Dec 17, 2012

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 26

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Ud cykon pupeky aff eweg salda id erud (v. 15). I tulnyff aff nakt.

 

LEN Enlem tilok Eyn, id ie tissnud til pakorin til i Tinyn aff Cykats vel ie dwelt. Rin ynn ie nedad etdu id daeg etdu logyd enfer, ednig cyagroud fir opp Enlem id Eyn ynn ie cyissnimae aff etdu.

 

2 Len Enlem danid til Eyn, "Ynn wi velet op i afryg wi velet afkynmedud logyd i Vagt aff Yr Nielmal le sysdatisy rit os; id i lwkt le tinri logyd i oai, cyoni ovan os.

 

3 "Rin nun i Vagt aff Yr Nielmal ed idin logyd os; id i lwkt le cyoni ovan os ed gigyr enirnyffid cyom til unanidan, id sadan dursges id cyagroud korin opp os.

 

4 "Idd wi enda kraftid til ededun iys tinyn va ed gimyn ud tunsy, veli dursges ikys os, gigyr le wi enda imyd logyd eek ynngad; id tyfy kanedit neet dassnir rig, nyr kanud Eg dassnir tee."

 

5 Ynn Enlem altdu danid iys vagtys, ie wept id cypriin ir alndys vag Yr Nielmal; gydw ie velet foil aff cyagroud.

 

6 Id ie idfradud Yr Nielmal til pryffud i ryrfys til im, til cykinud op im, gigyr le dursges pakorin neet opp im, id ie korin neet nomymys undur iys ikig aff rok. Id ie yndnyffmae til kaikub ratzir len dassnir i dursges.

 

7 Len Yr Nielmal cyissnimae opp Enlem id Eyn id opp ir rirkveld cyagroud, id opp yma ie altdu doenin rit ud ferynnit alrit, op kondw aff yma i ewaidang ie velet cyuy, ewaiat aff ir fagrir kynlir-ernyff, id op kondw aff yma i emysy le tinri opp im cyuy ud essnilogir wi.

 

8 Lerfag Yr Nielmal vele neet wdagafnir rit im; nyr imssduld rit im; rin Alnir vele sangmydnyff id fagberig yot im, cyom yot i kindan Alnir altdu cytinisy.

 

9 Len tinri i Vagt aff Yr Nielmal til Enlem, id danid in dusad alnir, "Enlem, cyom gydw i ryrfyys, ymys Eg velet til dussnir etdu id pryffud etdu til tee, legys, uel, jael idd yonatys wyfyld yma korin til nenugit, id i kovnimir Eg alrir systi rit tee, wyfyld nitid edan fulfumynmae.

 

10 "Rin tyfy cykumyneai len edan cykymdunmae id myft cyuy ud sangir mynkee, id nej danlvaffywp wyfyld edan myft til tee gydw ity.

 

11 "Yeud, ratzir, pjer sangir id ru ty dael dumae tyfy ennudnyffeai nakt idd leg; tilys i fulfilrinit aff i legys, id i tid aff Yin kovnimir ed korin.

 

12 "Tud cykagidag Eg korin id cynedan tee, O Enlem, gydw Eg doud neet yndnyff le tyfy edan aflwkdunmae.

 

13 "Idd ynn Eg cyissnir aff yma i ked cyakys cyuy va tyfy lodai vonud, id velfag tyfy tinriai ut aff im, len wyfyld Eg welwglwg zeegnyff tee pritalritet.

 

14 "Rin Eg kanenneet enldur i kovnimir le ä goenin ut aff Yin yut; ynngad wyfyld Eg alrir provt tee paka til i y.

 

15 "Ynn, ekdur, i kovnimir ed fulfumynmae, len cykagidag Eg zeegnyff tee id ty dad pritalritet, id pryffud tee til ud wi aff sadag, vel ler ed nyr cyagroud nyr mydnyff; rin enbudnyffig erud id sadag, id lwkt le nitid cytiedud, id lobnyffys le nitid aldun; id ud cykon ii le cykagidag nitid nedan fagt."

 

16 Id Yr Nielmal danid nomymys in dusad Enlem, "Edan sangir-mydnyff id ededun i tinyn, gydw i dursges, aff va tyfy wsomt ewgaisam, cykagidag nur edan twelyn uel sangir; id ynn enid, lwkt cykagidag upkorin."

 

17 Len ynn Enlem agesy iys vagtys logyd Yr Nielmal, alnir id Eyn vagstininnid vag Alnir, id ir alritys velet afkynmedud. Ie pakorinmae til i tinyn na ir cynissymmakdu, dumae duur flyrimae logyd ir ogys, cyagroud id wenilwg tinri logyd ir alritys, id ie yndnyffmae ir dael wyfyld sadan ir krop.

 

18 Id Enlem id Eyn aylod pynig, tilys i dursges aff nakt tinri opp im, id Enlem vele id logyd Eyn, id zi logyd alnir.

 

19 Id ie myeafnimae aiejenig cyuy pidnyff.

Template Design by SkinCorner