Nov 24, 2012

Žit Alat nodeata

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

A an meperu curu iel cě, uner ansulei asţilveiš. Eiventre e ceapsi di pastoste co e vertripefarĭdi ricazaja. Teirta nje et mi ančsucozde in uino i iži vertripefarĭdi curerĭvecpud a ét re cecazanar. Daj peirta alaleinecăit mi gea.

 

A fecu tastde uid eocuput, ei i anrĭdi e patejfisi padeatai a ąfsealu są cucre et tuzid padě pe pet. Daj a zipašan ei uid azansul, žo peintre di tipalul, unnje topuer ině. U žunjeiste a anizi. Teirta are ture žopde re peja si Piste. Ce cesel etašerde peje. Izre peirte. Daj teirta atcafecăit mi gea.

 

Toa ulizre in iel fiudicu daj rea az ceazan mi si ridire co rea fecu uner triulfeul. Pe de al paonru rat žo išri, uner iel cufus. Daj te pesrizre a az ze mecu uid cartejde di troessu mi iel cufut co rea aršan tat alde, iz pe fialru nje ildeud raotridere re cecuja co re pae... tasdetea faš... tasdeud cea in nje e trisétinsi cufŭlei desujanei el oner no miteicre. Daj teirta veršeaitcăit mi gea.

 

59-loopscopes-210412

A ileru tridealcăst. Re tepde culpe. Daj a areicru ver uipě me dępaste uer ta ce peve i te pe peja, fire no ceceafĭcu ži nošrĭun žu žepin nje ét no že pe de papepěr un cueipe tamedęver i nje areicen. Teirta nje cuan žo nunu... orcre si retrinea cuan... curoa areisnela njeicu.

 

Daj peirta ipzietfecăit mi gea: mi si onnodeate, uşre ro etdere fiseutei, mi si jidĭc alat nodeata nje ul epae sipan ei cualve děcapico co venčre cufut co venča iţrinpel... uşre di mefĭc... cu daj lo tocu žudere fiseutei... ét tire tartepe, alaluăn, lotcafe, eišeait daj ipzietfecăit mi gea: mi ce onnodeata pe de al itrizvefa, apenčutcian, sipean, neplorifa, jošdean daj miaitcruafa. Taesa tua cežoizre in te ne sesu i žiloc alseil.

 

Decĭn nje iz uid peu te geudesuti, uid pet zu pecu, are ture teirte... mi si onnodeate.

Template Design by SkinCorner