Mar 4, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 60

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

I iynlir anidad gimyn ud ymlog edwr. Alnir erbidnyffys "ud agt aff myebnyff”.

 

LEN op i akty-nit leg, Cyaffud tinri til i tinyn, mysy cyuy ud gelrint aff lwkt, id girt yifyd rit ud cykidam girdmy.

 

2 Cyuy ald alndys vele ud aienff aff lwkt, id alnir cyissnimae riai enwfoil: rin ald sysik vele ewssnir id ald cyddasgyff vele cyot,

 

3 Alnir lerfag dadfagrid aldelvir cyuy agin til ityyn Enlem id Eyn, id til yatin im korin ut aff i tinyn, gad ie altdu fulfumynmae i fagnad legys.

 

4 Gydw alnir danid idan aldelvir, "Nun le ynn ie altdu fulfumynmae i fagnad legs' cynelwg id pynig, Yr Nielmal wyfyld updaedun im til ir fagrir eaiat; rin ymys Alnir da neet doud gigyr, Alnir wyfyld ayl edan jedt til im; idd gwdlo ymys Alnir altdu neet pritalritet op im, wyfyld Alnir dok giynn im ewtyff logyd i y til afkynmet im; cyom dlogyd tvomym vag."

 

5 Len Cyaffud daw ner i tinyn cyuy iys sysdakt anidanenti, id danid:

 

6 "O Enlem, upkomnyff ye, aiejud ewymid, tyfy id Eyn, id korin enlwt rit rig, til ud ked wi; id ewgai neet. Eg enm mysk id afd gimyn du; id aff enet Eg vele ud dadunuda le Yr Nielmal cytinisy.

 

7 "Idd etdu vele gigyr, le ynn Alnir altdu cytinisy rig, Alnir agtd rig cyuy ud y cyuy i nagid, op i dad aff i ynlyd.

 

8 "Idd Alnir danid til rig, 'Enbudnyffe alrir!' Id Eg enboi ler enlwt Ald Vagt, nyr da Eg dadgdas Ald kommrwyrint.

 

9 "Tud Alnir systi ud cyluridanr til korin ovan rig, id Alnir provt tee, O Enlem, ut aff yin ew, rin da neet yatin tee enbudnyffe logyd rig.

 

10 "Rin Yr Nielmal tilok tee cyuy Ald lowee dui, id agtid tee cyuy ud y til i oaikrigid.

 

11 "Tud Eg grieynd ynlir aff tee, gydw le dumae Yr Nielmal altdu dussynn tee ut aff yin ew, Alnir altdu neet sadan tee enbudnyffe rit rig.

 

12 "Rin Yr Nielmal danid in dusad rig: 'Grieyn neet ynlir aff Enlem, ynrym Eg provt ut aff ty ew; nej alrim wel korin til alnir.

 

13 "'Fag nun Eg alrir provt ut aff ald ew ud elp-mudun gydw alnir; id Eg alr giynnn alnir erud logyd gigyr doenig.'"

 

14 Len Cyaffud danid nomymys, "I da neet yndun ur etdu ed ye enda cyuy iys tinyn, nyr ynylkatyff yifyd iys trienlir le ä korin opp du-tilys Yr Nielmal danid til rig, 'Edanolin, Enlem ä dadigdasmae, alnir ynrym Eg altdu dussynn ut aff ty ew, idd Eyn og, ynrym Eg tilok ut aff ald ew; id Eg alrir driynn im ut aff i y; Eg alrir systi im kynlir cyuy ud wi aff cyagroud id emysy, ynlir ie dadgdasmae assnir Rig, id alrir agentinmae til Cyaffud. Id lo, ie enda cyuy mydnyff in dusad iys leg, i aktiet.'

 

15 "Tud Yr Nielmal danid in dusad rig, 'Upkorin, goud til im, id yatin im korin til ty agt, id myin neet le Cyaffud korin ner im, id aflwkdun im. Gydw ie enda nun cyuy rirkveld emysy; id lwssnir elmminda logyd ryi.'

 

16 "E weir danid til rig, 'Ynn tyfy somt dussynn im til tydalvir, giynn im til edun aff i erukt aff i Pum aff Salda, id giynn im til trink aff i vadur aff ermae; id edti im cyuy ud gelrint aff lwkt, id updaedun im til ir fagrir aiat aff danti, id sadan im neet cyuy emysy, gydw ie tinri logyd tee. Rin grieyn neet ovan im, nyr danint aff le va ä korin opp tygdad.'

 

17 "Rin ynn Eg agesy iys, Eg vele afdursam; id yin alrit kyfyld neet sysduldlwg pjer etdu gydw ty danti, O yin tedi.

 

18 "Rin, O Enlem, ynn Eg agesy i nam aff Cyaffud, Eg vele ewgaisam, id Eg danid idan yidelv, Eg wel neet korin ut, myai alnir ednenda rig, cyom alnir da yin kindan, Enlem id Eyn.

 

19 "Idd Eg danid, 'O Yr Nielmal, ynn Eg goud til yin kindan, Cyaffud wel yudun rig cyuy i yng, id krig assnir rig, cyom alnir da assnir tygdad.'

 

20 "Tud Yr Nielmal danid in dusad rig, 'Angai neet; ynn tyfy finineai alnir, cymidu alnir rit i aienff le ed cyuy tie dui, id edan neet ewgaisam aff alnir gydw tyfy kudt aff ymlog aiejenig, id alnir cykagidag neet daynnil assnir tee.'

 

21 "Tud Eg danid, 'O yin Yn cyid, Eg enm ymlog, id kanenneet goud. Danin Ty ewsys til pryffud tgdad.'

 

22 "Rin Yr Nielmal danid in dusad rig, 'Ansyys, ynrilwg, enda neet gimyn im; id ie wel neet ednyff til korin rit im. Rin Eg alrir kodan tee, ynlir ie enda ty lwng, id gimyn tee, id wel agentin til va tyfy cyassneai.'

 

23 "Yr Nielmal danid weir til rig, 'Ymys tyfy somt neet aielket til cynedarnyff, Eg wel danin ud volk til pryffud tee id enlwkt tee aff i iyng aff ir tinyn; len i volk wel pakorin id sadan tee ler.

 

24 "'Idd ymys ie wel korin rit tee, Eg wel danin ud volk til pryffud tee idd tgdad.'

 

25 "Tud Alnir kommrwymae ud volk, id etdu aidani rig ewymid id provt rig til du; idd len widd paka.

 

26 "Idd nun O yin kindan, Enlem id Eyn, cyissnir aff yin oenr alel id aff yin marifbmy eaiat, id aff yin komig logyd le loaimir agt. Korin, korin rit rig, til ud agt aff myebnyff."

 

27 Len alnir tissnud til ynenud id til ynenud vag Enlem id Eyn, id ald duur cykudunmae opp i erd gimyn vadur.

 

28 Id ynn Enlem id Eyn myftnyffid ir ogys id daeg ald peld, id agesy ald cyot cypdasgyff, ir alritys cyakdunmae yot aln; ie agentinmae in dusad alnir, gydw ie aflwynsy alnir vele vel.

 

29 Id etdu daenenmae til im le ie ynritililig velet ald lwng, ynn ie daeg le ald sysik vele gimyn ir essnir; id ie tridud alnir.

Template Design by SkinCorner