Apr 1, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 70

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Tirduidd ennnagmitywp aff Cyaffud til Enlem id Eyn, til y atin krig assnir alnir, durg ald eeratnyff rit Eyn.

 

NA iys Cyaffud, i aldir aff yma ked, tilok i rigw niw, id rit alnir tvo ynnedys, gigyr le ie cyissnimae gimyn i tri ewsys ynry altdu provt til Enlem sysri, itide, id yinrir.

 

2 Ie nedanmae vag Enlem id Eyn dumae ie velet undur i pum, id grudunmae Enlem id Eyn rit sysdakt vagtys le velet foil aff keimy.

 

3 Rin ynn Enlem id Eyn daeg ir korinlwg yiud, id agesy ir cyot cypdasgyff, Enlem roys, kedkomid i, id provt im til Eyn, id ie myeafnimae y ma cyarin; Enlem dwf alrit i dumae, ernyff iny ynlir alnir insgyff afkimig i, le ie velet i cyam ewsyys, ynry altdu provt alnir sysri, itide, id yinrir.

 

4 Ynlir, ynn ie tinri til Enlem i enet tid, ler tinri opp alnir logyd i, ermae id erud, durg ir pryffenig alnir ked tiltid; gigyr Enlem insgyff le ie velet korin ud tvoet tid til giynn alnir ynngad tiltid gydw alnir til dajoed ridunlir. Gydw alnir da neet yndun etdu vele Cyaffud; lerfag da alnir daessnir im rit erud id komnenimae rit i.

 

5 Len Cyaffud, i ossai aff i, danid, "Dajoed, O Enlem, id edan iny. Lo, Yr Nielmal ä dant os til tee til cyassnir tee ewtyff".

 

6 Id Enlem danid, "Va ed?" Len Cyaffud ewsvelmae, "Ed ud lwkt cyak, dok etdu ed ud vagt aff Yr Nielmal, weldun tyfy agud etdu logyd os id doud ed? Rin ymys tyfy ageneai neet, wi wel pakorin til Yr Nielmal, id cyassnir Alnir le tyfy wyfyliai neet daessnir Ald vagt".

 

7 Idd Cyaffud danid nomymys til [neragarf dudad] Enlem, "Angai neet, nyr sadan ud damblwg korin opp tee; doedit neet tyfy yndun ri?"

 

8 Rin Enlem danid, "Yndun du neet".

 

9 Len Cyaffud danid til alnir, "Enym i iw ynry provt tee sysri, id tilok etdu til i tinyn; iys ynngad ud ed alnir ynry provt tee itide; id le triet ud, ed alnir ynry provt tee yinrir ynn tyfy wsomt op i dwdwr aff i afrig, id ynry auserimae tee til i tinyn.

 

10 "Rin cyom til i ynngad ewsys vag firogys, ynry aidani du til i tinyn, Yr Nielmal ä neet danit im rit os iys tid; gydw Alnir danid til os, 'Du nossnir".

 

11 Gigyr ynn Enlem agesy iys vagtys alnir aflwynsy i, id danid til iys ewsyys, "Sydatin i vagt aff Yr Nielmal, le Eg yassnir daessnir cyid".

 

12 Id Cyaffud danid in dusad alnir "Syndan, id lovir rig le tyfy weldun daessnir cyid".

 

13 Len Enlem danid, "Yndun neet ur til cyndan id lovir".

 

14 Id Cyaffud danid til alnir, "Olin ut ty dui, id dadun etdu idan yin dui".

 

15 Len Enlem eld ut ald dui, id dadun etdu til Cyaffen dwf dui; ynn Cyaffud danid in dusad alnir, "Sassnir, nun--so vel cyom Yr Nielmal ed lwweg, rassodam, id cypdatinig, ynry myftnyffid i eeynd cyuy i rumid, id eaiabmydanmae i erd opp i vaduel, id ä cytinisy rig ut aff i yiw emyrintys, id ut aff i aiovir aff i erd--Wel neet dasgyff yin lovir, nyr dasubaiantivti yin vagit".

 

16 Id Enlem cywoida lerfag.

 

17 Len Cyaffud danid til alnir, "Lo, etdu ed nun cyoma tid cyin tyfy tinriai ut aff i y, id tyfy ynduneai nyr wiktidag nyr eynlir. Rin nun Yr Nielmal ys cyassd til tee, til dussnir Eyn ynry tinri ut aff ty ew, id til eeradun zi, le zi pjer tee kindan, til afkynmet tee, id til driyn logyd tee ewaidang id cyagroud; nun iys cyak ed neet cyner, nyr ed ler ynylka cykaneninlir cyuy etdu til tee".

Template Design by SkinCorner