Nov 25, 2012

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 12

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Ur dursges tinri risan Enlem id Eyn.

 

LEN Enlem cymodu opp ald prit, alnir id Eyn, id ie afigdafnimae i esa nakt tilys irirung daw ner, id ie cyuktnyffmae ovan i sanget aff i nakt cyuy Yiyenziud.

 

2 Id Enlem nalys aldelvir, id daw aldelvir op i grusy cyuy i tinyn, logyd pitdur grief, id ynlir aff i dursges, id myny ler cyom dodu.

 

3 Rin Eyn agesy i myrm alnir systi cyuy tulnyffig opp i erd. Id zi felt yifyd gydw alnir rit zi alnidys, id fonin alnir gimyn ud myek.

 

4 Len zi vele ewgaisam, cypdasgyffminda, id myeafnimae logyd alnir.

 

5 Rin i pritalritsam Yn cyid cyissnimae op i dod aff Enlem, id op Eyn dwf cyimynti logyd ewgai aff i dursges.

 

6 Id i Vagt aff Yr Nielmal tinri in dusad Enlem id myftnyffid alnir logyd ald dod, id onindumae Eyn dwf yut le zi yakt cypdatin.

 

7 Len Enlem enroys cyuy i tinyn id danid, "O Yr Nielmal, velfage ä lwkt fagtgoenmae logyd os, id dursges korin ovan ri? Velfage doedt Tyfy sadan os cyuy iys sang dursges? Velfag weldun Tyfy mynkee os lerfag?

 

8 "Idd iys dursges, O Yn cyid, vel vele etdu gad etdu tinri opp ri? Etdu ed gigyr, le wi kanenneet dassnir eek ynngad.

 

9 "Fag, gigyr sang cyom wi velet cyuy i y, wi niir daeg niir gwdlo sgu va dursges ed. Eg vele neet idin logyd Eyn, nyr vele zi idin logyd rig, tilys nun le zi kanenneet dassnir rig; id nej dursges tinri opp os, til danagmaffe os logyd eek ynngad.

 

10 "Rin zi id Eg velet pole cyuy ud cykidam lwkt. Eg daeg zi id zi daeg rig. Dok nun cyin wi tinri til iys tinyn, dursges ä korin opp os, id imyd os cyomundur, gigyr le Eg doud neet dassnir zi, id zi doeneys neet dassnir rig.

 

11 "O Yn cyid, weldun Tyfy len mynkee os rit iys dursges?"

Template Design by SkinCorner