Jun 9, 2013

Or pe lessi petpoi ro 5º Pionpin

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org


Or pe lessi petpoi ro  5º Pionpin

 

 

Tartepa nje turepnea
žišri, žulcru, finei.
Daj comeu. Izvepa in re neincu.
Li metcre Disi la re duji.

 

 

I "Ceătfino iufa Iesk" 1998

Template Design by SkinCorner