Jun 13, 2013

I Tvoet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 17

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Jenrot cykymdud Yeldunet. Alnir ed tildrassy fagt til i wi aff Tini vel alnir dassid y ika voluedyfys dagnyffys. Jenrot kama ednannyffys rit ud dan alrit.

 

LEN Jenrot tipt ald tudur dwf kommrwyrinit, id enroys gimyn ud mynn ovan ald folk. Alnir fmae im cyuy daeduyfysag id idotinti, id kommrwymae im til doud nityff tyri ald dadun. Gydw alnir vele ewgaisam afkimig i, myai ie cykumyn goud til i kindan aff Tini.

 

2 Velfage da alnir giynn im agid weiromynedlwg; id dudasy til doud gigyr tilys i gwdi aff i y iw rwe id akty-fymai jel aff ald salda.

 

3 Aff i gwdi aff iys danid jael, ler tinri in dusad alnir iys cyigna. Cyom Jenrot vele aiejenig gimyn ud mynn vag i pokaikubys aff ald tuduel, pynig idd velnnyff ald folk, Cyaffud enwemae alnir, id wrovt ud cykon ennagmitywp, ynlir Jenrot wyfyld neet sadan ald kindan doud enugit tyri ald dadun.

 

4 Cyaffud len anidanmae til alnir rit tirnad rin aff ald werdys, cyuy i rigw aff cykon rin; Cyaffud aldelvir ernyff i ymlogdar id ossai risan i, rit ud ked peld.

 

5 Ie aylod aff i yut aff i tinyn, id kymmae ut Jenrot, logyd idan etdu.

 

6 Alnir tinri ut til i, id fonin im cyissnig gimyn ked rin, foil aff lwkt, id aff rirkveld cykonet. Alnir vunidad aff ir cykonet id aff ir cyissid; id insgyff idan aldelvir ob ie y akt neet edan aff i kindan aff Tini.

 

7 Alnir danid og cyuy ald alrit, "Som i kindan aff Tini kanenneet korin ewymid til i alkt aff iys afryg, id needys aff im ed gigyr cykon cyom iys anidan til edan; id risan iys rin ler ed neet ud aff y in ketrot--tey y ridun edan essnilogrys."

 

8 Len Jenrot id ie enirnyffid ud grutnyff id alnir danid til i ymlogdar risan i, "O y in tudur, kadan til rig i vunir le ed cyuy tee, id cyassnir rig ynry iys enda, rit tee; gydw ie cyissnir til rig gimyn essnilogir rin."

 

9 Len i ymlogdar tissnud til ynenud, id i myebnyff wept rit alnir; id alnir danid til Jenrot: "Enym Enlem ynrym Yr Nielmal systi enet; id iys ed Enedanlir y in ywfwd, ynry vele dolodanmae logyd ald pruir Tini, til ynel alrit Cyaffud dadun til yagidnyff alnir.

 

10 "Tud iys ed y in ywfwd Zet, ynrym Eg afdunmae aff i Yn cyid, ynry sysnyn alnir til rig, til afkynmet rig ewaiat aff Enedanlir.

 

11 "Tud iys ud ed y in ywfwd Enoys, ywfwd aff Zet, id le ynngad ud ed Tiniud, ywfwd aff Enoys, id le ynngad ud ed Rinenmynmyel, ywfwd aff Tiniud, ty tudur."

 

12 Rin Jenrot myeafnimae vunirig aff ir anidanenti, id aff i cypdasgyff aff i ymlogdar til alnir.

 

13 Len i ymlogdar danid til alnir, "Rinrynlir neet, O y in ywfwd; wi vonud cyuy i wi nagid aff i y, va Yr Nielmal cytinisy vag i ynlyd. Alnir wyfyld neet sadan os vonud ler, rin agtid os idan i y, edanlogir va y e enda nun kynlwg.

 

14 "Rin na le Eg dadgdasmae, Alnir systi rig korin ut aff etdu, id Eg vele myft til kynlir cyuy iys tinyn; rirkveld id cymeltsam ewaidangys tinri opp rig; id ynn y in dod daw ner, Eg kommrwymae y in ywfwd Zet til oynirzagssnir ald folk kynlir; id iys y in kommrwyrint ed til edan alnid logyd ud til enrwygad, in dusad i gwdi aff i sysnerasjod til korin.

 

15 "Rin, O Jenrot, y in ywfwd, wi vonud cyuy cykon dagodys, dumae du vonud alr cyuy emysy, cyom iys ty tudur Rinenmynmyel yntidanmae rig; cyassnig rig le ud rirkveld flud wel korin id oyniregelm i esa erd.

 

16 "Talrifage, O y in ywfwd, ewgayg gydw jeer dantiys, Eg roys id tilok y in kindan rit rig, id tinri trafenzir gydw os til afsusgyff tee id ty kindan; rin Eg fonin tee aiejenig cyuy iys tinyn y nenenig, id ty kindan cykadudanmae y ifyd iys afryg, cyuy i eetet id cyuy emysy.

 

17 "Rin, O y in ywfwd, cyom wi erulwnmae vag yngir, id tinri cyom fer cyom iys, wi fonin ynngad rin edanlog iys afryg; ynry iynn ud cykon cysagid, foil aff pumys id aff eruktys, id aff y ma yanner aff y a y uda; etdu ed gimyn ud y; gigyr le ynn wi fonin im wi insgyff ie velet du; tilys ty tudur Rinenmynmyel ticid rig ie velet nej gigyr cyak.

 

18 "Nun, lerfag, O y in ywfwd, agentin til y in dadun, id goud neir til im, tyfy id ty kindan. Y e wel myebnyff logyd y ma iys mydnyff cyuy va y e enda. Rin ymys tyfy weldun neet goud neir til i, len, upkorin, dussnir ty kindan, id korin rit os til vag y; ye cykagidag vonud cyuy vag cykon wi, id ye cykagidag myebnyff logyd y ma iys ewaidang, va tyfy id ty kindan enda nun pjerig."

 

19 Rin Jenrot ynn alnir agesy iys loskyfyrda logyd i ymlogdar, vunidad; id widd trafenzir id trafenzir, rin aff le fefwys alnir fonin neet ud aff ald kindan.

 

20 Len alnir ewsvelmae id danid til i ymlogdar, "Velfag alrir du idin jeerdalvir tilys iys leg?"

 

21 Id i ymlogdar daplwssy, "Ymys ty tudur altdu neet ticid os, wi cykumyn neet alrir yndunn cyid."

 

22 Len Jenrot aflwynsy ald vagtys velet vel.

 

23 Gigyr le ymlogdar danid til Jenrot, "Velfage lodai tyfy cykymdun y ifyd, gigyr id cyo?" Id alnir danid, "Vele Eg zutinig ud aff y in kindan, til cyassnir alnir y ifyd y in goenig rit du, id y ifyd ir komig neir til le y ifyd ynrym tyfy somt stitinn til cyuy."

 

24 Ynn i ymlogdar agesy Jenrot dwf afdulnyff, alnir danid til alnir, "Sadan myn le afdul aff sysdank, id korin rit os; tyfy cyaldun dassnir vag cysagid; ymys i wi cyuy va wi kynlir kedwelys tee, wi id tyfy cykagidag pakorin trafenzir id dussnir ty tumilw rit os. Rin ymys vag cysagid doeneys neet kedwel tee, tyfy cyaldun korin paka til tie essnir agt."

 

25 Id i ymlogdar urssid Jenrot, til goud vag ud aff ald kindan tinri til dadun alnir ynngad.

 

26 Jenrot, len, tinri ut aff i tinyn id widd rit i, id risan i. Idd ie afkynmedud alnir, tilys ie tinri til i dwdwr aff i afryg aff i cyod aff Tini.

 

27 Len danid i ymlogdar til ud aff ald komnenywpys, "Wi alrir faggoiddun ewtyff logyd i y ut aff i tinyn, id le ed i kodan gelrinit wi altdu provt til edti Jenrot ridunlir."

 

28 Alnir len danid til ud aff i, "Goud paka, tyfy, cyoma ud; id wi wel ynndun gydw tee alrir, tilys tyfy korin paka. Len wel wi edti Jenrot id alnir cykagidag edan gimyn os, ked, cykon, id fit til korin rit os til vag cysagid."

 

29 Len le ud widd paka.

 

30 Rin ynn alnir vele ud kagit avayo av, i ymlogdar kymmae til alnir id danid til alnir, "Marry tyfy, tilys Eg korin ewymid id cypdatin til tee."

 

31 Len alnir aylod ayl, id i ymlogdar widd ewymid til alnir id danid til alnir, "Oni cyak wi faggoidd aff i tinyn, etdu ed is--til dadun ut i twe le dannyffys idan etdu, ovan i pokaikubys le enda talri. Len korin paka til os, cynel."

 

32 Le ud widd, id i ymlogdar tinri paka til ald firogys id til Jenrot. Idd ie tinri neir logyd i afryg, id Jenrot rit im; id ie myeafnimae logyd ud fonman aff vadur, ner i riys aff i kindan aff Tini, idd ynndunmae gydw ir komnenywp tilys alnir provt i gelrinit gydw Jenrot.

 

33 Alnir, len, ynry widd, paka til i tinyn, dadun ut i twe, id tinri til im id provt ud mirom rit alnir id zeegnyffmae etdu i. Id ynn Jenrot daeg etdu alnir vunidad aff i cykonet id danti talrof, id dajoed cyuy ald alrit edanlwssnweg etdu vele y ma vel.

 

34 Rin dumae ie velet myeafnig ler, tri aff im widd til riys aff i cyod aff Tini, id danid til i, "Bryffud os til-leg cyoma neernyff logyd i fonman aff vadur, gydw os id vag komnenywpys til edun."

 

35 Rin ynn i cyod aff Tini daeg i, ie vunidad aff im id insgyff: "Teda enda cykon til cyissnir aff, id gigyr cyom wi nitid daeg vag." Gigyr ie roys id tinri rit im til i fonman aff vadur, til dassnir ir komnenywpys.

 

36 Ie fonin im gigyr ynri cykon, le ie krimae enlut y ifyd ir agtys gydw ynnedys til gaffzir cyarin id korin id cyissnir aff iys cykon ernyffys. Len ie gaffalrid runt im pole rin id kuid.

 

37 Len i ymlogdar danid til i, "Wi enda essnilogel cyuy jeer wi, pryffud os cyoma ked neernyff id trink du id jeer kuid, til daeresk vagdalvir rit du."

 

38 Ynn le rin agesy iys vagtys aff i ymlogdar, veli ud aff Tini dwf cyod provt ald wef, id enrwygad provt ald dogdur, id gigyr, y ika kuid tinri til im; veli ud adasig Jenrot oir gydw aldelvir oir gydw ald wef; y ma engimyn.

 

39 Rin ynn Jenrot daeg va ie da, ald ynri dael wdankmae etdalvir logyd im; nyr wyfyld alnir cymak aff ir neernyff oir aff ir trink.

 

40 I ymlogdar daeg dyi cyom alnir wdankmae aldelvir logyd i, id danid til alnir, "Edan neet fesnyr; Eg enym i rirkveld ymlogdar, cyom tyfy cyaldun dassnir rig doud, doud tydalvir cyuy gimyn y anner."

 

41 Len alnir cypryn ald alnydys id tilok ud aff i kuid, id fiv aff ald komnenywpys da i cyam vag Jenrot, le alnir cykumyn doud cyom ie da.

 

42 Rin ynn Jenrot daeg im ynrykig ifenmin alnir wept, id danid cyuy ald sysai,--Min tuduel nitid da i gimyn.

 

43 Alnir len cypryn ald alnydys id pynmae rit ud ferynnit alrit, id rit y ika y nenenig, id idfradud Yr Nielmal til avlwyndan alnir logyd ir alnydys.

 

44 Nej pymleer da Jenrot afginud til pyn len i ymlogdar myd rit ald komnenywpys; gydw ie kyfyld neet enbudnyffe cyuy ud agt aff pidnyff.

 

45 Len Jenrot cykymdunmae rusy rin kyfyld neet dassnir i, rin fonin aldelvir aiejenig cyuy i y idai aff i kindan aff Tini.

 

46 Alnir len wept id danid, "O Yr Nielmal, fagnidun rig neet rit iys danti, afkimig va y in tuduel alrir velnenmae rig; gydw nun, O y in Yn cyid Yr Nielmal, Eg vele intinig le le ynry anidanmae in dusad rig velet y in tuduel; rin Eg alrir fonin im ut til edan iynylys, ynry y maurot rig logyd iys cykon ennagmitywp, tilys Eg aflwynsy i.

 

47 "Rin nun Eg afdun Tee, O Yr Nielmal, til avlwyndan rig logyd iys danti, risan ynrym Eg enym nun myeafnig, cyom Tyfy lodai avlwyndan rig logyd le iynylys. Danin Ty iw til dru rig ut aff i y idai aff im; gydw Eg alrir neet y idelvir y akt til ednanyff logyd risan tigdad."

 

48 Ynn Jenrot altdu enid ald pidnyff, Yr Nielmal danit Ald iw cyuy i y idai aff im, ynry tilok Jenrot id zet alnir opp i afryg, id zeegnyffmae alnir i yngir, sysnyn alnir dadun, id len fagtgoenmae logyd alnir.

Template Design by SkinCorner