Nov 8, 2012

Yopssyn Dwf Erenzy – Kapidul XVIII

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Yopssyn id ald darvagt widd day, id (gydw va nug ed rirkvelir len le aff ern ufennyffd cyuy syspdasgyff?) gydw ud tid i folnyff aff ud aynnedr kynyl utdaedunmae tipt alnir cyuy cyoma eridrint. Rin aff i gwdi aff ud tid le nug vele woirn ut, id Yopssyn daw aff enet loaiirid id len cyulilud, id na le cyom cyik cyom alnir altdu pin op i daweyfys oksomywp. Gydw alnir kyfyld neet fagssdun Duv Myntin aff i Wet Dui, id alnir kyfyld neet ernud zi tyri sangig id isner.

 

Etdu vele cyuy i cyisges va korid logyd sangig id isner le alnir cyaff ud leg cyissnig op ud ynlyd le vele cyvelt obynyl i ryrfys cyoni, id le vele klwnud id unesasoma obynyl erai eruktys velet edng op i erd id i erudys aff enrweai velet yifyd alnir.

 

"Windur ed cyuy yin alrt," ot alnir, "idd Eg enym kymt dlogyd."

 

Alnir insgyff tilo le cyoma leg alnir wyfyld kaikub, id i insgyff vele neet unanssyn, gydw ud tvodul aff ald salda vele fagt cyuy i femynitilrys aff i Kong aff Myedur, id i tvodul le alnir tipt cyuy aldelvir altdu nej sysvuel cyuy etdu.

 

Alnir vele intinig cyuy iys yng ynn rink ud iniff tinri yot alnir ovan i san, id alnir rirsgyffid le rink ud iniff vele cynedarnyffig gimyn ud ymlog edwr.

 

Alnir tilok myud sangsam aiepys, id alnir da neet myedan ald sged ynn alnir cynedarnyffmae, gigyr alnir widd aiiflwg. Ud aff ald marift cykymdunmae tirnymsulilig utkrigdys, id i ynngad cykymdunmae sarindunblwg cyuy. Ald prit vele drassnimae ikrigdys, id ald uynyd vele ywk utkrigdys id ung neir cyuy i agt vel ald prit cykumyn alrir pin, id ald elmys velet krokamae vag aff alnir rit i alnydys cykymdunmae firig, gigyr le ud ninlm vele zeegnyffn til i oai aff i ynlyd id i ynngad ud vele cykymdunmae til i ymwd.

 

"Ur goeneys etdu, rink ud iniff?" danid i kong.

 

"Smyg," danid rink ud iniff.

 

"Ed le i ryrfys Eg dassyn cyiig, yin erend?" i kong afdunmae.

 

"Ed yassyn edan i ryrfyys," daplwssy rink ud iniff, nieksang essniloglwg aff i golog danloenti le doenzmae yifyd im, "rin ynmykt sysnna ud sysel nebul."

 

"Va ed salda aff yma?" danid i kong.

 

"Ed ud trassnies id ud yudag," danid rink ud iniff. "Ed ud sang jeud tyri cysafenies. Etdu ed ud pi, loai aff yidnakt id zoznyffig op ud nein. Etdu ed i myrm systi logyd ud kravatid-upp usy. Etdu ed nityff woirt dromig yifyd. Etdu ed nityff aff yma."

 

"Ur kynyl du sadan yin folnyffys yifyd Duv Myntin," danid i kong.

 

"Eg vele intinig yifyd yin essyn mynym," danid rink ud iniff. "Eg vele intinig yifyd yin essyn cykatys, yin kup aff uraenies, id i nalys aff yin alrit." Idd rit le alnir pelywd til duur.

 

"Enlysom!" danid i kong.

 

"Rin," ynenenadd rink ud iniff, "va daet alrir Eg til sassyn? Eg enym nur i darvagt, id obynyl Eg niah lod yatin ynlyka aidasswennyff rit i Kong aff Myedur oir rit ynlyka kong aff im yma, dok yin wef ed goenin fagt cyom ymys zi vele i kopseart aff ud nuduntaffe i cyam cyom Duv Myntin ed."

 

Yopssyn vele afdursam len gydw ald darvagt, id alnir rossbrusgyffd aldelvir.

 

"Eg enym goenig til danin du til Duv Myntin."

 

"Vel i ud ed i ynngad vel edan," krimae rink ud iniff erudsamlwg.

 

"Goud," danid Yopssyn, "til Rat iskirt aff Dagiud; du yndun le agt?"

 

"Som kynyl cyom yin fengir yndud yin duet."

 

"Duv Myntin ed ler; dassyn zi, id afdun zi va zi wemyd rig til doud."

 

Rink ud iniff widd ler id pakorinmae.

 

"Duv Myntin cyassid le du enda til korin aff enmym, gydw i Kong aff Myedur ed vagneyig runt ald femynitilry, id Tiwe Kokmynk, i kenrywduer, ed rinkong pitdur myeb til zi id wemyd zi til daenud fagt rit yn cyid."

 

Yopssyn zet ut, id cyuy nej rirkveld tid, gydw ie daesnyffmyd leg id nakt, ie tinri til Dagmyn, id syswennyffmae aftinidfenti til i fagtdas, rin sysdakt cyom alnir goidd cyuy alnir altdu til goud ut nomymys, gydw i Kong aff Myedur altdu pin velnenmae aff Yopssyn dwf vagney, id tinri paka til ald fagtdas cyuy i nik aff tid.

 

Ynn i rin aff Ulaier daeg i fagveld til va Yopssyn fir ie velet cyuy rirkveld loaidys, id ie yma goidd cyik durg komnedanywp gydw ir kong. I adlwgys eramkaienmae til alnir le ie cykumyn Yelt assyn Myedur id dolodan le kong id pryffud paka Duv Myntin, rin Yopssyn wyfyld neet ednyff til iys yinyd.

 

"Fag," danid alnir, "te cyak Eg loai durg yin essyn folilig Eg cykagidag daessyn paka durg yin essyn alnyleraft."

 

Id ynn alnir danid le ald aiimys daweynd, id alnir kymmae gydw rink ud iniff.

 

"Du yndun, yin eresy," danid Yopssyn, "talt Eg kanenned daessyn Duv Myntin paka udurymys i Kong aff Myedur afdud rig til dussyn zi paka, gydw ud aidasswennyff ed ud aidasswennyff."

 

"Talt vel alnin ynn cyned flwg," danid rink ud iniff, "id," danid alnir, "Eg da neet yatin ynlyka aidasswennyff rit ynlyka kong le ed cyuy i ynlyd."

 

"Eg agesy du cyassyn le vag," danid Yopssyn.

 

"Eg vel cyassyn etdu sik Doenom," krimae ald darvagt, "fag yin wef ä goenin fagt rit le niskatilnit kong, id alnir ä goidd i tvoafly aff jeer cymyg aidasswennyff."

 

Yopssyn id ald darvagt len zet ut gydw Myedur.

 

Ynn ie nedad le cysagid ie fonin ud rirkveld amys goenig op i yng rit im, id ie myrnenmae le i kong vele giweg ud feeai cyuy nedy aff ald eeratnyff til Duv Myntin, gydw i jel aff ynndunig vele nerlwg ut, id i kong altdu cywoirn alnir wyfyld imyny nej sanssir.

 

Ie widd op, lerfag, rin cyuy log aiimys, id aff rydi ie daeg i vrwys aff i kong dwf gygnyg ferig vag im. Id ud adlwg syskap goenig til id ero op i san.

Template Design by SkinCorner