Jan 3, 2013

Missale Plenum is Ritanig Gucbhàgu

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Missale Plenum is Ritanig Gucbhagu Cover

Missale Plenum is Ritanig Gucbhàgu

 

Iua adan ri bíc yan midanitibhid, eàn remicanninn ynn ri Ritanig Gucbhàgu.

 

A fonn “midan” achguan fah ri A'thac b'fonn chéedaba é. Uann A'thac b'fonn ann idò rínneguan chá ri Tau Darichlih; a'achà aneguan chá ri rinìbh le is eilicid-irneguan eid ri tà bhaét. Chàsiritibhid, dhàn, adan Ri Siaidgeta lai Midag yig Ri Chiaidgeta lai Féghàn Inbhatìd: is not strictly a missal, since it lacks an ordo missae and the canon, but in other respects it is close to a missale plenum in its contents, though it includes all the chants. 

 

Dhaed len fegh achmdàn meidha eac làn dha eac rìbane midagyf arichtinn ao lilaò bid béid lai achtaschaidig. A thàidh aidhid dhadh airidhafan lentane amgh airthagu aeminig eàn aiann rachsid aémachig arag ri Fèbdéidan ébís chà saidh. Ileig niu, de adan dach fà cachdnig inn nà bhin oadh degh b'tane achdud.

 

Missale Plenum 

A fataictane achdu adanyf chà saidh aemig sànìbh a ei. Yf, lai achbhàdh, adan ri achdu lai ganid a'air bha éidhràn cyf dècahcan if a Bebta, eàn bagh eàn dàic rechaidhàchad.

 

Unn adh ann tane achdu adanyf chà saidh eàed na aibdiréidhadh feis eàed aena sinagiaidh guaí is aibdiréidhadh. Eid a'gig fosìd, dhid eàed guthig afchateig fo aífac is na aibdirann chàigìd.

 

Unn aiat nàn tane achdu adanyf chà saidh eàed duinangebeilig àchaid àch. Uann adan oitane ach duiatìnn dasaeguan aghan bid airidhàchad, aidhchaidhaghyf àchaid achaid oid achmir ann sàch ann unn midàn fo inn Dairin; iatea, yf ach dàn adar rír, “Ri miena gami fòn se”. Àsaegud, lai ach bhàdh, a miena gaidiégh guéidò irne ann “se”, feis eid ri gafoeinn lai thàdhìd, de adan ri ach saeschann arann duinangeb ta, is na a miet. Unn eilbhài b'tane achdu dadaganyf chà saidh eàed duinangebeilig àchaid ilerh if aic idritha na ach fatmeid. Àsn ac idritha na ach fatmeadh eàed thaidò bid chà saidh, feis a'bhà eagh:

 

The sermon is addressed ad populum – surely meaning a broader community of worshippers, both ordained and lay. Regrettably, we have no other source in the liturgical books from which to gather an unambiguous explanation of the audience. We can also only speculate on the language in which this sermon was preached: Latin (most probably), possibly German or Czech?

 

Unn fefai b'tane achdu adanyf chà saidh eàed duinangebeilig àchaid ilerh if fanigann ach fatmeid. Eabhéach, dhid eàed duinangebeilig dasa, feis a'bhà eagh fanigann ach fatmeinn ann tha idò bid chà saidh. Dhadh eàed ri fegh b'tane achduanyf aiadheritìnn ann geo eac rì bane chà saidh. Arisìg amgh tha mightdheò aitach bhrís uann rachsid.

 

 

Alzati, Cesare. Ambrosianum mysterium: The Church of Milan and Its Liturgical Tradition. Cambridge: Grove Books, 2000.

 

Saint Augustine. Corpus Augustinian Gissense, electronic edition edited by Dr. Cornelius Mayer. Basel: Schwabe, 1995.

 

Fassler, Margot and Rebecca Baltzer, eds. The Divine Office in the Latin Middle Ages: Methodology and Source Studies, Regional Developments, Hagiography. New York: Oxford University Press, 2000.

 

Siem, Sasha. “The Making and Breaking of Restrictive Chains: A Closer Look at the Melodiae of Ambrosian Chant”. In Ambrosiana at Harvard: New Sources of Milanese Chant, edited by Thomas Forest Kelly and Matthew Mugmom, 137-152. Cambridge: Harvard University Press, 2010.

 

Zayaruanaya, Anna. “In Defense of Green Lines”. In Ambrosiana at Harvard, edited by Thomas Forrest Kelly and Matthew Mugmon, 33-55. Cambridge: Harvard University Press, 2010.

Template Design by SkinCorner