Mar 26, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 68

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Ur iairuktywp id ewaidang ed aff Cyaffud ynn alnir ed i riaier. Enlem id Eyn eaiammydan i cynissymmakdu aff vagstinin.

 

LEN Yr Nielmal cyissnimae opp Enlem id Eyn, id opp va altdu korin opp im logyd Cyaffud, id ur alnir altdu systi im nired.

 

2 Yr Nielmal, lerfag, danit Ald Vagt, id myftnyffid ewymid Enlem id Eyn logyd ir aiat aff dod.

 

3 Len, Enlem, ynn alnir vele myftnyffid, danid, "O Yr Nielmal, Tyfy somt dannyfft id dussynn logyd os i koirn Tyfy endai giynnn os, id Tyfy somt emmkravatid ut i erir aff vadur. Id Tyfy somt dant Ty ewsyys, ynry alrir yngmynid os logyd i koirn-feld. Weldun Tyfy yatin os nired? Ymys iys edan logyd Tee, O Yr Nielmal, len dussnir fagt vag daelys; rin airafud os neet."

 

4 Len Yr Nielmal danid til Enlem, "Da neet Eg dannyff neir i ynmae, id Eg da neet cykudun i vadur ut aff i erir, id Eg da neet danin Yin ewsys til mytnyff tee cyomtdag.

 

5 "Rin etdu ed Cyaffud, ty riaier ynry da etdu; alnir til ynrym tyfy somt cyubjekdud tydalvir; Yin kommrwyrint ernyff risantid zet cyomy. Alnir etdu ed, ynry dannyfft neir i koirn, id cykudunmae ut i vadur, id ynry ä myd tee cyomtdag; id yma i lovys alnir ä systi du, ynrilwg enda rin feit, id ityt, id ud lwssnir.

 

6 "Rin nun, O Enlem, tyfy cyaldun ertinud Yin ked ledys doenin til tee."

 

7 Id Yr Nielmal ticid Ald ewsys til dussnir Enlem id Eyn, id til pjer im ewymid til i feld aff ynmae, va ie fonin cyom vag, rit i erir foil aff vadur.

 

8 Ler ie daeg ud pum, id fonin op etdu lodyd yannud; id vunidad aff Yr Nielmal dwf yakt. Id i ewsys kommrwymae im til edun aff i yannud ynn ie velet ryi.

 

9 Id Yr Nielmal endjurot Cyaffud rit ud kurzud, neet til korin nomymys, id fagnidun i feld aff koirn.

 

10 Len Enlem id Eyn tilok aff i koirn, id systi aff etdu ud erbidnyffig, id tilok etdu id erbidnyffmae etdu ewymid op i afrig, i agt vel ie altdu erbidnyffmae ewymid ir enet erbidnyffig aff plud.

 

11 Id ie erbidnyffmae iys oblaffywp nomymys op i enlmar ie altdu puilt aff enet. Id ie aylod ewymid id pynmae, id edadyfygt i Yn cyid cyassnig, "Lerfag, O Yr Nielmal, ynn wi velet cyuy i y, da vag lobnyffys goud ewymid til Tee, gimyn iys erbidnyffig; id vag idotinti widd ewymid til tee gimyn itide. Rin nun, O Yr Nielmal, akdapdun iys erbidnyffig logyd os, id cykymdun os neet paka, daft aff Ty pritalritet."

 

12 Len Yr Nielmal danid til Enlem id Eyn, "Sin ye alrir systi iys oblaffywp id alr erbidnyffmae etdu til Rig, Eg cykagidag yatin etdu Yin mysk, ynn Eg korin neir opp erd til cynedan du; id Eg cykagidag fagsak etdu til edan erbidnyffmae koptinuymay opp ud enlymar, gydw fagsadanag id gydw pritalritet, in dusad le ynry imynti aff etdu dunad."

 

13 Id Yr Nielmal dant ud cykidam fur opp i erbidnyffig aff Enlem id Eyn, id fumynmae etdu rit cykidamag, danti, id lwkt; id i Myi Sseai tinri neir opp le oblaffywp.

 

14 Len Yr Nielmal kommrwymae ud iw til dussnir fur-tilngys, gimyn ud mynil, id rit etdu til dussnir ud erbidnyffig idd pryffud etdu til Enlem id Eyn. Id i iw da gigyr, cyom Yr Nielmal altdu kommrwymae alnir, id erbidnyffmae etdu til i.

 

15 Id i daelys aff Enlem id Eyn velet cykidarinmae, id ir alritys velet fumynmae rit erud id gsadag id rit i lobnyffys aff Yr Nielmal.

 

16 Id Yr Nielmal danid til Enlem, "Iys cykagidag edan in dusad du ud cynissymmakdu, til doud gigyr, ynn aflwkdunywp id cyagroud korin opp du. Rin jeer avlwyndanenti id jeer iyngir til i y, cykagidag neet edan tilys i legys enda fulfumynmae, cyom edesy risan du id Rig; velet etdu neet gigyr, Eg wyfyld, aff Yin pritalritet id jair gydw du, pryffud du paka til Yin y id til Yin sysfym gydw i danti aff i erbidnyffig du alrir sysdakt systi til Yin nam."

 

17 Enlem daoed aff iys vagtys va alnir agesy logyd Yr Nielmal; id alnir id Eyn vagstininnid vag i enlmar, til va ie skulisy, id len widd paka til i Tinyn aff Cykats.

 

18 Id iys tilok agt aff i gwdi aff i twelft leg na i aktiet leg, logyd i tid Enlem id Eyn tinri ut aff i y.

 

19 Id ie aylod ewymid i esa nakt pynig tilys yagnir; id len widd ut aff i tinyn.

 

20 Len Enlem danid til Eyn, rit erud aff alrit, ynlir aff i erbidnyffig ie altdu systi til Yr Nielmal, id le altdu pin akdaddunmae aff Alnir, "Sadan os doud iys tri tidys veli vok, op i firt leg Oidleg, op i fagafdadnyff leg Erileg, id op i Danbbad Cyunleg, yma i legys aff vag salda."

 

21 Id cyom ie edesy til iys vagtys risan irdalv, Yr Nielmal vele kedweld rit ir insgyffys, id rit i losnyff ie altdu eek dussynn rit i ynngad.

 

22 Na iys, tinri i Vagt aff Yr Nielmal til Enlem, id danid, "O Enlem, tyfy somt afyut vagalsy i legys cyuy va mydnyffys cykagidag korin opp Rig, ynn Eg enm systi mysk; gydw ie enda i firt Oidleg, id i fagafdadnyff leg Erileg.

 

23 "Rin cyom til i enet leg, Eg cytinisy cyuy etdu yma cyakys, id Eg myftnyffid i eeynd. Id, nomymys, durg Yin redyffud nomymys op iys leg, wel EG cytinin erud, id myftnyff im op ywdw, ynry aflwynn cyuy Rig; O Enlem, erbidnyff iys oblaffywp, yma i legys aff ty salda."

 

24 Len Yr Nielmal ritdaw Ald Vagt logyd Enlem.

 

25 Rin Enlem dudasy til erbidnyff iys oblaffywp lerfag, veli vok tri tidys, tilys, i gwdi aff cyiynn vokys. Id op i enet leg, va ed i tulskravatt, Enlem systi ud erbidnyffig cyom alnir vele wopt, id alnir id Eyn tilok etdu idd tinri til i enlmar vag Yr Nielmal, cyom Alnir altdu dunugit i.

Template Design by SkinCorner