Nov 7, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul XVII

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Rin ie velet neet myn, obynyl ie insgyff ie velet. I eng le keenrid i jeynlys vele cyuy i rom. Zi cyaff unkmae ewymid assyn i wenil, id cyom zi cyissnimae gimyn ud punil aff tras ie da neet rirsgyff zi. Zi tissnud til cypdatin len.

 

"Durur enda i cyakys Eg dassyn," danid zi. "Durur enda i cyakys Eg dassyn."

 

Yopssyn id ald darvagt sysnyn ud tidmyr aff oynirassgyff, id ir tvo wiynys cypryffmae id cyeenmyd. Len Yopssyn naffmae ut ald keekys sik ald sysik cyissnimae gimyn ud sys, id alnir myw ud yagedk aim aff i eng, gigyr le zi daenenmae til edan cyurrunid logyd ud nebul, id ynn zi cyissnimae durg le aim ymtyff daenenmae til edan cykild til va zi altdu insgyff. Len zi tissnud til tissyn ymman dwf edkulnyff.

 

"Eg altdu ud eynyl dagnyff," danid zi, "Eg daeg kriyngys. Ur fesnyr etdu ed le Eg cykumyn afginud til dassyn i cyeart aff cyakys Eg insgyff Eg daeg."

 

"Sidun cyuy iys ywl, yuir," danid Yopssyn, "idd cyassyn rig va du insgyff du daeg," id alnir cylwpnid ud cyniek undur zi, id rink ud iniff nastinmae zi til i cyitpsatys, id zi kaikubd op i cyniek.

 

Sysdakt len ler tinri ud kloninig aff i dag. Rink ud iniff onindumae etdu, id ler vele Tibraid aiejenig uman, id twidfy-neud aff ald rin velet rit alnir, id ie velet yma sakig.

 

"Ud yimy vele neet tvodul nog," danid rink ud iniff daproenkfulwg.

 

I Kyskintidanirmyni aff i fagtdas nastinmae til i rom id alnir yairymmae logyd ud Tibrai til i ynngad.

 

"Iys ed ud ked groenig jel," danid alnir. "Talrir nitid vele ud jel ynn Tibrai dwf velet cyom mynmalsul cyom ie enda iys jel. Ler ed ud Tibrai uman id ud Tibrai idan, id ynry yndud rin ler enda cyoma rir aff im undur i yw. I agt ed kritinig rit tigdad," danid alnir.

 

Yopssyn nankdud aff Tibrai.

 

"Niah jeean du yndun ynry le ed?" alnir krimae.

 

"Eg yndun ynry alnir cyassid alnir ed," danid i Kyskintidanirmyni.

 

"Kynlir, alnir ed Yopssyn," danid Yopssyn, "idd iys twidfy-neud rin enda twidfy-neud aff ald adlwgys logyd Ulaier."

 

Aff le nuemar i rin aff i riolin updussnimae ewymid klubys id kudsys idd veli nedy aff cyak le vele ner, id systi ud weomynt id woefoil ewgdannyff op Tibrai dwf rin i Kong aff Myedur tinri cyuy len, id ynn alnir vele ticid Tibrai vele Yopssyn alnir ewgdannyffmae im cyom kynlir, id etdu vele rit cynery le Tibrai goidd fagt til Zel Tinalt rit neud aff ald rin id ie yma vunid.

 

I Kong aff Myedur tinri paka len. Alnir widd til Duv Myntin dwf rom.

 

"Vel ed Tibrai?" danid alnir.

 

"Ed niah wsom Tibrai vele alrir," danid i eng ynry vele aiil cyiduntyff op i cyniek, id vele neet tvodul dodu, "ed vele Yopssyn."

 

"Velfag da du sadan alnir ner du?" danid i kong til Duv Myntin.

 

"Talrir ed niman ä ud yndnyffdur daet til edan ner rig len Yopssyn som," danid Duv Myntin, "e ed yin essyn ywsi," danid zi.

 

Id len i kong krimae ut cyuy losmassnir: "Eg alrir naldan Tibrai dwf folk." Alnir alainyffmae logyd i rom.

 

"Danin gydw Tibrai sik Eg ennulogede," alnir krimae. "Sassyn alnir etdu vele yma ud fel. Cyassyn alnir etdu vele Yopssyn."

Template Design by SkinCorner