Nov 15, 2012

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 3

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Afkimig i lov aff i rirkveld fiv legys id ud tvodul.

 

YR NIELMAL danid til Enlem, "Alrir Eg oirinimae op iys erd legys id jael, id tyfy id ty dad cykagidag kynlir id cynedarnyff cyuy etdu, tilys i legys id jael enda fulfumynmae; ynn Eg cykagidag danin i [neragarf dudad] Vagt le cytinisy tee, id assnir va tyfy somt dadgdasmae, i Vagt le systi tee korin ut aff i y id le myftnyffid tee ynn tyfy wsomt tulnyffud.

 

2 Yeud, i Vagt le wel nomymys cynedan tee ynn i fiv legys id ud tvodul enda fulfumynmae."

 

3 Rin ynn Enlem agesy iys vagtys logyd Yr Nielmal, id aff i rirkveld fiv legys idd ud tvodul, alnir da neet fagaianud i riennyff aff im.

 

4 Gydw Enlem vele intinig le ler wyfyld edan rin fiv legys id ud tvodul gydw alnir, til i gwdi aff i ynlyd.

 

5 Id Enlem wept, id piinimae Yr Nielmal til kadan etdu til alnir.

 

6 Len Yr Nielmal cyuy Ald pritalritet gydw Enlem ynr vele systi na Ald essnir fagaiel id cyimilwedi, kadanmae til alnir, le iys velet 5000 id 500 jael; id ur Ud wyfyld len korin id cynedan alnir id ald dad.

 

7 Rin Yr Nielmal altdu vag le systi iys kovnimir rit vag tudur, Enlem, cyuy i cyam durmid, gad alnir tinri ut aff i y, ynn alnir vele logyd i pum velof Eyn tilok i erukt id sysnyn etdu alnir til edun.

 

8 Edommika cyom ynn vag tudur Enlem tinri ut aff i y, alnir nedanimae logyd le pum, id daeg ur Yr Nielmal altdu len enirnyffid i anidanenti aff etdu til enrwygad rigw, id ur etdu weldunmae.

 

9 Id cyom Enlem widd til etdu alnir ewgaimae, dammyd id fir neir; rin Yr Nielmal cyuy Ald pritalritet myfdunmae alnir ewymid, id len systi iys kovnimir rit alnir.

 

gen-folio1-color-deluxe

 

10 Id, nomymys, ynn Enlem vele logyd i dwdfwd aff i y, id daeg i zirub rit ud cyay aff plwkig fur cyuy ald dui, id i kzirub daw afys id eroennmae aff alnir, pole Enlem id Eyn edantinri ewgaisam aff alnir, id insgyff alnir rienidd til dadun im til dod. Gigyr ie fir op ir sysikys, id dammyd rit ewgai.

 

11 Rin alnir altdu jair op im, id zeegnyffmae im pritalritet; id cykymdunig logyd im widd ewymid til eeynn, id piinmae in dusad i Yn cyid, id danid:--

 

12 "Er, Tyfy lodai danin rig til elmyklok aff i dwdfwd aff i y, rit ud cyay aff fur.

 

13 "Rin ynn Ty darvagtys, Enlem id Eyn, daeg rig, ie fir op ir sysikys, id velet cyom dodu. O yin Yn cyid, va cykagidag wi doud til Ty darvagit?"

 

14 Len Yr Nielmal altdu jair op im, id zeegnyffmae im pritalritet, id danit Ald iw til afalin i y.

 

15 Id i Vagt aff i Yn cyid tinri in dusad Enlem id Eyn, id myftnyffid im ewymid.

 

16 Id i Yn cyid danid til Enlem, "Ticid Eg tee le aff i gwdi aff fiv legys idd ud tvodul, Eg wel danin yin Vagt id cynedan tee.

 

17 "Aielkedun ty alrit, lerfag, id enbudnyffe cyuy i Tinyn aff Cykats, aff va Eg alrir vag stitinn til tee."

 

18 Id ynn Enlem agesy iys Vagt logyd Yr Nielmal, alnir vele afkynmedud rit le va Yr Nielmal altdu ticid alnir. Gydw Alnir altdu ticid alnir ur Alnir wyfyld cynedan alnir.

Template Design by SkinCorner