Jun 23, 2013

I Tvoet Puk Aff Enlem Id Eyn – Kep. 22

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Nur tri daeduyfys rin myft cyuy i ynlid. I eynlir fagveldys aff rin vag i Flud.

 

RIN Enok tipt i kommrwyrinit aff Jenrot ald tudur, id dudasy til gygad cyuy i tinyn.

 

2 Etdu ed iys Enok til ynrym y ika vuniel alninmae, id ynry og wdagafin ud feaiesy puk; rin le vuniel y assnir neet edan ticid cyuy iys agt.

 

3 Len na iys, i kindan aff Zet widd cyomtdag id fir, ie, ir kindan id ir wiynys. Id ynn Enok, Rilerfagemyn, Samk id Noen daeg i, ir alritys myinmae logyd fagnuft aff ir tulnyff til tvofil foil aff unedanlwssnyf; id ie wept id cyfygt aff Yr Nielmal pritalritet, til dadarvnyff im, id til pryffud im ut aff le wiktid sysnerasson.

 

4 Enok dudasy cyuy ald y iedproynn vag i Yn cyid tri rwe id akty-fiv jael, id aff i gwdi aff le tid alnir edantinri afvrit durg i danti aff Yr Nielmal, le Yr Nielmal afdumynmae til fagtdussnir alnir logyd i erd.

 

5 Alnir len danid til ald ywfwd, "O y in ywfwd, Eg yndun le Yr Nielmal afdumyd til pryffud i vaduel aff i Flud opp i erd, id til fagnidun vag cytinnyff.

 

6 "Idd y e enda i rydi aferdael ovan iys folk op iys afryg; gydw Eg yndun le neet ud wel edan myft du til tissnet kindan op iys myi afryg; nyr cykagidag ynylka ud aff du dasy ovan i kindan aff ald folk; nyr cykagidag ynylka rirkveld syskap edan myft aff du, op iys afryg."

 

7 Enok danid og til i, "Elmyklok ovan jeer daelys, id olin cynel logyd jeer ewgai aff Yr Nielmal id logyd jeer darvnyff aff Alnir, id vagstinin Alnir cyuy updaet fenit, id darynn Alnir cyuy daeduyfysag, idotinti id judgrinit, cyuy danindunti id og cyuy narinad."

 

8 Ynn Enok altdu enid ald kommrwyrintys til i, Yr Nielmal dadnurdud alnir logyd le afryg til i wi aff salda, til i y adywpys aff i daeduyfys idd aff i kodan, i enboi aff Neraloys aff erud, cyuy lwkt le daetineys ewymid til eeynn; lwkt le ed uman i lwkt aff iys ynlid; gydw etdu ed i lwkt aff Yr Nielmal, le fumyd i esa ynlid, rin va nej agt kanud iolin.

 

9 Lerfag, ynlir Enok vele cyuy i lwkt aff Yr Nielmal, alnir fonin aldelvir ut aff i daetin aff dod; tilys Yr Nielmal wyfyld alrir alnir kaikub.

 

10 Enlysarin, neet ud aff vag tuduel oir aff ir kindan, myeafnimae op le myi afryg, udur le tri, Rilerfagemyn, Samk id Noen. Gydw y ma i myebnyff widd neir logyd i afryg id fir til cyi rit i kindan aff Tini. Lerfag velet ie fagbudnyffin le afryg, id needys myeafnimae op etdu rin le tri rin.

Template Design by SkinCorner