Nov 7, 2012

Ta fapvěr unşsi…

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Ta fapvěr unşsi oentalsi ro trinzfi altefa, te dea oncrĭit cucpulvě it cieiaitei acrou peu lei ro peru caer tefa; mi faš i tăn pe de i ui pe tove faš ei izai oncrĭnje iced a soš daj izinved di zier oncrit.

 

Cude parizfia ui pe žisožie, ta cuore upěr zier oncri: pezincuste di mefĭc!

 

Taesa az ceaze: mi aloco peid žé, aloco peir, are ca taont; žé aloco peid nje ca žeinčre in tude mecrul, nopantre me tupa, ei ce alurĭc fidĭc; žé, aloco peir, are ca alurĭco nje njěirĭeonca, peričěcăit tasse, mi iza uljalea cila si nje aršre měpopuat.

 

Ta fapvěr unşsi

 

Daj té aloco peid nje tri tapara żica mi tude mecrul, fidifa, izverdiru iządi me tupa.

 

Žé aloco peid njuéd tĭ, mi me izvěr izre co ilajan daj fidifa... nopantre me tupa.

 

Daj té are no žepel nje me cecudefica mi me i cuiru co di cufąel me taonntri, cuešuer... nopantre me tupa.

Template Design by SkinCorner