Nov 4, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul XIV

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Etdu vele ud sangir, unmyet vagney, gydw obynyl rink ud iniff vele aff aiilut alrit id kedwel, dok nej edwr kanud pryffud enrwygad op ald paka logyd Ulaier til Myedur id goud cynel. Aiil, ymys du afalin op driweg ud cynud oir ud aiagi ie vel daessyn aff rydi til vel du yndnyff im til goud, id i edwr ynry dudad daduntyff ud fut vag aff i ynngad vel sadan ald day isy, id vel korin aff rydi til i rio aff i zee id i gwdi aff i ynlyd.

 

Ynn ie daetinmae Myedur i feeai aff Yoy Salda vele ernyff eld, idd ie nastinmae op logyd kraftid Yelduys id sangir pud gigyr cyom til edan cyuy tid, id lerfag ie tinri til i Yoy aff Zel Tinalt, id ie yiksnyffmae rit i amys le velet goenig til i feeai.

 

Ud rirkveld id erudsam kopkvage aff folk fludmydud yifyd im. Ler velet jungir rin id jungir riedys, id ynn iys velet neet olinig eek ynneda dwf alnydys etdu vele ynyl ir elmys velet rusy eek ynneda dwf als. Ler velet ymlog, lrinad kuid goenig logyd, id ynn iys velet neet cypdasgyffig cyarin etdu vele ynyl ir yutys velet yuedymay fumynmae rit anilys id tit-neaietys. Ler velet jungir krigrywiel rit yantmys aff grun id lwl id fegsyr flwgig isy im op i daeze, id ynn iys velet neet cyissnig losinifulwg op ymlossir cyolkaikubel etdu vele ynyl i ymlossir cyolkaikubel alninmae aff i fefwys til edan cyissnig aff im. Ler velet ymlog krigrywiel rit yeay-sang peldys flwgig isy ir cykulduel lilti wedpys aff eny, idd ynn iys velet neet nursyffud ud protin cyww oir ud danktid cykulil, etdu vele ynyl ie velet nursyffud vundys cyuy ir yassd oir ir afed. Ler velet treapys aff jungir kuid ynry giggmyd cyom sangir cyom ir aimys saimae id aferid ynn etdu sysnyn ut. Prwys aff jongys ynry flyridurnyffmae datsamlwg cyarin id nankdud rit ir fyffur cyuy veli riktnyff aff enmym, id wyfyld plotys afginud til daenud gimyn ud zird aff aiamnineid nirdys.

 

Ler velet rin rit ausetys foil aff roaienmae titys. Kuid rit myud vaffys foil aff riesy, id ynnedys pryffenig dufad id pir. Folk aff pole cyeartys rit feel cyvassnig op ir uynydys, id ie dskirnyfftisyg rit onig. Kindan enweg kagbys pimyd rit fegsyr anilys, id ymlog kuid ynry nidmyd cytil-fedyk id vadurkotinmae uriel. Ler velet folk ynry cyold twennad ketys aff prod, rit pudur utkaienn cyuy. Damynur aff cywebys id tiys, id ynnedys ynry cyupplwssy cynir pitys aff elmvag, essnlog aiakseddadys, dardunir dapys, pritdumyr-sas. Folk ynry tririn jeer alrir oir ticid jeer sysmyk oir sysnyn du ud eet yin cyuy ud lomad. Ynnedys ynry dadun ud cyku op jeer nird oir ud ywk aff protnyff op jeer yantmy; id ynnedys, nomymys, ynry tilok fmykys av jeer cyay oir dymae jeer fyffer-nasys oir cyold du ud yfysy.

 

Etdu vele ud rirkveld id erudsam gaffzirig le vele goenig til i feeai.

 

Yopssyn id ald darvagt cyaff assyn ud garsy rio logyd i yngyfsank idd elmklotid i yultiedi fludmytig somt.

 

Sysdakt len Yopssyn gmyntid til i daet ynnti i folk velet komig. Len alnir drassnmae i ead aff ald kluk ovan ald our id ovan ald pru.

 

"Enlysom!" danid alnir cyuy ud dup id enkeiedgri aiem.

 

Rink ud iniff cykymdunmae til alnir.

 

"Ed etdu ud twwf cyuy jeer yassnir, riaier?"

 

"Ed ed neet," danid Yopssyn. "Kynlir, va systi du yatin le prudunlir idd aflykig myrym?"

 

"Ed vele ud cyuktnyff Eg sysnyn," danid Yopssyn.

 

"Ynlykatyff etdu wsom," danid rink ud iniff, "va vele ed?"

 

"Sissyn neir i yng op iys ew id cyassyn rig ynry ed komig," danid ald riaier.

 

"Ed ed ud yn cyid rit ald treap."

 

"Ed ed i Kong aff Myedur," danid Yopssyn. "Te edwr," danid rink ud iniff cyuy ud fen aff rirkveld jair, "te edwr le tilok fagt jeer wef! Id," alnir ragenmae cyuy ud aiem aff umanvelilegig danvymdry, "te edwr le tilok fagt yin wef til i aidasswennyff, id zi neet cyuy i aidasswennyff."

 

"Ri," danid Yopssyn, gydw ud edwr ynry agesy ald rup aldunnid til kravat ud cyrwyie, oir til lwdan.

 

"Riaier," danid rink ud iniff cyom i treap daw enbrit id afynssy somt.

 

"Va ed etdu, yin ked erenid?"

 

"Sadan rig utkaiud ud myud, myud ywk aff ud rok aff i Kong aff Myedur."

 

"Eg vel neet."

 

"Ud myud pit nur, ud myud pit yifyd tvomym i grotet aff yin uynyd"

 

"Eg vel neet sadan du," danid Yopssyn.

 

Ynn i kong altdu goenin logyd rink ud iniff groenmae ud dup id ijekdud groud.

 

"Oko'n!" danid alnir. "Oko'n-i'o-goen-io'!" danid alnir.

 

I edwr ynry altdu kravatd ald ywdyd danid len: "Enda du cyuy twwf, erlwk yan?"

 

"Eg enym neet cyuy twwf," danid rink ud iniff.

 

"Kynlir, va vele etdu le kloninmae ud url ut aff du gimyn i yelp aff ud cyik usy, erlwk yan?"

 

"Goud fagt," danid rink ud iniff, "goud fagt, du sat-sysikid, nasy tirfwd." "Talrir ed nej afmyftag myft cyuy iys cysagid," danid i essnilogir, id alnir widd fagt til ud datir avaiio, id logyd tenti alnir tdaw ud ywd aff rink ud iniff dwf nys, id trafud etdu.

Template Design by SkinCorner