Apr 5, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 71

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Enlem ed ewaidangid logyd ald prulop rit Eyn.

 

RIN ynn Enlem agesy iys vagtys logyd Cyaffud, alnir cyagroenmae yika, ynlir aff ald alynir id aff ald lov, id danid, "Skagidag Eg kommit enduldury rit yin mysk id yin afid, id cykagidag Eg cyi assnir y idelvir, gydw Yr Nielmal til fagnidun rig, id til plod rig ut logyd av i sysik aff i erd?

 

2 "Sin, ynn aff enet, Eg affe aff i pum, Alnir droyn rig ut aff i y til iys essnilogir wi, id ipriynid rig aff yin cykidam naedir, id provt dod opp rig. Ymys, len, Eg cykumyn doud iys, Alnir wel tririn av yin salda logyd i erd, id Alnir wel gjudun rig til elynit, id wel mynkee rig ler ud sangir tid.

 

3 "Rin Yr Nielmal nitid stitin i vagtys tyfy somt ticid rig; id ye enda neet God dwf ewsyys, nyr dok dant logyd Alnir. Rin ye enda iynlys, korin til rig undur i tulsk anidanenti aff ewsys. Fagt logyd rig; y e kurzesy aff God!"

 

4 Len le iynlys myd logyd vag Enlem. Id alnir id Eyn enroys, id pakorinmae til i Tinyn aff Cykats, id widd til etdu.

 

5 Len Enlem danid til Eyn, "Ymys tyfy daessai va Eg da, cyassnir etdu neet; gydw Eg cyinmae assnir Yr Nielmal ny cyndanig logyd Ald rirkveld nam, id Eg alrir agtid yin dui enrwygad tid til le aff Cyaffud." Eyn, len, eld zi ermae, cyom Enlem ticid zi.

 

6 Len Enlem enroys, id cypryn ald alnydys in dusad Yr Nielmal, edadessnkyff id idfratig Alnir rit duur, til fagsadan alnir va alnir altdu doenin. Id Enlem myeafnimae lerfag aienig id pynig fagnad legys id fagnad naktys. [neragarf dudad] Alnir nyr affe nyr dank tilys alnir tuliladannid neir opp i erd logyd ryi id durai.

 

7 Len Yr Nielmal danit Ald Vagt in dusad Enlem, ynry myftnyffid alnir ewymid logyd vel alnir myny, idd danid in dusad alnir, "O Enlem, velfag somt tyfy cywoirn logyd Yin nam, id velfag somt tyfy systi ednyff rit Cyaffud enrwygad tid?"

 

8 Rin Enlem wept, id danid, "O Yr Nielmal, fagsadan rig, gydw Eg da iys unwittyfflwg; edanlwssniweg ie velet God dwf ewsys."

 

9 Id Yr Nielmal fagssnyn Enlem, cyassnig, til alnir, "Edanynn aff Cyaffud."

 

10 Id Alnir ritdaw Ald Vagt logyd Enlem.

 

11 Len Enlem dwf alrit vele afkynmedud; id alnir tilok Eyn, id ie widd ut aff i tinyn, til y atin cyoma neernyff gydw ir pokaikubys.

 

12 Rin logyd le leg Enlem luktnyffid cyuy ald sysai yifyd ald prulop Eyn; ewgaisam cyom alnir vele til doud etdu, myai Yr Nielmal cykumyn edan wdagafn rit alnir.

 

13 Len Enlem id Eyn widd til i flud aff vadur, id cyaff op i yimy, cyom folk doud ynn ie nodun irdalvir.

 

14 Rin Cyaffud vele avusy aff im; id wyfyld fagnidun i.

Template Design by SkinCorner