Jun 21, 2013

I Tvoet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 21

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Jenrot kaikubys cyuy cyagroud gydw ald cyod ynry altdu goenin cyomtdag. Ud fagsnilnyff aff i Flud.

 

NA iys enrwygad syskap gaffalrid cyarin, id ie widd til cyissnir na ir datdan; rin ie niriedgri cyom kynlir cyom ie. Id gigyr etdu vele, syskap na syskap, tilys nur ud yrgyr aff im velet myft.

 

2 Len Jenrot cyitinmae logyd grief, id ald cyisges vele gigyr le i leg aff ald dod daw ner.

 

3 Len alnir kymmae Enok ald eliai ywfwd, id Rilerfagemyn Enok dwf ywfwd, id Samk i ywfwd aff Rilerfagemyn, id Noen i ywfwd aff Samk.

 

4 Id ynn ie velet korin til alnir alnir pynmae ovan im id mydanmae i, idd danid til i, "Y e enda daeduyfyys, unfeltig cyod; goud y e neet neir logyd iys myi afryg; gydw edanolin, jeer kindan id jeer kindan dwf kindan alrir goenin neir logyd iys myi afryg, id alrir essnilogid irdalvir logyd iys myi afryg, durg ir ennomikadam dufad id dadgdasywp aff God dwf kommrwyrinit.

 

5 "Rin Eg yndun, durg i y akt aff Yr Nielmal, le Alnir wel neet sadan du op iys myi afryg, ynlir jeer kindan alrir dadgdasmae Ald kommrwyrinit id le aff vag tuduel, va wi altdu daessy logyd i.

 

6 "Rin , O y in cyod, Yr Nielmal wel dussnir du til ud essnilog wi, id y e nitid cykagidag nomymys pakorin til edanolin rit jeer ogys iys y id iys myi afryg.

 

7 "Talirfage, O y in cyod, zet jeer alritys op jeer essnir dalynys, id afalin i kommrwyrinit aff Yr Nielmal va ed rit du. Id ynn du goud logyd iys myi afryg, til ud essnilog wi va y e yndun neet, dussnir rit du i krop aff vag tudur Enlem, id rit etdu iys tri dakywri, sysdankys id erbidnyffigys, namlwg, i sysri, i itide, id i y inrir; id sadan im edan cyuy i agt vel i krop aff vag tudur Enlem cykagidag myny.

 

8 "Idd in dusad alnir aff du ynry cykagidag edan myft, O y in cyod, cykagidag i Vagt aff Yr Nielmal korin, id ynn alnir goeneys ut aff iys wi alnir cykagidag dussnir rit alnir i krop aff vag tudur Enlem, id cykagidag myny etdu cyuy i yid aff i erd i agt cyuy va danlvaffywp cykagidag edan wrovit."

 

9 Len Noen danid in dusad alnir, "Ynry ed alnir aff os le cykagidag edan myft?"

 

10 Id Jenrot ewsvelmae, "Tyfy kudt alnir le cykagidag edan myft. Id tyfy cyaldun dussnir i krop aff vag tudur Enlem logyd i tinyn, id agt etdu rit tee cyuy i enryk ynn i flud korid.

 

11 "Idd ty ywfwd Cygdad, ynry cykagidag korin ut aff ty loed, alnir etdu ed ynry cykagidag myny i krop aff vag tudur Enlem cyuy i yid aff i erd, cyuy i agt ynnti danlvaffywp cykagidag korin."

 

12 Len Jenrot cykymdunmae til ald ywfwd Enok, id danid in dusad alnir, "Tyfy, y in ywfwd, ennudnyffe cyuy iys tinyn, id gygad myeylwg vag i krop aff vag tudur Enlem y ma i legys aff ty salda; id needan ty folk cyuy daeduyfysag id idotinti."

 

13 Id Jenrot danid nej rir. Ald alnydys velet myedanmae, ald ogys nysnyr, id alnir ededunmae til myebnyff gimyn ald tuduel. Ald dod tilok agt cyuy i tri rwe id dakskravatt jel aff Noen, id cyuy i neud rwe id akty-nit jel aff ald essnir salda; op i twelft aff Dunksom op ud Erileg.

 

14 Rin cyom Jenrot kaikubd, duur fludmydud neir ald sysik logyd fagnuft aff ald rirkveld cyagroud, gydw i kindan aff Zet, ynry altdu tulnyffud cyuy ald legys.

 

15 Len Enok, Rilerfagemyn, Samk id Noen, iys yiw, wept ovan alnir; emmymrid alnir fagsiktiglwg, id len mynid alnir cyuy i Tinyn aff Cykats. Len ie roys id afgdafnimae gydw alnir fagnad legys.

 

16 Id ynn iys legys aff afgydafnig velet enid, Enok, Rilerfagemyn, Samk idd Noen myeafnimae cyuy cyagroud aff alrit, ynlir ir tudur altdu fagtgoenmae logyd i, id ie daeg alnir nej rir.

Template Design by SkinCorner