Jan 4, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 33

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Cyaffud tulsklwg lovys i “skidam lwkt!”

 

RIN Cyaffud, i aldir aff yma ked, cyfygt im cyuy i tinyn, rin fonin im neet, obynlir alnir zutinmae fymyeylwg gydw im.

 

2 Rin alnir fonin im aiejenig cyuy i vadur pynig id insgyff idan aldelvir, "Enlem id Eyn enda lerfag aiejenig cyuy le vadur edadessnikyff Yr Nielmal til fagsadan im ir dadigdasywp, idd til updaedun im til ir fagrir eaiat, id til dussnir im logyd undur yin dui.

 

3 "Rin Eg wel ityn im gigyr le ie cykagidag korin ut aff i vadur, id neet fulfil ir vu".

 

4 Len i aldir aff yma ked, widd neet til Enlem, rin edan widd til Eyn, id tilok i rigw aff ud iw aff Yr Nielmal, priyff id dajoikig, id danid til zir:

 

5 "Ermae edan in dusad tee! Edan iny id dajoed! Yr Nielmal ed jedit in dusad du, idd Alnir danit rig til Enlem. Eg alrir provt alnir i iny tilogys aff danilvaffywp, id aff ald ernyff fumynmae rit cykidam lwkt cyom alnir vele aff enet.

 

6 "Idd Enlem, cyuy ald erud gydw ald updaetnyff, ä danit rig til tee, le tyfy korin til rig, cyuy agin le Eg kron tee rit lwkt gimyn alnir.

 

7 "Idd alnir danid til rig, “Sdatin in dusad Eyn; ymys zi doeneys neet korin rit tee, cyassnir zi aff i cyigna ynn wi velet op i dwdwr aff i afrg; ur Yr Nielmal dant Ald ewsys ynr tilok os id provt os til i Tinyn aff Cykats; id mynid i sysri op i cyulog ew; itide, op i oayg ew; id yinrir op i ynayg ew.' Nun korin til yn cyid”.

 

8 Ynn Eyn agesy iys vagtys logyd alnir, zi dajoed rirkveldlwg. Id intinig le Cyaffen dwf anidanenti vele ynirtil, zi tinri ut aff i zee.

 

9 Alnir widd vag, id zi folssnimae alnir tilys ie tinri til Enlem. Len Cyaffud id aldelvir logyd zi, id zi daeg alnir nej rir.

 

10 Zi len tinri id aiilod vag Enlem, ynry vele aiejenig logyd i vadur idd dajoikig cyuy Yr Nielmal dwf fagsadanag.

 

11 Id cyom zi kymmae til alnir, alnir cykymdunmae rusy, fonin zi ler id wept ynn alnir daeg zi, id cymodu opp ald prit; id logyd i pitdurag aff ald grief, alnir dank til i vadur.

 

12 Rin Yr Nielmal cyissnimae opp alnir id opp ald emysy, id opp ald ernyff yifyd til airin ald rydi. Id i Vagt aff Yr Nielmal tinri logyd eeynn, myftnyffid alnir ut aff i vadur, id danid in dusad alnir, "Goud ewymid i ywdw yimy til Eyn". Id ynn alnir tinri ewymid til Eyn alnir danid in dusad zi, “Ynry danid til tee korin trafenzir'?

 

13 Len zi ticid alnir i loskyfyrda aff i iw ynry altdu anidanmae in dusad zi id altdu giynnn zi ud cyigna.

 

14 Rin Enlem grieynid, id sysnyn zi til yndun etdu vele Cyaffud. Alnir len tilok zi idd ie pole pakorinmae til i tinyn.

 

15 Iys cyakys alninmae til im i tvoet tid ie widd neir til i vadur, cyiynn legys na ir komig ut aff i y.

 

16 Ie cynemyd cyuy i vadur tirty-fiv legys; enylsarin fagty-tvo legys cyin ie altdu myft i y.

Template Design by SkinCorner