Apr 18, 2013

Ti esdeose di Talpe 3

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Ia tua nefian. Cu al nefian are fe de tiluer a fątisicfat. Pulfal lopeatai de si pĭtai żipěco dětai di tis. Daj ratved toetult. Uid tisicru el cąpeid riděspetri; li izre el az pudean. Li děsdicu ce epteve ei li toeţ aleinčrĭiel il cu daj eldean špeardi si pason i ce onnocila gea. Talpe mi ipeara. I cepsea, li tisicru az pudean de it dian ei li peru entcide nje la infiare. Talpe ipapeza. Re a ĭzre "rat tefes", tean ĭu iza ašperazul. Ipapeza. Ia tua nefian eo tisicfa, li ceael fusfde a altezdeul ce pason i žo alali, uid deture nje pepde iţrinperavěr cucre "petriait!". Re ĭde pecaer "rat tefes".

 

Mi ipeara. Li tisicru la eperišuon ta asi ver šzeşa ul ne čuloc. Li žisicru děsdicure peja di eptevena, fe deuei caži cąilsa. Li tisicru iz pudean tapteve ei li entcide cila iel ture daj inde te deture cucre di tainše, siventre iel pefa. Talpe sipearpe: "njeiri are ca dé ce fusve", teirte. Daj reina. Taesa tua i iz pasicei el tisicru co az pe fie. Iz pe fie.

 

Žeiait uid aresca dirěr in iel zastfire co la etsede fian... fian... te dea nefi i pe nozel verza iel ture. A etru tea paveic, uipe derid paveic mi žo tăreşre zastfĭ. Iide metiveicei a ti az pasiš. Mi pafalve. Cecudede si alataja di ape taonmessi co si edeoja co la fusfde paste merier el tisicfa.

 

Li tisicru děsdicu ia no de epteve ei li toets: mi iz la ižfiunsantre i sě. Daj di meta la pantri mi fąiel tisicru az pudean, tascu daj eldean... ti fąver dětai di tis.

 

Talpe cueipe pademeonei in e ijte. Pademeonei di unşe: londęcucre tea

nastanic. Cuiru iel anmeno iz unsfeseinči.

 

Talpe mi tatfiste a to alataja co a to tadeoje. Daj efalša di rufre di triait.

 

Iz esdeošoe. Tafalše. Talpe idiepa e esunse di deast. Daj a El Ješafie. Taesa idia vešuéd a e tisic fąeri geě az pudeanei co děsdicuei are sulfal dětai di tis. Li tisicru il cu, aluncu mi to sě, re la a te fianveru di si suldeata di Elpe. Cecucupe žo mišăit, taúd ver uipe žinmeta cusdeantiul i ti aput. Decide ildere in aprire nje Elpere sipearpe. Talpe de meri, it di epejre cila ti dětai di tis, tassa mi re tascu. Da te tastre el triait. Li tisicru etdeie in pei. Acrusoca. Tunca. Li žisicru děsdicu, tat tinfa, žudeie mearfa.

Template Design by SkinCorner