Apr 29, 2013

I Enet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 78

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Avundet oynirkorid Tini. Alnir yatid ewaidang cyuy i tumilw. Ur i enet yagidnyff vele sannmae.

 

LEN Enlem danid til Eyn, "Edanolin i kindan enda groenn ewymid; wi yridun intin aff fininig wiynys gydw ta gè dad."

 

2 Len Eyn ewsvelmae, "Ur kanud wi doud ed?"

 

3 Len Enlem danid til zi, "Wi wel joi Enedanylir dwf rydnad cyuy eeratnyff til Tini, id Tini dwf rydnad til Enedanyl."

 

4 Len danid Eyn til Enlem, "Doud Eg neet gimyn Tini ynlir alnir ed cyner-alridud; rin sadan im pudnyffe tilys wi erbidnyff ewymid in dusad i Yn cyid cyuy ir edantvodul."

 

5 Id Enlem danid nej rir.

 

6 Risantid Cyaffud tinri til Tini cyuy i fiker aff ud edwr aff i feld, id danid til alnir, "Edanolin Enlem id Eyn alrir dussynn dadun cyarin yifyd i eeratnyff aff du tvo; id ie alrir edesy til eeradun Enedanlir dwf rydnad til tee, id ty rydnad til alnir.

 

7 "Rin ymys etdu vele neet le Eg myeb tee, Eg wyfyld neet alrir ticid tee iys cyak. Dok ymys tyfy weldun dussnir yin datnyff, id agentin til rig, Eg wel pryffud: tee op ty prulop leg cykon myedys, sysri id gydmad cyuy mynnad, id yin risatnyffys wel affedan tee."

 

8 Len Tini danid rit erud, "Vel enda ty risatnyffs?"

 

9 Id Cyaffud ewsvelmae, "Min risatnyffys enda cyuy ud y cyuy i nagid, wtrafenzir Eg enmym rienidd til pryffud ty tudur Enlem; rin alnir wyfyld neet akdaddun yin erbidnyff.

 

10 "Rin tyfy, ymys tyfy weldun daessnir yin vagtys id ymys tyfy weldun korin in dusad rig na ty prulop, tyfy cyaldun myebnyff logyd i emysy cyuy va tyfy kudit; idd tyfy cyaldun myebnyff id edan yndnyffdur av len ty tudur Enlem."

 

11 Aff iys vagtys aff Cyaffud Tini onindumae ald our, id klwnidd yot ald cyddasgyff.

 

12 Id alnir da neet myeafnir cyuy i feld, rin alnir widd til Eyn, ald y uir, idd nalys zi, id kurzesy zi, id danid til zi, "Velfag enda ye yifyd dunkongir yin rydnad til eeradun zi til yin pruir? Enym Eg dodu""

 

13 Ald yuir, ekdur, ruissid alnir, id dant alnir til i feld vel edan altdu pin.

 

14 Len ynn Enlem tinri, zi ticid alnir aff va Tini altdu doenin.

 

15 Rin Enlem grieynd id eld ald ermae, id danid neet ud vagit.

 

16 Len op i y oir roud Enlem danid in dusad Tini ald ywfwd, "Dussnir aff ty cykaf, jungir id ked, id erbidnyff im ewymid in dusad ty Yr Nielmal; id Eg wel cyddatin til ty pruir, til yatin in dusad ald Yr Nielmal ud erbidnyffig aff koirin."

 

17 Ie pole agentinmae til ir tudur Enlem, id ie tilok ir erbidnyffigys, id erbidnyffmae im ewymid op i afrig logyd i enlymar.

 

18 Rin Tini afalynsy enugtilwg yot ald pruir, id trit alnir logyd i enlymar, id wyfyld neet sadan alnir erbidnyff ewymid ald sysdank opp i enlymar; rin alnir erbidnyffmae ald essnir opp etdu, rit ud aiolt alrit, foil aff keimy, id afdrug.

 

19 Rin cyom gydw Enedanyl, alnir zet ewymid aied le velet ner aff dui, id opp le, alnir erbidnyffmae ewymid ald sysdank rit ud alrit afstid id eri logyd keimy.

 

20 Tini vele len aienig logyd i enlmar op va alnir altdu erbidnyffmae ewymid ald sysdank; id alnir krimae in dusad Yr Nielmal til akdaddun ald erbidnyffig; rin Yr Nielmal da neet akdaddun etdu logyd alnir; nyr da ud lowee fur korin neir til kopsuri ald erbidnyffig.

 

21 Rin alnir myeafnimae aiejenig ovan assnir i enlymar, ut aff umag id wdagafnir, cyissnig yot ald pruir Enedanyl, til dassnir ymys Yr Nielmal wyfyld akdaddun ald erbidnyffig oir neet.

 

22 Id Enedanlir pynmae in dusad Yr Nielmal til akdaddun ald erbidnyffig. Len ud lowee fur tinri neir id kopsurid ald erbidnyffig. Id Yr Nielmal cyrimynmae i cyot danvvag aff ald erbidnyffig; ynlir Enedanlir myeb Alnir id daoed cyuy Alnir.

 

23 Id ynlir Yr Nielmal vele kynlir kedweld rit alnir Alnir dant alnir ud iw aff lwkt cyuy i fiker aff edwr ynry altdu imyntin aff ald erbidnyffig, ynlir Alnir altdu cyrimynmae i cyot danvvag aff ald erbidnyffig, id ie afkynmedud Enedanlir idd aielkedunmae ald alrit.

 

24 Rin Tini vele cyissnig op yma le tilok agt aff ald pruir dwf erbidnyffig, id vele wdagafn op kondw aff etdu.

 

25 Len alnir onindumae ald yut id lysom dadmae Yr Nielmal, ynlir Alnir altdu neet akdaddunmae ald erbidnyffig.

 

26 Rin Yr Nielmal danid in dusad Tini, "Velfage ed ty dumynenenti danid? Edan daeduyfyys, le Eg yassnir akdaddun ty erbidnyffig. Neet assnir Rig somt tyfy y urmurot, rin assnir tydalvir."

 

27 Id Yr Nielmal danid iys til Tini cyuy dabuti, id ynlir Alnir enboirrot alnir id ald erbidnyffig.

 

28 Id Tini tinri neir logyd i enlymar, ald turb enirnyffid id aff ud woefoil dumynenenti, id tinri til ald tudur id yuir id ticid im yma le altdu edanfymnyffud alnir. Id Enlem grieynd yika ynlir Yr Nielmal altdu neet akdaddunmae Tini dwf erbidnyffig.

 

29 Rin Enedanlir tinri neir daoikig, id rit ud sadsoma alrit, id ticid ald tudur id yuir ur Yr Nielmal altdu akdaddunmae ald erbidnyffig. Id ie daoed aff etdu id kedmae ald sysik.

 

30 Id Enedanlir danid til ald tudur, "Ynlir Tini trit rig logyd i enlymar, idd wyfyld neet lodun rig til erbidnyff yin sysdank opp etdu, Eg systi ud enlymar gydw yidelvir id erbidnyffmae yin sysdank opp cyid."

 

31 Rin ynn Enlem agesy iys alnir vele ynri afdursam, ynlir etdu vele i enlmar alnir altdu puilt aff enet, id opp va alnir altdu erbidnyffmae ald essnir sysdankys.

 

32 Cyom til Tini, alnir vele gigyr cyulilud id gigyr afys le alnir widd til i feld, vel Cyaffud tinri til alnir id danid til alnir, "Sin ty pruir Enedanlir ä dussynn dafuss rit ty tudur Enlem, ynlir tyfy lodai trrit alnir logyd i enlymar, ie alrir kedmae ald sysik, id ie daoed ovan alnir, fer rir len ovan tee."

 

33 Ynn Tini agesy iys vagtys aff Cyaffud, alnir vele fumynmae rit trada; id alnir sadan niman yndun. Rin alnir vele mynyig ynndun til dolodan ald pruir, tilys alnir provt alnir til i tinyn, id len danid til yn cyid:--

 

34 O pruir, i cysagid ed gigyr cykon, id ler enda gigyr cykon idd aftnyffsurkadam pumys cyuy etdu, id lwbred til cyissnir aff! Rin pruir, tyfy somt nitid pin ud leg cyuy i feld til dussnir ty nug talri.

 

35 Til-leg, O, yin pruir, Eg ynri yika yndnyff tyfy wyfyliai korin rit rig til i feld, til nodun tydalvir id til mydan vag feldys idd vag fyos, gydw tyfy kudt daeduyfyys, id Eg myeb tee yika, O yin pruir! Rin tyfy somt eessnilogid tydalvir logyd cyuy.

 

36 Len Enedanlir ednyffmae til goud rit ald pruir Tini til i feld.

 

37 Rin vag goenig ut, Tini danid til Enedanyl, "Ynndun gydw rig, tilys Eg komidan ud aienff, ynlir aff weld tirys."

 

38 Len Enedanlir aylod ynndunig cyuy ald idotinti. Rin Tini, i avdanin, komidanmae ud aieniff id widd ut.

 

39 Id ie tissnud, Tini id ald pruir Enedanyl, til cynedarnyff cyuy i yngir; Tini cyddasgyffig til alnir, id afkynmetig alnir, til yatin alnir fagssdun ymtyff.

Template Design by SkinCorner