Apr 8, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 72

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Enlem dwf alrit ed zet op fur.

 

LEN Cyaffud, id rydmwr logyd ald werdys, dadfagrid irdalvir til erulwd, ungimyn ynylka ynnedys cyuy i esa ynlyd gydw danti.

 

2 Ie tinri ewymid ut aff i flud cyuy dadanti aff Enlem id Eyn, id ie danid risan irdalvir, "Korin, wi wel cyissnir aff i sysikys aff Enlem id aff Eyn, ynry enda aff i rin opp erd. Ur cykon ie enda, id ur cykild ed ir cyissnir logyd vag essnir sysikys." Len ie tinri til Enlem id Eyn, id grudunmae im; id aylod vunirig aff i.

 

3 Enlem id Eyn cyissnimae aff im og, id vunidad aff ir cykonet, id danid, "Ed ler, len, undur os, enrwygad ynlyd, rit gigyr cykon kdadunudys cyom iys cyuy ed"'

 

4 Id le erulwd danid til Enlem id Eyn, "Ja, iled, wi enda ud riklwg cytipnyff."

 

5 Len Enlem danid til i, "Rin ur doud du y itin?"

 

6 Id ie ewsvelmae alnir, "Wi alrir ribrwys ynry eeradunid os, id wi pjer im kindan, ynry groud ewymid, id ynry cyuy ir cykymdun eeradun id enda eeradunid, idd og pjer kindan; id lerfag wi ikdasori. Id ymys gigyr edan, O Enlem, tyfy weldun neet aflwynn os, wi wel zeegnyff tee vag ribrwys id vag kindan."

 

7 Len ie runid ovan i flud cyom ymys til kym ir ribrwys id ir kindan, ynry tinri ewymid logyd i flud, rin id kindan; id veli ud tinri til ald wef, ald kindan ernyff rit alnir.

 

8 Rin ynn Enlem id Eyn daeg i, ie aylod dum, id vunidad aff i.

 

9 Len ie danid til Enlem id Eyn, "Du dassnir vag ribrwys id vag kindan, eeradun Eyn cyom wi eeradun vag wiynys, id du cykagidag alrir kindan i cyam cyom ym." Iys vele ud anerat aff Cyaffud til ityyn Enlem.

 

10 Cyaffud og insgyff idan aldelvir, "God aff enet kommrwymae Enlem afkimig i erukt aff i pum, cyassnig til alnir, 'Edun neet aff etdu; ynngad aff dod tyfy cyaldun kaikub.' Rin Enlem affe aff etdu, id dok Yr Nielmal da neet dolodan alnir; Aln nur ikdamae opp alnir dod, id mynkeeys id trienlys, tilys i leg alnir cykagidag korin ut aff ald krop.

 

11 "Nun, len, ymys Eg ityyn alnir til doud iys cyak, id til eeradun Eyn tyri God dwf kommrwyrint, Yr Nielmal wel dolodan alnir riywf."

 

12 Lerfag da Cyaffud ynrk iys ennagmitywp vag Enlem id Eyn; ynlir alnir cyfygt til dolodan alnir, id til yatin alnir unanidan logyd av i sysik aff i erd.

 

13 Risantid i fur aff cyi tinri opp Enlem, id alnir insgyff aff kommittyff cyi. Rin alnir myebnyff dassnimae aldelvir, ewgayg myai ymys alnir folssnimae iys datnyff aff Cyaffud Yr Nielmal wyfyld dadun alnir til dod.

 

14 Len Enlem id Eyn enroys, id pynmae til Yr Nielmal, dumae Cyaffud id ald werdys widd neir til i flud, cyuy dadanti aff Enlem id Eyn; til sadan im dassnir le ie velet goenig paka til ir essnir dagodys.

 

15 Len Enlem id Eyn widd paka til i Tinyn aff Cykats, cyom ie velet wopt; y ifyd eynsy tid.

 

16 Id ie pole enroys id pynmae til Yr Nielmal le nakt. Enlem myeafnimae aienig cyuy pidnyff, dok neet yndunig ur til pyn, logyd fagnuft aff i insgyffys aff ald alrit dassnrlog ald prulop Eyn; id alnir dudasy gigyr tilys yagnir.

 

17 Id ynn lwkt enroys, Enlem danid in dusad Eyn, "Upkorin, sadan os goud edanlog i afrig, vel ie provt os sysri, id sadan os afdun i Yn cyid afkimig iys afer."

 

18 Len Eyn danid, "Va ed le afer, O Enlem?"

 

19 Id alnir ewsvelmae zi, "Talt Eg yassnir aftnyff i yn cyid til yntidan rig y ifyd prulop tee; gydw Eg wel neet doud etdu tyri Ald agin, myai Alnir y atin os nired, tee id rig. Gydw le iynlys alrir zet y in alrit op fur, rit insgyffys aff va ie zeegnyffmae os, cyuy ir cyifoil ennagmitywpys."

 

20 Len Eyn danid til Enlem, "Velfag prutin wi goud edanlog i afrig? Sadan os ratzir aiejud ewymid id pyn cyuy vag tinyn til Yr Nielmal, til sadan os yndun ob iys dadun ed ked oir neet."

 

21 Len Enlem roys ewymid cyuy pidnyff id danid, "O Yr Nielmal, tyfy ynduneai le wi dadgdasmae assnir Tee, id logyd i fefwys wi dadgdasmae, wi velet edandaft aff vag cykidam naedir; id vag krop edantinri pruted, daiksangir neernyff idd trink; id rit tir lyritys”.

 

22 Kommio os, O Yr Nielmal, neet til giynn yngir til im tyri Ty agin, myai Tyfy pryffud os til nityff. Gydw ymys Tyfy giynn os neet i agin, wi cykagidag edan oynrymakdud, id folssnir le datnyff aff Cyaffud; id Tyfy weldun nomymys y atin os nired.

 

23 Ymys neet, len dussnir vag daelys logyd os; sadan os edan umanud aff iys tir dufad. Id ymys Tyfy giynn os nej agin dasnikdunig iys cyak, len daynir Eyn logyd rig, id rig logyd zi; id agt os eek fer fagt logyd i ynngad.

 

24 Dok nomymys, O Yr Nielmal, ynn Tyfy somt dadun os cyomundur logyd eek ynngad, i iynlys wel ityyn os rit ir ennagmitywpys, id fagnidun vag alritys, idd idosier vag insgyffys yot eek ynngad. Dok ymys etdu ed neet eek aff os yot i ynngad, etdu wel, aff yma edagnedys, edan durg ir anidanenti ynn ie zeegnyff irdalvir til yn ym. Alrir Enlem enid ald pidnyff.

Template Design by SkinCorner