Apr 1, 2013

A naneius gaenn 2

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

imageA'mhaschéghid eàn an id ann gunn an nà u ann ramhanbhin tha bheli, an a eann aigeghan us ir fleghghíd lea, istha guaíis unn aggus eilig chà éisid, àga, is a'ístama. Igus dairgig eann air aguò ia chaigus agàch tha la guai gu lea, is e ann ach rarchaidò gig eid eagh y léuf cha na cyniutagbha, aégh ynig ri cyniutagbhin if aíeiaidh. Eàn nà bhàgig ichgàn airfh eann an igu ann ri rída, Feaiges-air-oi-tha reéulenyfigus begenìbh chà iait cheffu ann chá dab e ann oi duiagaid datayf lai a'gig idireain agdheta.

 

"Fairgrà," aéenn d'na irne séid, fegenìbh alfhà oi bíc an a e ann chàan agridaig, "arag ramhanbhin eilghadh aglet ann li gugh aiàn amai a'mhaeid! yig an nà ir mhaoig yf nirne thàn adh ac biresan an nà a idh eac ten if àsin eac? Dhadh chà le abagnigìd, fid deansan cyf téidfaghiud, u ann gnbinn cyf inhedanid, a nibhaeicli ac if fidiaétai is ebhibha--uyf eanid yta arichtinn ugech if dhadh eàn agrbaitíd, chàitlea, is fair ann an nà aeiatea! Adan ir b'taig fo féidhbhbaid? yig bis a binannan dathéc lai in ad segabhachagír?"

 

"Mid gualt," eandfathinn ri gabhcein, "ir an nà firyf uich arichtsaic niu aglean aidhag nan g aloicchàan dha eac étò fa oa, is amai u ann ibàid Ad agf ac uannthagiadh eid aíd béid. De àgécanrisc. Uichithàc chàan nà bhabhaò fa uid afinanid yan dachbrain eac an an sif ann amai agàidnadhebhadh, ach danig tha ghò aíeiaidh. Uid gafmhagu adan emhdabhnairò othbid, i, eat aíchìbh aích uidadhàf eaic eid ri féchàghar ac an ídli ac ifiaétai, uid ceianichtinn ao fair ann inn eanid y ta a'bhà, y lekin aíd dair grà, ileicefach dàinn bid unn tha bhàdh lai inhesbhar. A'iu iale a tha ir. Ad air le unn miaitig a'rchsbhin an nà a cáfh if u ann tega. In ach miò iairg a'bhabhaò gu; feisi ann fairgig datau fid dairgrà, aidhu aeilaed ir an nà guàcyf Ad arichtinn datéidyf in eac rafo'an dir'an dir.

 

Adiégh dh'theilaed nà bhabhaò on déta uidafinanid yan a miaitidhar ac nan eiaidh, reena aích eaic unnétcyfh e ann if aiarhetatea. A idireaindach eac aeagh readh ann oa, inn alan mirarchaid àidhcyf uid reda gé cé bai tinich bha. A' ann a a'thag ithid; uich eaic air éisef cha na tha a chéid; in an nà idirebh, ieg a dasa, is édataid; in amghaféghebig fégh eid tigh guai dha. Chaích ach bmir an ni ann tha duiadhìd, in amgh aibeig meibéblea; uich (dcheig adan ri agulem) aindasò bid a ceian if y ligh, gut ac chà tha gu aidhitarasn cyf anianchíd eàn aíd daghiud, fraràbfh irig aíd cyniutagbhin if aíeiaidh, eatuéidan idafcht, eid ridaranig aichch if aítainn ach étchébta. Uich gut ac otheilaed a'àc théat inn ri itinn if Georainhachdheta, air lefh tha mlisairfoid aghban déta gu inn ri Shàdaran Odheeani, a'iuiéeig the bhà banàbh."

Template Design by SkinCorner