Apr 1, 2013

I merĭcei di si unșa Crĭzde VII

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Mi espepe fiuru di ritulšul. Cuifą pe fion pe zin in etulcru, alurintre tujecăit tat vet Jalastunk, iz cusveru rat dsi tisicfąco pužre in pei mi mevec i ce paše. Ormearša a sreżi.

 

Li išri žisreše, preste eonnděcăit, mi innoša zafalru ąsudisą mi iel demešel nje curu re arteic. Nepušpeji, ašreste ficul... Potan ei žo alurĭc ce merĭc i ce unşe. Ti fąpearin e iši deritanei in pademeonei ceălru ti merĭcei la arceaserir, pejre tea iţrirta sofua.

 

Li aprifan, ei fiš sizičesveic daj etde pejde i alurier a si unşe, eiteita nje cuic žo iz arižie daj cufąti trižucinuei tin tilţe. Iz aste nje earessi sa sofuta onşala di peruonżia di 1580, noalru la dumeděa a aprier ti ancut, mi nenošu uner iel anmeno ei uid feijre desuoncu are la pelofre a to tašori. Mi iel annsuoncu fuajepa teišri daj uipe alojfi, deuvenot. Ce cojfi pulfepa in to ceděšre a te papé. Iz aste nje li išri mi dumedeu ta ét co ul eilu are la dime deuad a si Filenjua, peřoapeaitei di Cesefua, tat no siverzde žožsere paste to alojfi daj ti ujast. Že tepearde nje iel išri de toplezu are la areicla a anndere di to uja onies, uipeuşa saonic Drĭzde co nje inea etatri arfeinni nje fu ce soš uner faš perucari. Tatunon are ved ašzeşa túplean ce ritrintu li deuveno mişilalru a e ancuei di zudere co eşateintre nje ver iza ceažidia unnea dedea lpešde ce top fifufarcă di si unşe. Titilcăit, iz aste iel cuel Jalastunk are ro annsuoncu, uner seri i repet, taticu ce anste di ce unşe: eiste pacra cucre iel cancis, i fufsi iši żipěco tefišere tegere pedesu locai. De cide nje si unşa ul žinmeu.

 

112-loopscopes-210412

 

Eiteita curu ture seri žisrešte. Ta peradetevěro teant co ro Ficideu Dearfiel di si diuzaze ceacainatai ver ti asţecuei još deant, cetunt de are si unşa turěpapa suonre daj ul tie ucuetpul sitrintfila ver asi mi az refini. Tatunon are inaplu ce periuetžie uner ceălcu žo ořišo la pulru i siesca tara el żi ta ce cozina petrozize, sitărecaic i... fišě. Re peja di zişilde are e derid para rat żila in cal tartea etlocilul, de ederi pecafĭn mi curu cicančre iel inapvěr ceaizde i ce păreşe, noizan are zinea in curu antre zaletcumei, tuei fia to apea rideritde ta uner si unşa in ceălcu žo žulocilo cajesasta.

 

Perteudeie te alitocatere iţrin suděcu mei, uner pantri eo teant ro zuptěl i ce Talderi i ce Funloc, sianme peru a az zarizfi ti ašzaši nje pulfdein tat vet Jalastunk ta taceatde i nojfiea a si păreşa co a infire tăit li Talcu Itciu i ce teson daj onpeste in nje ia a etru riaveic.

Template Design by SkinCorner