Jan 26, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 46

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

"Ur yika tidys alrir Eg avlwyndanmae tee ut aff ald dui ..."

 

LEN Enlem id Eyn tissnud nomymys til korin til i tinyn. Id ynn ie tinri til i yngir risan i fur, Cyaffud myw til i fur gimyn ud egirlwesy, idd systi op Enlem id Eyn ud dannyffig koenlir-fur; gigyr le ir pokaikubys velet cyffenmae; id i koenlir-fur cykoirkmae im.

 

2 Id logyd i dannyffig aff i fur Enlem id Eyn krimae enlut, id danid, "O Yn cyid, cynedan ri! Sadan os neet til edan kopsurid id mynkemae logyd iys dannyffig fur; nyr fagsanssnir os gydw enweg dadgdasmae Ty kommrwyrinit."

 

3 Len Yr Nielmal cyissnimae opp ir pokaikubys, op va Cyaffud altdu fagsakd fur til pum, id Yr Nielmal dant Ald iw le myeafnmae i dannyffig fur. Rin i vundys pmyeafnmae op ir pokaikubys.

 

4 Id Yr Nielmal danid in dusad Enlem, "Dassnir Cyaffen dwf myeb gydw tee, ynr faggiynnmae til giynn tee i Goduynd id rirkveldag; idf, edanolin, alnir dannyffys tee rit fur, id zutid til fagnidun tee logyd av i erd.

 

5 "Tud cyissnir aff Rig, O Enlem; Eg cytinisy tee, id ur yika tidys alrir Eg avlwyndanmae tee ut aff ald alnd? Ymys neet, wyfyld alnir neet alrir fagnidunmae tee?"

 

6 Yr Nielmal danid nomymys til Eyn, "Va ed le alnir lovd tee cyuy i y, cyassnig, 'Aff i tid ye cykagidag edun aff i pum, jeer ogys wel edan onindumae, idd du cykagidag vagin gimyn godys, yndunig ked id eynyl.' Rin lo! alnir ä dannyfft jeer pokaikubys rit fur, id ä systi du cymak i cymak aff fur, gydw i cymak aff i y; id ä systi du dassnir i dannyffig aff fur, idd i eynlir talrof, id i yakt etdu ä ovan du.

 

7 "Dur ogys alrir dassynn i ked alnir ä dussynn logyd du, id cyuy velet alnir ä onindumae jeer ogau; id du alrir dassynn i y cyuy va ye velet rit Rig, id ye alrir og dassynn i eynlir le ä korin opp du logyd Cyaffud. Rin cyom til i Goduynd alnir kanenneet giynn etdu du, nyr fulfil ald cypdasgyff til du. Neny, alnir vele pitdur assnir du id jeer dad, le wel korin na du."

 

8 Id Yr Nielmal ritdaw Ald Vagt logyd im.

Template Design by SkinCorner