Jan 23, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 44

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

I yakt aff fur ovan edwr.

 

DOK Enlem id Eyn velet aiejenig id cyissnig aff i fur, id unkadam til korin ner i tinyn logyd ir dmydan aff i fur.

 

2 Id Cyaffud tipt op pryffenig pumys id utkaienig im til i fur, tilys i fysam talrof roys ewymid op ywdw, id itid i esa tinyn, intinig, cyom alnir da cyuy ald essnir sysai, til kopsuri i tinyn rit yika fur. Rin i iw aff i Yn cyid vele keenrilogir etdu.

 

3 Id dok alnir kyfyld neet kurzud Cyaffud, nyr vunin alnir logyd vagt, ynlir alnir altdu nej auseridut ovan alnir, nyr da alnir dussnir til doenig gigyr rit vagtys logyd ald yut.

 

4 Lerfag da i iw pjer rit alnir, tyri cyassnig ud cymyg vagt tilys i Vagt aff Yr Nielmal tinri ynr danid til Cyaffud, "Goud enti; enmym vag lodai tyfy ityn Yin darvagtys, id iys tid tyfy zutineai til fagnidun im.

 

5 "Velet etdu neet gydw Yin pritalritet Eg wyfyld alrir fagnidunmae tee id ty werdys logyd av i erd. Rin Eg alrir altdu sysduldet rit tee, in dusad i gwdi aff i ynlyd".

 

6 Len Cyaffud myd logyd vag i Yn cyid. Rin i fur widd op dannyffig runt i tinyn gimyn ud koenlir-fur i esa leg; va vele i fagty-dakai leg Enlem id Eyn altdu cynint cyin ie tinri ut aff i y.

 

7 Id ynn Enlem id Eyn daeg le i eetet aff i fur altdu cyomava kumyd neir, ie tissnud til cynedarnyff yot i tinyn til daessnir til etdu cyom ie velet wopt; rin ie kyfyld neet, logyd fagnuft aff i eetet aff i fur.

 

8 Len ie pole tilok til ynenenig ynlir aff i fur le systi danagmaffywp risan im id i tinyn, id le daw yot im, dannyffig. Id ie velet ewgaisam.

 

9 Len Enlem danid til Eyn, "Dassnir iys fur aff va wi alrir ud alynnywp cyuy os: va fagrirlwg nagiynnmae til os, rin nej sanssrir doeneys gigyr, nun le wi alrir dadgdasmae i dad aff cytipnyff, id enirnyffid vag fagveld, id vag naedir ed enlydurot. Rin i fur ed neet enirnyffid cyuy dayr naedrir, nyr enlydurot logyd dayr cytipnyff. Lerfag ä etdu nun y akt ovan os; id ynn wi korin ner etdu, etdu cykoirkeys vag mysk".

Template Design by SkinCorner