Dec 11, 2012

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 23

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Enlem id Eyn gird irdalvir id yatin i enet enlimar ity puilt.

 

LEN Enlem wept rir id danid, "O Yr Nielmal, alrir pritalritet op rig, gigyr fer cyom til dussnir opp Tee, le va Eg wel doud".

 

2 Rin Yr Nielmal tilok Ald Vagt logyd Enlem id Eyn.

 

3 Len Enlem id Eyn aiilod op ir marift; id Enlem danid til Eyn "Gird tydalvir, id EG og wel gird yidelvir". Id zi girid zirdalvir, cyom Enlem ticid zi.

 

4 Len Enlem id Eyn tilok aied id agtd im cyuy i rigw aff ud enlimar; id ie tilok sadad logyd i pumys uman i y, rit va ie westisy, logyd i sysik aff i rok, i plud ie altdu cypimynmae.

 

5 Rin le va altdu tuliladannid op i yifwr, ie tilok cyarin rit i aiov velrit etdu vele yigmyd id erbidnyffmae etdu opp i enlimar cyom ud erbidnyffig in dusad Yr Nielmal.

 

6 Len Enlem id Eyn aiilod undur i enlimar id wept, lerfag idfratig Yr Nielmal, Fagsadan os vag dasnedan 16:1 id vag cyi, id cyissnir opp os rit Tie og aff pritalritet. Gydw ynn wi velet cyuy i y vag lobnyffys id vag imys widd ewymid vag Tee tyri tisomig.

 

7 Rin ynn wi tinri til iys essnlog wi, dan lobnyff vele nej sanssrir vag, nyr daeduyfys pidnyff, nyr fagaianenig alritys, nyr cyot insgyffys, nyr sysdakt dadud, nyr sang lostirnrint, nyr updaet folnyffys, nyr ed vag cykidam naedir myft os. Rin vag krop ed enirnyffid logyd i cyimilwedi cyuy va etdu vele aff enet, ynn wi velet cytinisy.

 

8 "Dok nun cyissnir opp vag plud va ed erbidnyffmae opp iys aied, id akdaddun etdu aff vag alnydys, gimyn i lobnyff wi sysbrusgyffid til cyffud in dusad Tee aff enet, ynn cyuy i y".

 

9 Id Enlem tissnud til yatin rir aftnyffys in dusad Yr Nielmal.

 

Futnoduel

 

16:1 DANMAE AFF I ER DWf PIDNYFF DANID TIL EDAN SYSBRUSGYFFID YIFYDD 150 JAEL VAG VAG YN CYIDD: Vag Tudur, Ynry kudt cyuy eeynn, edan dankywri in dusad os, O Yn cyid vag Yr Nielmal, kagidagskulisy edan Ty Nam, id sadan i darimbranti aff Tee edan gloirymsimae cyuy eeynn ovan id opp erd alrir edanlogir.

 

Sadan Ty kongdak dak ovan os nun id fagymtid. I Myi Rin aff ymlogir danid damit id fagsadan in dusad yma rin vasoeynir ie alrir doenin in dusad rig. Id mytnyff os neet til velsutinaffywp, rin avlwyndan os logyd i eynlir cyak; gydw Tie ed i kongdak id Tyfy cyaldun dak cyuy essrir fagymtid id fagymtidrir, ENRIN.

Template Design by SkinCorner