Nov 20, 2012

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 7

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

I tiel enda dakopkimyd.

 

YNN Enlem id Eyn agesy iys vagtys logyd Yr Nielmal, ie wept id ynenenafid dok rir; rin ie aielkedunmae ir alritys cyuy Yr Nielmal, ynlir ie nun felt le i Yn cyid vele til im gimyn ud tudur id ud yuir; id gydw iys ynri fagnuft, ie wept vag Alnir, id cyfygt pritalritet logyd Alnir.

 

2 Len Yr Nielmal altdu jair op im, id danid: "O Enlem, Eg alrir systi Yin kovnimir rit tee, id Eg wel neet cykymdun logyd etdu; niir wel Eg sadan tee pakorin til i y, tilys Yin kovnimir aff i rirkveld fiv legys id ud tvodul ed fulfumynmae."

 

3 Len Enlem danid in dusad Yr Nielmal, "O Yn cyid, Tyfy lodai cytinin os, id yatin os fit til edan cyuy i y; id vag Eg dadagdasmae, Tyfy systiai yma tiel korin til rig, le Eg cykumyn nam im.

 

4 "Ty danti vele len op rig; id Eg namid veli ud enlwt Ty sysai; id Tyfy systiai im yma cyubjekt in dusad rig.

 

5 "Rin nun, O Yn cyid Yr Nielmal, le Eg alrir dadagdasmae Ty kommrwyrint, yma tiel wel upkomnyff assnir rig id wel ivvag rig, id Eyn Ty alnydrinid; id wel tririn av vag salda logyd i sysik aff i erd.

 

6 "Eg lerfag edadessnir Tee, O Yr Nielmal, le, cyin Tyfy somt systi os korin ut aff i y, id somt systi os edan cyuy ud essnilog wi, Tyfy weldun neet sadan i tiel cymeldun yn ym."

 

7 Ynn i Yn cyid agesy iys vagtys logyd Enlem, Alnir altdu jair op alnir, id felt le alnir altdu trulwg danid le i tiel aff i feld wyfyld upkomnyff id ivvag alnir id Eyn, ynlir Alnir, i Yn cyid, vele afys rit im tvo op kondw aff ir dadagdasywp.

 

8 Len Yr Nielmal kommrwymae i tiel, id i fosyys, id yma le afynssid opp i erd, til korin til Enlem id til edan kedtindu rit alnir, id neet til ewaidang alnir id Eyn; niir dok ynlyka aff i ked id daeduyfys risan ir foaierinad.

 

9 Len i tiel da oedanedenti til Enlem, enlwt i kommrwyrint aff Yr Nielmal; udur i cymyng, assnir va Yr Nielmal vele wdagafnir. Etdu da neet korin til Enlem, rit i tiel.

Template Design by SkinCorner