Apr 17, 2013

Ti esdeose di Talpe 2

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Ti idia cąitžotre nje e verziulei co ąpazosądi e tisicfą aprite. "Jocete", orcre dizde to tatri.

 

Talpe žilde di si ante. Ce ansul tandi co iel usfre areon. Mi tajoše žo teşure ta ce anpaša astve no pe měr ti esajast. Pejre iel prišre sulfa si alataja di ape taonmessi co si andea edeoje. "Riderita et opeila verziult, Talpe, ca ĭaz?" decide si oncri. I. Talpere ĭa.

 

Tasanreša ą ansuljuat. Deuste a si perize, deuste a si ušnjeinic, sizde te dea pěsulpědi pitveicei co dipojsi di ic prĭver alazi lul věco pal perĭ Paul žitast. Talpe tafalša inišaşata ro esdeosre i žo seše, izde ašzeşre esdeosre are inde tuntrĭa ti cojfiaz, tuntrĭpaste icer a pošuşsi nje aršal teicrĭa ąverarevě erigět, daj icer a soš ašrĭnje peraparid lé sijre a e peĭdi ti onme fąri cuše fąseri orjitel cospecurerit.

 

Tatlpe ia aranste iel anmeno unsfeseinčre nje vercozde astve ce anta di si tapua. Tafalše. Deperdeie a re pajsi tea deriste di curěr pacře co suji.

Ta ce periza la ulfalve uipe cuesri i ipzin fe cilo cusupeic uner tea palpeste erigě. Curĭsi deriste dižitdeie faeceae meleverĭver tasvefro az. Talpe mi taperišuon. Talpe njeiri pulfde lope taonmessi co tea londea edeoja a to tapua, are fufde jožre peząro pužre di verzis.

 

Cusupeiša verza tea zişel nje dizde ŽIP daj nje pearde iţ ze mecui anriztrirĭaprisi co aripaz. Re e ula: re e searpeně. Tăitei di suldede tat tužre testria tea tusi di faeceae petriunfąa si periza ro anmeno. Talpere la tuja in gelo. Teirta in to tapua. Daj peirta in seride deul ce ape daj si edeoja co in rideritde ta žo sitzul. Te dea jodede. Te dea zideouer jodealfa.

 

A ripastan tat úspecre faeceare. Tafalša ver žo esdeosre. Daj ver ce ape. Daj ei ce andea edeoje.

Template Design by SkinCorner