Jun 11, 2013

I Tvoet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 16

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

I ked prank aff i tumilw ed ayl ewgaisam aff i kindan aff Tini.

 

LEN Rinenmynmyel aylod ovan ald folk, id mae im cyuy daeduyfysag id idotinti, id elmklotid im til dassnir ie eld nej idurkvage rit i kindan aff Tini.

 

2 Alnir og dudasy cyuy i Tinyn aff Cykats pynig id y inedurig vag i krop aff vag tudur Enlem, afdunig Yr Nielmal gydw pritalritet op aldelvir id op ald folk; tilys alnir vele akt rwe id cyiynnnad jael ymlog, ynn alnir fir cyik.

 

3 Len yma ald kindan gaffalrid in dusad alnir, til dassnir alnir, id til afdun gydw ald mydanig op im y ma, gad alnir myft iys ynlyd.

 

4 Len Rinenmynmyel enroys id cyaff op ald yw, ald duur fludmytig neir ald sysik, id alnir kymmae ald eliai ywfwd Jenrot, ynry tinri til alnir.

 

5 Alnir len kedmae ald sysik, id danid til alnir, "O Jenrot, y in ywfwd, Eg endduda tee logyd Alnir ynry systi eeynn id erd, til elmklok ovan ty folk, id til needan im cyuy daeduyfysag id cyuy idotinti; id neet til sadan ud aff im goud neir logyd iys Myi Afryg til i kindan aff Tini, myai alnir nired rit i.

 

6 "Agud, O yin ywfwd, alrna ler cykagidag korin ud rirkveld iairuktywp opp iys erd op kondw aff im; Yr Nielmal wel edan afys rit i ynlyd, id wel fagnidun im rit vaduel.

 

7 "Rin Eg og yndun le ty kindan wel neet agentin til tee, id le ie wel goud neir logyd iys afryg id olin idurkvage rit i kindan aff Tini, id le ie cykagidag nired rit i.

 

8 "O yin cyon! myedan i, id elmklok ovan i, le nej felt mynin til tee op ir kondw."

 

9 Rinenmynmyel danid, weirrir, til ald ywfwd Jenrot, "Ynn Eg kaikub, emmymm y in krop id myny etdu cyuy i Tinyn aff Cykats, logyd i pokaikubys aff yin tuduel; len aiejud tyfy logyd yin krop id pyn til Yr Nielmal; id dussnir fagsiktiget aff i, id fulfil ty y iedproynn vag i, tilys tyfy ededuneai til myebnyff tydalvir."

 

10 Rinenmynmyel len mydanmae y ma ald kindan; id len myny neir op ald yw, id ededunmae til myebnyff gimyn ald tuduel.

 

11 Rin ynn Jenrot daeg le ald tudur Rinenmynmyel vele dodu, alnir wept, id cyagroenmae, id embratid id kedmae ald alnydys id ald marifit; id gigyr da y ma ald kindan.

 

12 Id ald kindan emmymrid alnir fagsiktiglwg, id mynid alnir logyd i pokaikubys aff ald tuduel. Len ie enroys, id afigdafnimae gydw alnir fagnad legys.

Template Design by SkinCorner