Feb 2, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 48

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Tulai ennnagmitywp aff Cyaffud til Enlem id Eyn.

 

NA iys Cyaffud kymmae til ald werdys, yma aff va tinri til alnir, id danid in dusad yn cyid:

 

2 "O, vag Yn cyid, va weldun tyfy doen?"

 

3 Alnir len danid in dusad im, "Ye yndun le iys Enlem, ynrym Yr Nielmal cytinisy ut aff i aiov, ed alnir ynry ä dussynn vag kongdak. Korin, sadan os gaffzir cyarin id dolodan alnir; oir urlir ud rok aff alnir id aff Eyn, id kalainyff im undur cyid."

 

4 Ynn Cyaffen dwf werdys agesy iys vagtys, ie tinri til i il aff i afryg vel Enlem id Eyn velet cyommyep.

 

5 Len Cyaffud id ald werdys tilok ud grotgrot rok, dad id gwdlo, id tyri mymed, intinig idan aldelvir, "Ymys ler cykumyn edan ud ol cyuy i rok, ynn etdu fir op im, i ol cyuy i rok y akt korin opp im, idd gigyr ie wyfyld ednannyff id neet kaikub".

 

6 Alnir len danid til ald werdys, "Dussnir ewymid iys ywd, id utkaiud etdu gwdlo opp im, gigyr le etdu rulnyff neet logyd im til ewvel ynngad. Id ynn ye alrir urmyd etdu, fmye id marry neet."

 

7 Id ie da cyom alnir pudnyff im. Rin cyom i rok fir neir logyd i afryg opp Enlem id Eyn, Yr Nielmal kommrwymae etdu til vagin ud nedy aff edgri ovan im, le da im nej alrym. Id gigyr etdu vele logyd God dwf agin.

 

8 Rin ynn i rok fir, i esa eryd entid rit etdu, id vele cykudumynn logyd i grotet aff i rok.

 

9 Id cyom etdu entid id cyok, Enlem id Eyn enwoti logyd cysafud, id fonin irdalvir undur ud rok gimyn ud edgri. Rin ie sgu neet ur etdu vele; gydw ynn ie fir cyommyep ie velet undur i iril, id neet undur ud edgri; id ynn ie daeg etdu, ie velet ewgaisam.

 

10 Len Enlem danid til Eyn, "Velfage ä i afryg edannit etdalvir, id i erd entid id cykudumynn op vag konse? Id velfag ä iys rok cypryn etdalvir ovan os gimyn ud dulit?

 

11 "Doeneys Yr Nielmal afdumyn til mynkee os id til cyludun os ewymid cyuy iys tunsy? Oir wel Alnir ner i erd opp ri?

 

12 "E ed afys rit os gydw vag enweg korin ut aff i tinyn tyri Ald agin; id gydw vag enweg doenin gigyr aff vag essnir enkoird, tyri koduldunig Alnir, ynn wi myft i tinyn id tinri til iys agt."

 

13 Len Eyn danid, "Ymys, iled, i erd entid gydw vag danti, id iys rok fagmys ud dulit ovan os ynlir aff vag dadgdasywp, len woe edan til os, O Enlem, gydw vag airafnyff wel edan sangir.

 

14 "Rin upkorin id piin Itil Yr Nielmal til sadan os yndun afkimig iys, id va iys rok ed, le ed cypriin ovan os gimyn ud dulit."

 

15 Len Enlem aylod ewymid id pynmae vag i Yn cyid, til sadan alnir yndun yifyd iys dlomyd. Id Enlem lerfag aylod pynig tilys i yagnir.

Template Design by SkinCorner