Aug 26, 2013

Li cuncu

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Li cuncu


Tăret nje a zinčizre tea faš mi ti onni trišaer si iladenea
re ucna alesuer re tean
.Ire re fare coco zasu mi merode cušulve.
Alde cužu aloži et de di cuntri unper cušerarpenre,
aloži et de di isfizre co di tišste veršeait,
aloži et de di icnul alu nunu eišperdeoizre
ta ce einpa nje arcaon i ale pilalză to tritan żicori.


Taesa iel euri, tassa tanmepe, alai ilcu are iel ture are peal ti fufte,
mina tašos. Cuašana iz zacacafa, sišunt tea,
it dederiru to fizmere iresutre rat narĭ anšapet,
uner iel ceanfre fiaer di e desmeinaz,
uner ai trerĭ farĭci co pacrai di azarcăi te noveult.
(Ire tea fašcide te secre ver ăt.

Tudi zier nje petpoi desujdea ai trerĭ el edeoe,
tudi zier nje ul deiste ai trerĭ a teušre păreši,
are sulpeste di trerĭ ildetea anpaša nje ia no ceceafifa,
are a me alatri pulfdea ai trerit:
ire arenea uper peruonżia in ti onnot.)


Zina ia peruonżia ilsa tanmepe!

Te fire ire nje de zinčizre tea faš mi mei onni trišaer si iladenea
re ucné alesuer re tean.
Te fire ire nje de cuanru tea faš li edeoici edeojai ro pitre
re ucné alesuer re tean.

Alesunad e nje re tean jecai tesperardifĭn
tăret federe patde i ce rean tauldene.
Te fire ire nje de triunru to cu u puafišeoste in mei onni
re ucné alesuer re tean.


Tatenje custe me nunu, daj no njedi cacesua i ale.

 


I "Iladene" 1947

Template Design by SkinCorner