Nov 9, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul XIX

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

image

 

Ie cyaff cyuy ud agt vel ie kyfyld elkklok i gygnyg id komnunud irdalvir na ir vagney.

 

"Ur enda wi goenig til daessyn til i cylot?" afdunmae rink ud iniff.

 

Gydw ler velet altketrin op keeay cyuy i grot nurtyng, id ler velet dardunrin aff kagt idurynnlys runt i vrwyys, id rin til utkaiud eet alyndat av i lek velet aiejenig cyuy i daet agtys.

 

"Ymys wi kanenneet daessyn cyuy logyd ok, wi vel daessyn cyuy logyd kroka," danid Yopssyn.

 

"Tey enda pole ked yngys," danid Rink ud iniff, "idd vaeynry aff im du afylwdan op lil aiek logyd."

 

Sysdakt len ie daeg i eng aff i Grinin komig ut aff i grinin va vele neir i yng ud myud.

 

Nun i eng aff i Grinin vele ud popy, ti nul aff ud eng rit essnilog marift. Le ed, zi altdu ud fut le vele tilo grot gydw zi, gigyr le ynn zi myfdunmae etdu ewymid etdu drassnimae zi ovan; id zi altdu ud fut le vele tilo myud gydw zi, gigyr le ynn zi myfdunmae etdu ewymid zi niah lod yndun va til doud rit etdu. Zi vele gigyr sangir le du insgyff du wyfyld nitid dassyn i gwdi aff zi, id zi vele gigyr ti le du insgyff du niah lod dassyn zi aff yma. Ud aff zi ogys vele zet vel zi nys cykumyn edan id ler vele ud oer cyuy dayr agt, id zi nys etdalv vele alnissnig ut aff zi kin, id zi altdu egadtiel rusy etdu. Zi vele myeid cyuy ud fegsyr trys le vele ynritililig ud ol rit ud fyksanss op etdu, id zi vele cyffenig "O, ri tee, yin ud myeb" til ud kat le vele yeltisyg op zi cykuldur.

 

Zi altdu ud ywdw udny usy isy zi kymmae Dagafnenir. Etdu niah end ud masy cyuy dayr uynyd udur ud, id etdu altdu i mandsmelt cyuy le masy. Veli yrgyr aiepys etdu sysbrusgyffd til cyidun neir op dayr untiel id nankt dayr nys dakt upkrigdys, id yatin ud sangir, fesnyr sagnyff yifyd dayr masy; id na le etdu sysbrusgyffd til daetin dayr id afud rusy id puynn til cykrasnyff ut dayr masy; id len etdu sysbrusgyffd til edan drassnimae op nomymys logyd i airo cynur le vele rusy dayr alys, id va vele kravatid aff i ynngad gwdi til i eng dwf eenweeai fut.

 

Ler vele ud ymlog, klonin-sgid, ru-afsy, oni-ogid, myen-wenid, ednig-uynid rinda rit zi og. Veli tid etdu dadun ud vag afud avdanin etdu zidudanmae yma ovan i myebnyff aff dayr afed pakvelt, id ynn etdu dadun ud id afud avdanin etdu zidudanmae yma ovan i myebnyff aff dayr afed vagkrigdys, id etdu sysbrusgyffd til giynn ud rirkveld edud durg dayr nys ynn etdu vele ut aff aim, id ud grot, ti ud vele cyiduntyff op dayr kryfyp. Yopssyn cyissnimae op i eng aff i Grinin rit rav id opynirtinywp.

 

"Iys tid," danid alnir til rink ud iniff, "Vel Eg daessyn paka yin wef."

 

"Du vel iled," danid rink ud iniff alritilwg, "idd vel du daessyn yin paka tilo."

 

"Goud ovan yopir," danid Yopssyn, "idd cyassyn i eng aff i Grinin le Eg wemyn til cypdasgyff til zir."

 

Rink ud iniff provt zi ovan til alnir.

 

"Ed etdu vel va i darvagt edwr danid?" zi afdunmae.

 

"Va da alnir cyassin?" danid Yopssyn.

 

"e danid du wemynmae til cypdasgyff til cyuy."

 

"Ed ed ielyr," danid Yopssyn.

 

"Iys ed ud vunirveld ur id ud essirsam yinut," danid i eng, "fag iys ed i enet tid cyuy daksnad jael le ynlyka ud wemynmae til cypdasgyff til rig. Cypdasgyff op nun," danid zi, "idd lil lwdan til du ymys Eg kanud ernud ur til doud etdu. Cypdasgyff sysntnad," danid zi, "te yng du niah vel erssyn i tiel, gydw ie enda yma cyik."

 

"Tey enda cyik iled," danid rink ud iniff jairiglwg.

 

"Te kat ä ud cymeltsam cyvad," danid zi, "van fagnuft aff cyiduntyff tilo ner til ud il aff i ob le vele eet. Eg usy ä ud mandsmelt, i nird ä ud twwf cyuy zi yassyn, id i ud ä i pip."

 

"En, sysnna ud fesnyr ynlyd," danid rink ud iniff.

 

"Talrir du enda!" danid i eng.

 

"Sassyn cyuy," Yopssyn komrintid, "ymys du goidd ud yndnyff, va etdu ed du wyfyld yndnyff fag?"

 

I eng tilok i kat av zi cykuldur id sysnyn etdu til rink ud iniff.

 

"Olin le gydw rig dumae Eg intin," danid zi.

 

"Wyfyld du gimyn til edan ud ravsam jungir ried?" afdunmae Yopssyn.

 

"Pymleer Eg edan le len ud udnimae eel," danid zi.

 

"Idd wyfyld du gimyn til eeradun rig oir i Kong aff Myedur?" "Gimyn Eg til eeradun oir aff du, oir pole aff du, oir vaeynry aff du tinri enet."

 

"Ynri kynlir," danid Yopssyn, "du cykagidag alrir jeer yndnyff."

 

Alnir rasgyffmae zi rit ald dye, id i onriil alnir rasgyffmae zi yma losapidaffywp id wryag id ymid widd logyd zi, id zi edantinri gigyr cykon le ud vossy nelbtilwg cyissyn op zi, id gigyr jung le zi daenenmae rin dakaieud jael aff ymyd.

 

"Du enda neet i eng aff i Grinin ynlyka sanssir," danid Yopssyn, "du enda Iynlil aff i Cyiig Keekys, dogdur aff i Kong aff Yuddur."

 

Alnir rasgyffmae i usy tilo, id etdu edantinri ud myud cyilky sapusy le kyfyld neeaimy cyuy jeer ninlm. Len alnir enirnyffd i ymlog rinda til ud predk, neaietaflid ninlerey. Len alnir enirnyffid aldelvir gigyr le alnir edantinri i lwweg fagaiel aff Ein, i ywfwd aff i Kong aff Kopnenugt, ynry altdu sysdakt pin rinrrimae til Iynlil aff i Cyiig Keekys, id len alnir enirnyffid rink ud iniff til i gimynag aff Ene dwf affedanmir, id len ie yma zet av yot i fagtdas, cyffenig i edwd le afgined:

 

 

Yin wef ed ewssnir len ynlyka oni dwf wef, 

Ynlyka oni dwf wef, ynlyka oni dwf wef, 

Yin wef ed ewssnir len ynlyka oni dwf wef,

Va niman kanud iny.

Template Design by SkinCorner