Jan 5, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 34

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Enlem dakymys i cytipnyff aff Eyn. Alnir eloidflwg ennirdunlys gydw neernyff id trink.

 

IDF op i yagnir aff i fagty-triet leg, ie tinri ut aff i tinyn, cyagroenfoil id ynenenig. Ir pokaikubys velet klwnud, id ie velet nagmkmae logyd ryi id durai, logyd cynelwg id piinig, id logyd ir edng cyagroud op kondw aff ir dadgdasywp.

 

2 Id ynn ie altdu korin ut aff i tinyn ie widd ewymid i afrg til i ymwd aff i y.

 

3 Ler ie aylod id piinmae id edadyfygt Yr Nielmal til grymir im fagsadanag aff ir cyed.

 

4 Id na ir pidnyffys Enlem tissnud til idfrat God, cyassnig, "O yin Yn cyid yin Yr Nielmal, id yin Dadunoir, tyfy lodai kommio i yiw emyrintys til edan gaffalrid cyarin, id ie velet gaffalrid cyarin logyd Tie agin.

 

5 "Tud Tyfy cypriineai Ty dui id lodai cytinin rig ut aff ud fidy, le aff aiov aff i erd; idd Tyfy lodai pryffud rig til i y aff i triet ur, op ud Erileg, idd lodai yntidan rig aff etdu cyuy i tinyn.

 

6 "Tud, aff enet, Eg sgu nyr nakt nyr leg, gydw Eg altdu ud cykidam naedir; nyr da i lwkt cyuy va Eg vonesy ity sadan rig til yndun nakt oir leg.

 

7 "Tud, nomymys, O Yn cyid, cyuy le triet ur cyuy va Tyfy lodai cytinin rig, Tyfy provproynn til rig yma tiel, id mynd, id oairitiys, id fulys aff i luft, id yma cyakys le afynssnir cyuy i erd, va Tyfy endai cytinisy aff i enet ur vag rig aff i Erileg.

 

8 "Idd Ty wel vele le Eg cykumyn nam im yma, ud logyd ud, rit ud malgsam nam. Rin Tyfy sysnweai rig fagaianenig id yndudimys, id ud dan alrit id ud daet sysai logyd Tee, le Eg cykumyn nam im na Tie essnir sysai dassnirlog i nenmig aff im.

 

9 "O Yr Nielmal, Tyfy systiai im agksam til rig, id lodai agin le neet ud aff im dasgyff logyd yin cyvassnir, enlwt Ty kommrwyrint, id til i doenmiywp va Tyfy somt giynnn rig ovan im. Rin nun ie enda yma eessnilogid logyd rig.

 

10 "Tud etdu vele cyuy le triet ur aff Erileg, cyuy va Tyfy lodai cytinin rig, id lodai kommio rig afkimig i pum, til va Eg vele nyr til dru ner, nyr til edun talrof; gydw Tyfy danidai til rig cyuy i y, 'Ynn tyfy eduneai aff etdu, aff dod tyfy cyaldun kaikub.'

 

11 "Idd ymys Tyfy endai airafenmae rig cyom Tyfy danidai, rit dod, Eg cykumyn alrir kaikudd le ynri fefwys.

 

image 

 

12 "Weirrir, ynn Tyfy kommrwyedai rig dassnirlog i pum, Eg vele nyr til idnäaiyff nyr til kat talrof, Eyn vele neet rit rig; Tyfy endai neet Dok cytinisy zi, nyr endai Tyfy dok dussynn zi ut aff yin ew; nyr altdu zi dok agesy iys agin logyd Tee.

 

13 "Tud, aff i gwdi aff i triet ur aff le Erileg, O Yn cyid, Tyfy lodai fagsak ud cyluridanr id ud cysafud til korin ovan rig, id Eg cymypt, id vele oynregelrid cyuy cysafud.

 

14 "Tud Tyfy lodai dru ud ywys ut aff yin ew, id cytinisy etdu na yin essnir cyimilwedi id fagaiel. Len Eg enwoti; id ynn Eg daeg zi id sgu ynr zi vele, Eg danid, 'iys ed afn aff yin afid, id mysk aff yin mysk; entifagt zi cykagidag edan kymmae eru.'

 

15 "Ed vele aff Ty ked wel, O Yr Nielmal, le Tyfy provproynn ud cyluridanir id ud cysafud ovan rig, id le Tyfy lodai fagtrit pryffud Eyn ut aff yin ew, tilys zi vele ut, gigyr le Eg da neet dassnir ur zi vele systi; nyr kyfyld Eg wetnedar, O yin Yn cyid, ur enwfoil id rirkveld enda Ty kedet id essir.

 

16 "Idd aff Ty kedwel, O Yn cyid, Tyfy systiai os pole rit pokaikubys aff ud cykidam naedr, id Tyfy systiai os tvo, ud; id Tyfy sysnweai os Ty gdanti, id lodai fumyn os rit lobnyffys aff i Myi Aym; le wi cykumyn edan nyr ryi nyr duraisam, nyr yndun va cyagroud ed, nyr dok fluenag aff alrit; nyr mydnyff, cynelwg, nyr trassnies.

 

17 "Rin nun, O Yr Nielmal, cyin wi dadgdasmae Ty kommrwyrint id proti Ty sag, Tyfy somt provt os ut til ud essnlog wi, id ä fagsakd mydnyff, id fluenag, ryi id durai til korin opp os.

 

18 Ys "Nun, lerfag, O Yr Nielmal, wi piin Tee, giynn os ewtyff til edun logyd i y, til eruin vag ryi rit etdu; id ewtyff velrit til enk vag durai.

 

19 "Fag, edanolin, yika legys, O Yr Nielmal, wi alrir cymakd nityff id afrri nityff, id vag fmysk ed drimae ewymid, id vag aielket ed fagspilnyffid, id cysafud ed goenin logyd vag ogys logyd fluenag id ynenenig.

 

20 "Tud, O Yr Nielmal, wi vossnir neet gaffzir enugt aff i erukt aff pumys, logyd ewgai aff Tee. Gydw ynn wi dadgdasmae aff enet Tyfy lodai cynir os, id lodai neet yatin os kaikub.

 

21 "Rin nun, wi insgyff cyuy vag alritys, ymys wi edun aff i erukt aff pumys, tyri God dwf agin, Alnir wel fagnidun os iys tid, id wel westin os av logyd i sysik aff i erd.

 

22 "Idd ymys wi trink aff iys vadur, tyri God dwf agin, Alnir wel yatin ud gwdi aff os, id ralokym os ewymid aff enmym.

 

23 "Nun, lerfag, O Yr Nielmal, le Eg enym korin til iys agt rit Eyn, wi tissnir Tyfy weldun giynn os aff i erukt aff i y, le wi yassnir edan cyaffedfimae rit etdu.

 

24 "Fag wi dufad i erukt le ed op i erd, id yma ynngad le wi riys cyuy cyid."

Template Design by SkinCorner