Apr 10, 2013

I merĭcei di si unșa Crĭzde X

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Tararedea pezarižie cutŭtcial ti pecąinotant.

 

Ce nozde cumearša a aštrintfi žoadesu alalcu žipri ce il pea di Kecucapew, daj iel te mere el ia iţiratvepul. Ce cozacošri mi siţeic mi ti cezirĭ sipat. Ti tisicfąla epicuped ti e pu dederĭcei antinast. Ti pergeanei alalicdi zefi ži onnčsi di ape. Mi espepe uid rizazre paste si elu pe ficilul, ta ce soš i ti rufsi trižucinut.

 

Žure Drĭzde fionpezde petroic. Žure ce unşa Crĭza, ei uipe padea in to iz pasic, cuošata tipri li gean desu, njeic apenca tăit li te mei. Mi Kecucapew, tašzmeve ta ce diuzaze i Že cusšcar, mi Azrefenjua. Li rizazre doste tea esa co te nodecu. Re eco stea aza noza: li cagere tua nopeincu i iz pazai ropaz.

 

Titilcăit, li Fcideu Dearfiel di si diuzazeinde to tapamežie. Cuifą ti pergeanei cuond asteinči. Ti tisicfątojaved a e altrĭinotanrĭ daj ěsa inotant. Li pergean žopfiun, ei uid detui, tizde a te žisicru are la infiare. De totonste il dere el ĭzre co iel tisicru peteparizde coriait uid prifde cicanči. Cederita ver uipe alalve seize, mi taperi šuonastve ce it dericăta unşa nje ĭnde pemeventre di te mei, te deičeintre cąpăreşa eúd tat arverzdela cuvescăit sicudeiza in iel ture, daj si ceapri ei ă. Li Fecideu Dearfĭl, ei fiš sinan, tartecă re žudeoeiait:

 

titilušan li rizazi, daj zai elup ficilul, i eo cumeišě eizu letažciai enje ceteizast, daj in nošri eo Zişes, oršecial i miait cruąit difizoilel paste ąp fitinai co ičsi nje in iel cea di ico mial jošdean, sitrinteintre nje no iz iztri Cumeptěl di si Talderi i ce Funloc žitre casu eijičocuer di e pezisi ro Zişes, daj etařu e inotanei ti nje ver ži incuei la al eipeperu a te aleši di si et deoeiait alalfia co cifa:

 

Ta Jalastunk, uner are prinčemesere anpuvet ro zideteru onntemesei, uner li ceael la periupde iel fijomei, siverzecsi ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul eipepecte, asome pe fąrat ce derică di Dite, ta tanpěr mi ideuste tiulše;

 

Ta Aldeja astunk, uner are prinčemesere anpuvet ro zideteru onntemesei, uner li ceael la periupde iel fijomei, siverzeši ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul eipepeše, asome pe fąrat ce derică di Dite, ta tanpěr mi ideuste tiulše;

 

Tălei Aniĉastunk, uner are prinčemesere anpuvet ro zideteru alalic mesei, uner iel ceael la periupde iel fijomei, siverze i ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul eipepecte, asomepefąrat ce derică i Dut, ta tanpěr in ideuste tiulše;

 

Ta Tal Žafunk, uner are prinčemesere anpuvet ro zideteru onntemesei, uner li ceael la periupde iel fijomei, siverzecsi ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul eipepecte, asome pe fąrat ce derică di Dite, ta tanpěr mi ideuste tiulše;

 

Ta Isdea Rielei astunk, uner areprinčemesere anpuvet ro zideteru alalicmesei, uner iel ceael la periupde iel fijomei, siverzeši ceaspapul žit unetpuleiĉ i tarutricrua, daj ul ei pe peše, asome pe fąrat ce derică i Dut, ta tanpěr in ideuste tiulše;

 

Ta ce unşa di si nje dizin saonnla Crĭza, iztri Cumeptěl di si Talderi i ce Funloc icadi ul mial cetdecaicei ąfĭzai cesilel nje e šičripulei fijomesi co diteoncainel verza gesi cucapefąulal neotan, espepentre perazarcade si vercozžie ta ce ideuste di e siverzanei inotant, tăitměscăit sitecănt, tate orcre nje perazarcade žo eitocre rat i saont, daj curu gere tat ipšacu i are ritean taspfideie doicei di nje e pičanei verza gesi cucapefąal cuarizre jožre anžudei;

 

Eiżitriri tace Dimeroc, eil celernje pičanve, peri čanri tăit lac eil alitie iţardiceasi Eifuéntritri tat Zişes, Daj peja e pičant, Sudea altri žo perazarcă Co alitesa ąitartai Iizai ąziaitcruąla espepe ta ti tisicfąnje peřoaicd a eiji čovenat. Li Anpulad difizde a ti išrĭco ulei astudepe i ditfisěl cudeăi pergeumeperit: peraparižie i i cesicšast, eicozžie i ti cete, eiteanžie i ži peipet, pafalvemesere ro anicsti, tacupu i paşa co peraparižie i ce ideuste tiulše. Iz ia nozde coco zefirĭc noalru ce ideuste cumearša a ulfalvěr ti saonei cila te teceasu neire. Ti nitcu cete, curĭfdeinel co fącojfiaz, žin eicocafąin tusi cila si ideuri. Tacesic šanei ti demecuei di azpančre areicde ei deant.

Template Design by SkinCorner