Nov 18, 2012

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 5

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Cyuy va Eyn yatid ud adlwg id emotikadam idurtisywp, dunkong i feltsamnyff op zirdalvir.

 

LEN Enlem id Eyn ededunmae i tinyn, id ailod pinig, cyuy ir essnir fengir, unyndunn til os, rin va ie sgu kynlir.

 

2 Id cyom ie pinmae, Enlem myftnyffid ald ogys, id daeg i rok id i lek aff i tinyn le itid alnir oynruynd, gigyr le alnir kyfyld dassnir nir eynn, nir Yr Nielmal dwf kdadunudys. Gigyr alnir wept id cymodu enwelwg opp ald prit, tilys alnir tuliladannid, id vele cyom dodu.

 

3 Id Eyn cyaff ynenenig; gydw zi aflwynsy alnir vele dodu.

 

4 Len zi enroys, cyprin zi alndys yot Yr Nielmal, cyuig Alnir gydw pritalritet id jair, id danid, "O Yr Nielmal, fagsadan rig yin cyi, i cyi va Eg kommitdud, idd ernud etdu net assnir rig.

 

5 "Fag Eg myn fagsakid Ty darvagt til tulnyff logyd i y til iys loai eaiat; logyd lwkt til iys dursges; id logyd i enboi aff erud til iys tunsy.

 

6 "O Yr Nielmal, cyissnir opp iys Ty darvagt lerfag tulnyffud, id myftnyff alnir logyd ald dod, le alnir yassnir ynenud id danint aff ald dadgdasywp va alnir kommitdud durg rig.

 

7 "Dussnir net fagt ald dael iys enmym; rin sadan alnir vonud le alnir yassnir aiejud na i yadun aff ald danindunti, id doud Ty wel, cyom vag ald dod.

 

8 "Rin ymys Tyfy doud net myftnyff alnir ewymid, len, O Yr Nielmal, dussnir fagt yin essnir dael, le Eg edan gimyn alnir; id sadan rig net cyuy iys dunssop, ud id myn; gydw Eg kyfyld net aiejud myn cyuy iys ynlyd, rin rit alnir nur.

 

9 "Fag Tyfy, O Yr Nielmal, lodai fagsak ud cyluridanr til korin opp alnir, id lodai dussnir ud afnir logyd ald ew, id lodai updaedun i mysk cyuy i agt aff etdu, logyd Ty lowe yakt.

 

10 "Idd Tyfy lodai dussnir rig, i afnir, id yatin rig ud eru, cykidam gimyn alnir, rit alrit, fagnuft, id cypdasgyff; id cyuy mysk, gimyn in dusad ald essnir; idd Tyfy lodai yatin rig na i gimynag aff ald dumynenenti, logyd Ty pritalritet id yakt.

 

11 "O Yn cyid, Eg id alnir enda ud id Tyfy, O Yr Nielmal, kudt vag Kydadunoir, Tyfy enda Alnir ynir systi os pole cyuy ud leg.

 

12 "Talrifage, O Yr Nielmal, giynn alnir salda, le alnir yassnir edan rit rig cyuy iys essnilogir wi, dumae wi kynlir cyuy etdu op kondw aff vag daddasywp.

 

13 "Rin ymys Tyfy weldun net giynn alnir salda, len dussnir rig, gwdlo rig, gimyn alnir; le wi pole yassnir kaikub i cyam leg."

 

14 Id Eyn wept pitdurlwg, id fir opp vag tudur Enlem; logyd zi rirkveld cyagroud.

Template Design by SkinCorner