neet alrir ud edwr aff Irsasy dolodanmae ymys Eg kanud cynedan alnir. Yma le Eg alrir ie giynn rig, yma le Eg alrir Eg giynn til im, id ymys Eg yridun giynn iys og, len Eg vel giynn iys, obynyl etdu wyfyld edan esomier gydw rig til giynn yin salda." "Talt ed edesy," danid Yannenen yn.

 

Alnir altdu ewtyff inetinnid cyuy ud tuld aff ald kluk, id alnir uninetinnid idd pudukdusy iys cyak.

 

Etdu vele ud usy.

 

Nun ymys i cykaf velet gifseri, iys usy vele rir gifseri aiil, gydw etdu vele ewgaifoil til cyissyn aff. Cyuy krop etdu vele neet grot, rin dayr uynyd vele aff ud rirkveld grotet, id i yut le vele fagmid cyuy le uynyd vele kadam til onindu gimyn i lwd aff ud lomad. Etdu vele neet duet va velet cyuy le uynyd, rin okys id fengys id pupgys. Dydanfoil vele le yut til cyissyn aff,  durur til cyissyn til, woefoil til intin yifyd; id logyd etdu, oir logyd i dad, myeys nys le ynimyngmyd ovan etdu, ler tinri ud lud va nej vagt aff edwr kyfyld oynirskriafnir, gydw etdu vele neet ud cynenrilir, niir vele etdu ud urlir, obynyl etdu vele pole aff ys. Etdu vele niir ud groenlir niir ud gront, obynyl etdu vele pole aff iys; etdu vele neet ud yul niir ud groud, obynyl etdu vele pole aff iau: gydw etdu vele ud lud systi ewymid aff iys ludys, id ler vele cyuy etdu, tilo, ud egie id ud yell, id ud sangir-drun cyniirig myrym, id ud dup narksangir myrym, id ud myrym le vele gimyn i cyeenlir aff ud rinad iss, id ler velet ynngad myrmys cyuy etdu og.

 

"Te godys edan lobnyffid!" danid i edwr ynry vele cyuy i brank ovan i kong.

 

"Va gydw iys tid?" danid i kong.

 

"Ynyl le usy kanenneet klwmnyff ud pum," danid i edwr.

 

Id i edwr op ud brank dok ovan alnir groenmae ut "Enrin!"

 

"Talrir ed nityff til erekdun cykaf gimyn ud usy," danid Yanennen yn, "idd ler ed nityff til erekdun iys cykaf gimyn iys usy."

 

Alnir dadun i usy op i grusy len.

 

"Myud uniud, myud cykatys," danid alnir, "goud id dolodan i cykaf."

 

Id ynn alnir danid le i usy dadun ud tilgivnyff id ud tilgivnyff op til i myrm alnir altdu pin rinkong vag, gigyr le i rin aff Irsasy ywk ir fyffur til ir our id cykymdunmae i wetys aff ir ogys upkrigdys, id nerlwg fir av ir prantiys rit i ewgai id i erekt va le lud dadun til im.

 

Etdu da neet dussyn i usy sangir til doud va alnir altdu pin aginmae. Alnir widd avdanin, aff enet, rit ud sangsam wtilgiynnmy, id cyom i gifseri cykaf tinri til yudun alnir cyuy pyfyntiys, alnir len widd til yudun im cyuy wriggmyys; gigyr le cyuy ud dumae alnir widd gigyr cynel le du kyfyld dassyn nityff aff alnir rin ud uynyd id ud wriggmy. Alnir duelt rit i cykaf cyuy iys yng, ud tidmyr id ud kop gydw eek, id alnir nitid erulwnmae ald tidmyr id alnir nitid erulwnmae ald kop. Ynn alnir goidd ald tuaiold alnir cywung rusy op etdu cyom ymys etdu vele ud iss. I cywenssyn tissnud rit i kop, idd etdu enid rit i pit myeys id i cykaf giweg dayr rydi kik. Afj i gwdi aff rydmwr yinutys yma i cykaf velet lyig op i grusy, id i cyam pit vele ut aff veli cykaf, id veli cykaf vele dodu.

 

"Du kanud korin neir nun," danid Yanennen yn.

 

"Talt usy kanennet klwmnyff ud pum," danid i edwr cyuy i brank ovan i kong velnnyfflwg.

 

"Lobnyff edan til i god!" danid i edwr ynry vele ovan alnir.

 

"Enrin!" danid i krigrywir ynry vele ossr ewymid len le. Idd i edwr cyuy i tidwd pum danid:

 

"Niah jeean ed afynssyn ud dui oir ud fut tilys i usy kotiys aldelvir til dod op i dodu tit."

 

I usy, ekdur, da neet edun ud pit aff i tit. Alnir dagafnidud til ald riaier, id Yanennen yn tilok alnir ewymid id inetinnid alnir cyuy ald kluk.

 

"Nun du kanud korin neir," danid alnir.

 

"Eg yndnyff le usy vele dodu!" danid i kong.

 

Rin alnir cywung aldelvir ut aff i pum yma i cyam, gydw alnir da neet yndnyff til daenud erekdunmae vag Yanennen yn . "Du kanud goud nun id nalys i rin aff Lokmynn," danid Yanennen yn. "Du vel edan Kong aff Lokmynn vag naktfymnyff."

 

"Eg niah wyfyld sysai esgyd," danid tekong. "Ed dwf nej dronyff," danid Yanennen yn.

 

I ywfwd aff Llwr cykymdunmae len id widd fagt cyuy i riktnyff aff Irsasy til dussyn ewymid ald oni-leg daetys, id Fienknud dudasy ald cysakt rit i Lokmynnenkys.

 

Alnir nalys im vag naktfymnyff, id logyd le zig alnir edantinri Kong aff Lokmynn id Kong aff i Danopys id i Primanienopys.

 

Alnir sysnyn i Cyvelt eng cyiynn cylotys rit ir femynitilrys, id alnir sysnyn zi ud rwe aff veli cyeart aff kattmy le alnir altdu tunssy. Zi vele cyaffedfimae.

 

Len alnir widd paka til Irsasy, id na alnir altdu pin ler gydw cyoma tid ald wef sysnyn afrynyff til ud ywfwd.

Template Design by SkinCorner