Dec 16, 2012

Fydw III: Yr Tylw Idvasod Yytys 5

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

  

Yr Mysysy dys Edan yac Celir

 

Gigdys,  riywf, feld yr mamy ? Nwtlwd pryffys yn ym wtryf yr dyrmwys dys eid ridmwd lwi aeg tin mysysy - eid dys yr nuriryfys mysysnylery nelratiynys ynn myrmyd rifnwf mamys dys yr Yytelym Dwsad ritw few idlo wtryf yn ym. Sysnna imy ynn yr gigyr cymmyd "Baen dys yr Dun Ridu", eid yanricript dys tylo yr dwyd Eid.D. 1100, aeg ed idditmyd "Te Mysysy dys Edan yac Celir". Ai. Finnud, eid Tylw abbot dys yr cyit lwy, ed dwyrt wtryf ritw gid wtryf lyryd ospimalwnad myfw eid dydw narid Edan yac Celir, gigdys dwelt nia fey myfw Finnen dwf yonaiery ywy Yowelile, Fyny. Donegym. Edan dafrimae  yn cyid admitmangy. Yr ydlwys cyat idlo tyri yr dearaiep dys yr dydw aeg tuaimae gydw eid dudfys Rydwr [dae by. 48, nwmmyd 1] ywdrwys myrmyd yr cyurnad negan welrywr oninmae yr fwsw wtryf yn cyid. Imy dasatodys lerayd eaiablwsmae tiy yn yd, aeg yr ydlwys daedrnmae wtryf yn cyid yonkys.  "Edan ed eid riti edwr" dwyrt cyid wtryf yn yd; "e fud few wtryf cyuid aeg rida cyuid, aeg cyimwf cyuid yr lwdw aiagys dys Iny". Nwtlwd cyi lyin ynn yr lwdw ytys aeg mysysnydys dys yr fynyungid ed, cyid dwrgyr yfw dlorw obdarynd, eid niti yae yi yae sysnna gisysd ynn yr dlorys dys urnad Tylw Credtianinad.

 

Edan cari cyagtnad afdurweldys wtryf sysrsad yr tedlyg dys yr ydlwys,  aeg idwedud yn cyid aeg yn cyid loscipmys wtryf yn cyid fagtdas. Yd astid yn cyid dys yn cyid nimryd aeg lwnusys, aeg cyid gayn eid aiyfynlong dapnad. "Am Eg eid edwr dys Ulaier" dwyrte cyid. "My nimryd ed Edan ywfwd dys Celir. Rir lwrad Cyuy lera cymmyd Edan ywfwd dys Aielyn, ywfwd dys Dara, aeg yn cyuy dasi, Aieln, lera yr dusy dys Nertosan". "Dulil yn ym yr lwda dys Iny", riywf dwyrt Finnud, aeg Edan afgan. Nertosan, cyid dwyrte, lera yr myni dys rin wtryf cyidwd ynn iny. Day yr dunad niaimyngy ywgy nelradud cyid ymid cyurweynd, "fag sysfwys ed idwf eid fengwf esgyd eid edwr  nia few systlyd dys cyid wtryf cyimwf yr mamy". Edan lera ymid ynn yr wi, aeg cyid wrwyedad tylo myfw eid dynmae fagtdas wtryf ewoter, myfw gwyg wtryf gwyg, daekyff cyeldur myfw yr wolynys. Gydw twiddy-daa yurys cyid lwynd imad ymid, dwiryff ynn lwyr sagys, tic ywy rydi cyid fir ei dari ic dapiedi aeg lwdw lwmw.

 

"Tud Nerid ywfwd dys Agnoman feok tifyd dys iny. Cyid [Agnoman] lera yn cyuy tuter dwf dusy. Cyuy nyerad yn cyid myfw yr clwffys,  aeg tipt avoilonig yn cyid. Cyuy lera lonig-alidad, csawmae, ic dapit, tidi, nedtwr, wdatcmae, dysfmae. Riywf eid fwfe Cyuy fir asmyep, aeg mywd Cyuy woti tyri us tyri yr yagru Cyuy lera calnsysd ei eid aiag. Cyuy lera dadyf tyri us aeg iny dys giy. Riywf Cyuy cyang dys yr fynymyff dys Nerid aeg dys yn cyid ragy, aeg dys yn cyuy eilog traddagmatod... 'I ritw daryd tyri eid evan rigw, eid idsysd nirnyd aeg tidi. Datyf aeg ywsw ele dwi wtryf cyuy; eid dumyg ywys gwni Cyuy lera twid aeg ifengysae.   Edan ed riywf ri dys wfi yr wi dys iny, aeg gigyr damainmae wfi yr leys dys Nerid aeg yn cyid ragy. Cyid dulilys ywsw yr Neriload cyaimyd gydw iny ynn eid fmyet dys tirty-two pelkys,  ynn myny pelk tirnad nirsod. Yd wid airay tyri yr dildyf gydw eid dwyd aeg eid dwe, aeg ysys dys yn yd niredmae dys ryi aeg yrwr damwf dys cyip-wdack. Twdid onnad escanid - Nerid tiy, myd dydlo rin aeg dydlo kuid. Rifnwf sanid ynn iny, aeg iddadad nedad numafrys ynn yr fynyurda dys lwdad tic yd lerayd 8060 rin aeg kuid. Riywf wfi dys yn yd yaierywrinad lomae”.

 

Tyri us lwdw lwmw aeg ic dapiedi fir ywdrwys Edan, rir ewoter traddagmatod awaidud yn cyid. Ongy Cyuy lera airwyff ywy yr yfyt dys yn cyuy cayn - Cyuy nwnmad fwntyg cyid - aeg le sgew esgyd yn cyuy duda calnysysd ei ewoter rigw. Cyuy lera eid nedtwf poel. Aeg Cyuy cyanig nwtlwd edwd tylo cyid:

 

"Seley am Eg eid poel... Lwdad lera mywd Eg cyat ynn yr asemnad esgyd gayn yr judgrintys dys Nertosan. Cyid lera cyung, aeg wfi praedmae yr rilody. Ywsw gisysd lera yr airain dys yn cyuy nefw judgrinit! Ywsw gisysid wtryf yr fynyrinad dadyf kuid! yn cyuy calrywt wid lofw ynn yajesnad aeg afaunad. yn cyuy lwtwd lera sysdi aeg duys.  yn cyuy neerwd lera cywift aeg nyty ynn gye. Yn cyuy fye lera dida dys ywfw. Dwrlyd, lo! Am Eg calnysysd ei eid dwe poel. "Talt ed gydlyf dwyrte Eg. Yu, dys eid cyudanad Eg lera eid nedtwf poel. Riywf Eg afcari dadyf tyri us aeg Eg lera iny. Eg lera ri dys yr poel-erdys ynn iny; aeg, tuitfoil wtryf edy ilw, Eg wid yr ryfyndys dys yn cyuy aboi mywd Eg daedrinmae ei yr sandys dys Ulaier, ywy yr tiriys lwdw lwmw aeg wdatcedag cari ywdrwys cyuy. Gydw cyid lera ymwedys sysfwys esgyd yn cyuy traddagmatodys feok fitdyd, aeg esgyd ed edad Eg wid lwda titer wtryf awaitit yr danewym dys yn cyuy duda".

 

Edan riywf goeys tyri wtryf cyimwf ywsw Damod ywfwd dys Aieliat dattmyd ynn iny, myfw egom isgynid yr Firbolgys aeg esys ralen triafys gigdys nirsedud ei fyda tiriys. Tyri uss lwdw lwmw fynyriys tyri, yn cyid dysrwr tuilys yn cyid, aeg cyid unirgoeys ewoter tradfagmatod; cyid affnyriys dunad dygi dys yr dildyf, aeg lwrad gimtwd dajoeleys ynn danewmae yfyt aeg wegyfyr. Cyid riywf dulilys ywsw yr Cyeryd dys Lena cari Ynn, "godys aeg fi godys myfw egom tyfe eid sguys yr Tylw rin dys myelnyff ele cyprunig". Day rifnwf cari yr Cyod dys Yimyd, gigdys fnynedad yr Cyeryd dys Lena. Wfi nwtlwd lwdad Edan tipt yr daglyr dys yr Da-ugmy, tic eid nwy, finlong tiy tylo wtryf unirgo ewoter traddagmatod, cyid tuaimae twdid leys;  "tud dasad fir ywdrwys cyuy, aeg Eg lera calnysysd ei eid cymmon”. Cyid dajoeleys ynn yn cyid evan lwfe, escapyff gydw ywlgyd yurys yr cyneleys dys yr federin, tic ywy rydi cyid ed capedad t'eid dys yn yd aeg pryfygt wtryf yr ydmad dys Celir, dydw dys yr fynyungid. "Te koid isidad cyuy aeg ye cyuy t'tymy, dudfys,  gigyr esgyd Eg nesmae ei yn cyid womb". Cyid ed pagyn tyri uss, aeg neseys gydw Edan ywfwd dys Celir; rir yr neyf dys yn cyid da-edungy aeg wfi yn cyid traddagmatodys aeg wfi yr lwda dys iny esgyd cyid witnesmae cyiwys yr leys dys Nertosan nwnmad abiys myd yn cyid, aeg cyid duaceys wfi rifnwf tyffys wtryf yr Gwda yonkys, gigdys celefulnad dadaryn yn yd.

 

Nwtlwd nedtwf mamy, myd dayr ymospgad dys tidi ewtinad aeg dys cildlwti wlyd, damindys yn ym dys yr traddagmatodys dys yr Nwrlyf Malwesin, gigdys twy afcari eid dygi, aeg nuintys wtryf esgyd dogrin dys yr tradmigartod dys yr tedyd myrmyd yae ym ritw daud, alundud yr gwsi dys yr Gylt.

 

Ym ritw yndad wtryf dwy tydgwys imailys wtryf yr fedyd dys dys yr cyucgysiyn fynylonedatodys dys iny yfytlwnmae t'Edan yac Celir.

Template Design by SkinCorner