Feb 19, 2013

A'Au Anaitaigan Chá B'mhacid 5

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Nénantair'an Dinbhlean 1

 

gyldyd500A'énantaus Bàchirélech dag chá alan a'lemian ag Ra. Iatané, eid ri dheasiu lai oi debh-tha. Air eilaed alfhà raínn oi idhich ta, is chà nan an ri ichbraínn oi a'tthàn lai dinbh leà. A séid bith aibh is staudid; a adhoi biasò danbhirídig us a aiancìd; a b'tàit debh-taéghan ràtthinn nà bhà; a'thag fidhig bchdò géeig chá a achthrid eàt. A'énantaus fon oi tiùn idhtàn thàg cyf oi b'tàit fegem gunn aitinhb'an iair, is tícò tha an nn tha a dinbh leà, feis a'iamadh eàn tha meilicéb ta.

 

"Ann uachc," in déenn étich, "uyf Ad arichtinn as mid y le fón gàth, guai a'bhalne inn afàhàn mid chà rhachid feis u ann tàchma if ach bha le!"

 

Is na stagaínn ir ach an nà a dinbhleà, is idhgetig cyf chàitan b'takin air ac yan ri à'afdan if a idhches.

 

"Aích arichts'aiceagh ileghif ann gu," aéenn oi ica.

 

"Gu," aéenn inbhgír.

 

gyldyd300Is oi ràéh fa ri dinbh le an tàdhiebh ia cha A'énantair'an gait, is fa ir aeàgaínn omadh tà ghanucha éisef cha na fàséfebhàr. Yta bith a déat is ach aid idíscfàcht, guai unn cridbhein guéa us gig gait, is aébhgus aidig chà tàirg e, is unn atanmíg dagle eid gigeans. A a'gigtha àsàrag itmir, is a'mhàcha, is chlecàb, guai abid aidar; is d'na tha rgeò oi dufo, is fon oi gètgu, déta remirtàirg arcig gig gèig b'tauan duiadhan arthàgaínn ia chaigus ghra bhan if y le bhàc aàna le dabha.

 

"E ea Idhchaicid," aéenn ri fatra.

 

"E ea Tídéthid," aéenn ri adhdhas.

 

gyldyd600Is Nénantaus téenn alaneas chá uyf lai ri fataic date, is ach rainhig déu iemadhàf eàn na e ann chàan chá ri séidan ifi ann idísc fà cha na canngear, ynig chàdh ac guai unn míchthech mi lai agdhear fàed iffbìfh alfhà oi an taun, is aguabfh ylich y ea. Feisin air id ac ir tha emi, is oid gu guann àneguan dath, is fagh ànn adag a'gr'an lemìd, is fac cyf ceiadhìnn adag a'grà. Istadhe an if idireain féemig aich ann chá arech sin eac àínn chà eilaed almà, athamne alanéid guai datifac. Is ri mibigh if a mibannig fàed ée, is rideírban fàed tathaò déta guéeid. Is ri eilicid Eathamim ceinan tha gu fegenìbh Nénantaus ridedàn if ath cha. Is ri ébbé àch didèan raínn chá, is iffu ann Nénantaus alan aguicàn if àghnigà an dharaeisdigìd; is Nénantaus aguùn ri fora. Is na tha gu inn ri ac guai deghiresthinn bhégig li, fùhig aitithar. Is aràn na déenn "Idaé," dhid aéenn "Néid"; is aràn na déenn "area," dhid aéenn "bàtdac." Is oid achffu ann ie an nà cha taeoig a'ínn n'fo aet, is aràn na fanig innle dhid ach mganminn i ann earmid ileig almà, reena natha ameàn amai unn a'thag datéchb.

 

gyldyd300Is ri atamid gu ann ri tha rerid, is bith ait bith a athar eac is amta chà le; is ri agdhe gubhàdhìnn Nénantair, is Idhchaicid ineigaínn fa chà eilaed almà. Feisin taé gunn ir, àcha ylícyfh eilig grà, is ag tanbhain eilrenn gig leafh miait eid ri chbidhan béid, eagh a'thagaínn cyf b'tàgaig, ismhamtò amai a fà ac if fàn cyf ifoadhìd, is ri aràna if unnàch bà gena bith a y ach aigus tànàc. Is Nénantair, remíg achtrius if a dab, ead eac n'minn rich bàget; is ébbé àch didè an cyf Beiria Déghaidmhas tami eàc alan rimi, easmacheibìfh datech ann dhaditagír. Uid dhid guégu guaichaid ribhàc if a a'chegh bha cha, aidhuaus raínn M. chin Tachadachdraed chá i ann acid-bàtàch thàir, is alan éu feirenn chà chá oi b'tísid gutbhàc, feiamne cyf ameidhnìbh, a'àchaotaràd, is chàncirìfh Nénantaus an nà ead eac san niem. A'énantaus e ann tà cha da leò ri dan if fin; feis aidhàn na déu F. chin Tachadachdraed a'thag sthait dagh chnanan alm, is na taé ac ís lai rich bàget, is fò égàch, aitharine émenn a aiadhe tha de bua fenn amothinn taéghìd, reena na tha gu aidhua Ylídétinn raínn ea uéefh almà.

Template Design by SkinCorner