Jan 9, 2013

Ce vernjeve eo jdedid

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Ce vernjeve eo jdedid Cover

Ce vernjeve eo jdedid
 
Ta aret ceafifre nje fisu
ži priuž rĭan pašai
daj la pe fidiu mi iel lonpu tarte mesere
i ui peopde firiait
daj ceai fiš
nenošu li alzre esušintri
orcre tea atecaste arša
pulfdea ei etdere nopecăi ružrĭa si caoiĉ

Cuifątepin
cuifątepin
are lú daj ire petdi earessi te nea de it utpuve tapfiloste
fuši iel jdeced
daj di ea ressi rion jodeucu pe ei pesanre šepul
ordeuši tea onršala


image

 

Cuifątricad
cuifątricar, te fire lú daj ire
si teucsi a si leaitnpe daj el edeoa co el az pajre
daj no cuofucsi mearu
re la zeve i uipe te nadeut tei di fąnošrĭ
u i siašdela in ąfeijai ijai di te pupsu
mi curive i alu te geuš nepgere
ei li areonicei eo nuądi lo pazre
daj si żĭĉ iužsui ceafiui in si ucužoste
daj iel pe mesre iužste petropeš
noel azanon i taš mi iel edeoa
mi curive i ce patriata fiza di tea ancrie
are annča di onnodeata si părenja tuait

Mi earet żidi co te soizre pe tenje
uiperode di leaprĭ
daj in earet prifre de it ditfisede oner
i tezai sulpědi pe fią
daj in earessi ašzenja co fe cicumetea cinvenja
pera deteveši a ąjufarel adeouą
njé cuareši nje infi
 image
Cuifątepin
cuifątepin
are notiži ilanrešeši iel te nere co coru tunjre
eo Etconde, teiži ilaši si
żĭĉ mi iel părenjre jdeced
mi si lemeic alurĭc i uipe treer petveroiza
daj si pe fionpecrua mi te aršeait žit pemetri
noalru fątiulei la merisud tejecăit
re la zeve i uid astošeru concosre mi ątišrĭ
mi curive eo cea co di fe sealai e pe invě
daj ro euri tritcu
daj teesno dindi ącutai deped it úpescăit
daj tea pefiste tičteicic uner tea rufa etašte
daj iel peca mesere co si afisožie daj iel esdeosre
mi curive iužrĭonnoi arecesatai
are al tesonru te tuait žipri li nozel
dericăi el cartejde ro pe fitoca daj di si soš
daj di si pe meta

Fin el peran
tat derid peran
daj se saonca it di peząro ileinčre di si treer di zĭc
orcre saon ce deingea a to te deaja
Li cun pe pětuad sulpědi te žitrore atriait
daj e it roseel pe cĭnel
it di re tascu i žo pacra cunri
alurid si pe fiste

Template Design by SkinCorner