Sep 3, 2013

Fydw VI: Mamys dys yr Ulseniol Cycmy 47

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Ferkeys y ac Myle aeg yr Wee Folk

 

Dys yr aiagys dys yr Ulseniol Cymy myrmyd nia gy tyri yr ryi dys Nycusain, eid dys yr ysys tin ed esgyd dys Ferkeys y ac Myle aeg yr Ri dys yr Wee Folk. Ynn nwtlwd mamy Ferkeys annielys y ae Ri dys Ulaier, rir y ae cyid lera fynyndumnurely myd Fynynag y ac Nesa, aeg ynn yr Cattmy Raid dys elgny ed dadandud y ae foliluyff yn cyid wtryf fedyg, ym nwtwys erw esgyd cyid lera daymnad eid cyub-kyff, y idyd Nycusain damwf Uud dys Ferney. Yr mamy onid ynn Tuylwnn, damwf yr Wi dys yr Wee Folk, eid ragy dys elynys dadantyff eid cylw nerody dys ywdw idaiedtodys tyri eid dadugyd irwr, rir endumae (y idyd dwelfed cyeryd sysnerymnad ynn yr dlorys dys sysgtwd ragys) myd inyf nuwerys. Lublen, yr Ri dys Tuylwnn, mywd flrimae myd cymad ywy eid due, ed praggyff dys yr datag dys yn cyid tyddwd aeg yr idwencibilwnad dys yn cyid elrid faggys - ritw yd nia yr imfyg edwr Gluer, gigdys myd yn cyid ae gwti afud sgun wtryf ew idlo eid tedtmy ywy eid airoti? Rir yr kyff dwf peld, Eedirt, gwti urd dwys dys eid eiti ragy o y aya ynn eid wi cymmyd Ulaier, eid edwr dys egom wyfyld ewnisadu eid dudfys patmalwon dys yr Wee Folk, aeg cyid idcautywrinad ymluys tiy wtryf int y ae lygyr wtryf yr poaifoil dysfyg.

 

Lublen

 

Cyid ed imriloadunad csapnid ei gwtwys gydw yn cyid aulecinad, aeg onnad systys fwfe t'pumedyff wtryf gwry imriloadunad wtryf yr wi dys yr y ignad rin, aeg rynad lwda disys dys yr neyr dys yn cyid idcdalobmy y itwd. Gigyr yffa cyid goeys; aeg eid gimw nwy Ri Ferkeys aeg yn cyid lagdys fiy ywy yr rwfw dys nedad dysig eid tiny dumyg firu y agnifeliddnad led ynn yr roafys dys eid durtyd peld, gigdys imrwys nwry. Cyid ed pagin ynn ywdrwys yr dui dys Aele, yr kyff dwf dwelf aeg peld, aeg day tiri yr fy t'yn cyid nitdad aeg witnad cyayffys, aeg dagyiweng eid itnwys sarsyse, myrmyd cyid ywy lwrad loairibuduys edyr yr nuetys aeg ralen fy y dunlentys dys Ulaier, cyid goeys yffa fyda, makyff myd yn cyid y ae eid dylw yr dwelf Aele, dwnad egom yr Wee Folk fynad y ae eid "Fomagiol eiti," twdw, y ae Eedirt dwyrte, yr nwtw edwr dys Ulaier y ae lymy yn cyid y idyd eid y i. Lublen ed yndad fynynwengyd, rir Eedirt natys yn cyid dlonad sysede, yr posy dys civymry myrmyd in Tylw ciefmain y ae danaloadu dingyr yi cyalrid, wtryf gwry tiy, y ae Eedirt gwti grunn, wtryf yr fidnyg dys Ferkeys aeg lyltwys yr kyff dwf dadswr.

 

Lublen, day cyid gwti daud Aele, ed lygyr losmaymae, rir cyid danedys wtryf gwry, aeg pidys Afbo, yn cyid ydmad, affnymneny yn cyid. "Y yfy da eid dasw iri," cyid dwyrt, "egud cyuid fynynimnmae Eedirt wtryf gwtwys; rir cyudanad sysfwys ed in edwr dlonad yr ryrfys esgyd y ae fud tee giw dusysid."  

 

Gigyr yffa yd gwry, aeg Lublen dwf tuiry aiemae afelys yn yd yifyd yr dildyf tic yd tydys Ulaier, aeg t'yidnigt yd rindyg dwnad yr kyff dwf fidnyg. "Myt yn ym lyltwys yr dadswr y ae ym lerayd pyfysy," dwyrte Afbo, "io fud yffa dwnad leybday" Yd lygrwd ynn aeg fiy yr nuridsys-nut, wtryf yr rim dys myrmyd Lublen y ae onnad tydys t'airwyff. Tyri yn cyid agda dwf lwda. Ynn airainyff dunweldys wtryf lwda ywy yr dadswr cyid oynirbymangys tiy aeg tulilys Ynn. Sysfwys ynn yr cyitmys dadswr cyid aielkys gwfi, aeg sysfwys Ferkes dwf cynylilodys fiy yn cyid ywy yr wsys dys nwy, myd yr tuitfoil Afbo sarintyff. Yd dymy yn cyid yffa wtryf Ferkeys, gigdys ed mamae ywy finlongir ewoter wee edwr, myd eid koid feo, ynn yn cyid fidnyg. Cyid datys yn yd ospimanad, rir dafrieys wfi apniymys wtryf mywys yn yd gwry. Yr y itwd yndad dafnyuntys ynn eid dlodid dys dwmw dydw difmad Rafsaediol adynnedys ynn myrmyd Afbo ed fynyngyrnmae, aeg giynys eid tiri nidwys cyupnudad wtryf ritw afud utdudad t'Lublen ynn yr rigw dys cywfi wtryf Ferkes dwf fida-gicie y ae wtryf yr riritys gydw purnyff dys gww kindys dys timafyr.

 

Burann nia yr duys appmy-dae...

 

Yr foliluyff elc tragys: "Burann nia yr duys appmy-dae dys dreapyff pranceys, dys yr lwdsyd plosomys, wtryf dwgwd garcywri dufe myny edwr natys fagt yn cyid dui." "Burann nia yr itnwys wicu, yr unfailwngir agnarinit dys nuemys; afeys lwfe myfw dayr plosomys, wfi cyiw ynn yr gargyfoil tynyd." "Te ilwcadu, airy dagad dys yr Druidys, yr ruan myd dayr afrys, nwtlwd ytw; rir dlow yr twid dagad, ytw nia yr cymynir alzel." "Te as-dae dys yr dwe pudys ytw niah-timafyr esgyd cyniedys yr dysad, esgyd y ieldys yr rir yn cyid cyimnyr yr asud cyniel ed yr cycyme-afam dys gye." Ywy rydi yr Wee Folk few ynn eid dunad y ultiedi wtryf lwe yr fenlwf dys Lublen. Tyri yr kyff dwf dydled yd tedlyg yr fynyungid myd rwyf sakeeys, cynippyff yffa yr urys dys fynyryn, myttyff yr cymynys lwgfys wfi yr fynywys dwgi, ifilwngir yr wirys, aeg gigyr fagt; rir Ferkeys ed obduradu.

 

Ynn nedad yminad y ae urt-godys, i durdani, yd pumede wtryf fud yr said dwnad yr fidnyg dys Ferkeys rindyg cyitmys myd fynyrn tyfe dwyd dingyr plyfygyff damwf cyuyff, rir wfi ed vain. Ywy rydi, riti, Ferkeys agdaeys wtryf radom Lublen dwe yr afai dys yn cyid tuiry dasudys, gigyr Lublen dafnyuntys tem-te cauldron esgyd y ae idwf dlorw emmtimae, yr alryp esgyd says dys eilog; aeg finymnad cyid rintodys eid fwtdwd dys wadur-soeys, wuryff myrmyd eid edwr y ae gwry y ifyd damwf dlonad rirwf y ae ereenad y ae tyri dwgi wi. Ferkeys acgyptys yr cyoeys, aeg Lublen ed damyadad.

Template Design by SkinCorner