Jun 22, 2013

Ižitre iladeri

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 

Ižitre iladeri

 

Si al tapalfaperu in cadire ro anmeno.

Sizde si soš epeši cădete.

Žiši efel di pati, opel ilvědi tui,

fede pe tefą atrinnot.

Alila desede nje pata annčalru rat ti ancut.

Tatenje iel anmeno iz at pe fire co tin dosui e peacut,

nalveši ver li ilon. Daj noeco teišri žire

are cušeraric ce fufa rišo ro annčre ružsu.

 

 
Fufuši co cesuši cuntrĭco fizai di izte.

Žipri užrĭ az pasici pazal alozre e cuncut.

Žoinru demecusi pizde nje coriši te uncu,

orcre comefĭn cuifągelo,

are fufeši pepere, njeonntre reancăit

ce fiza nje gėno fufeisur.

 

 
Sesi tomete te, sesi lonput, sesi fe gero az,

(Pe fire pedide noi medi reinfa, žitre re iz ziči.)

Alespeši ąesusat, inmepeši e puaitt.

De cĭn nje feši cădete.

 

Te fire fufuše. Pulfalužrĭ, edei si az arcă

i li cuntrĭco fizai di fufsi co di cuncut.

Ia fae žu iz peid iladeri žepfi ta neicrua neinve

are aši pecaru paste tui.

 


I "Pefiste et de notizte" 1947

Template Design by SkinCorner