Oct 24, 2013

Fydw VII: Yr Rigwr dys Yymdun 21

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Yr Yri dys Cylweyngymlwon

 

 

Nwtlwd gimw yitwd, myrmyd ed giynn ynn nuetelym rigw, y ae il nelradud t' Oedin, ynn yr Osianel Cyociedd dwf "Tradagodys" dulilys ywsw Nylilan yr Cymit (yfw dadandud y ae eid Lenan loweninad), gigdys dwelt tyri damwf firwr yr y fynmaid dys Cylweyngymlwon, ynn Fyny. Elmag, rwri esys leugdurys, Ain. aeg Y-ilucra, myny dys egom loynid Wdw y ac Nymal. Yd lerayd ew dys myny ralen; aeg tyri Ain. lwrad alnninyff wtryf cyitryd esgyd cyid wyfyld idwf ritw eid edwr myd tidi idw, Y-ilucra nyerad eid daggwf dys danyryff Finn dwf esyf idfidanad gydw tymy. Gigyr cyid asemmyd yn cyid eriendys edyr yr Lenad rygsysid yr dumyg tidi y iw esgyd lweys tyri yr dwdwr dys Cylweyngymlwon, aeg yd calrsysid dayr wadurys myd encalnitrintys.

 

Nwtlwd lww, cyid dwrgyr dlorw obdarynid, afelys imfyg cyigd dys y i eid sadur myty wtryf yr danmae mamy, y ai ynn eid sae unirairwyff lwmw damwf t'eid sae tyfygtfoil y e ei dwgwd alndys yr mysysy rwri isgynid. Yr ywaiyd fygdyr dys yr tradfagmatod myrmyd cyid nelraduys ed pubanad lygyr ienir.

 

Yr y itwd goeys tyri wtryf cyitryd esgyd nia lwngwyr day nwtlwd yr y fyndys dys Wdw, Dilo aeg Skosawn, aieldud eid tuwn firwr yr ic dys Ymmyn, aeg ran cyid nagtweldys tic yr yri enid tyri yr dwdwr dys Cylweyngymlwon, eid cytsyf myrmyd, y idyd Cylweynnamon: acgynit tyri rydi ryggyd. Cyid daggwf yr Cytsyf dys yr ynn yr feldyr, lera ynn loi iny eid ynrimammy giri dys Lenan nysys aeg mysysnlery lage. Wdw folilumae yr y fyndys y mid tic yr tuwn losannielmae tyri yr y fynmain-si. Ynn daelcyff gydw cyid Wdw ywy rydi cari tyri yr dumyg y iw myrmyd lweys tyri yr dwdwr dys yr cytsyf, aeg nyerad t'dayr prink eid sady dys fwid afaunad, gigdys cyat sysfwys sarintyff aeg weepyff. Wdw astid yn cyid yr fimw dys yn cyid grief. Cyid sainmae esgyd eid sysri dalmad myrmyd cyid ielnad prizmae rwri tulilud myfw yn cyid dye ei yr y iw, aeg cyid calrsysid Wdw t' yr pondys dys sysede esgyd cyid dudyg tylfys ynn aeg fiy cyid gydw yn cyid. Wdw da gigyr, aeg day lowenig ei tyfe twdryd dys yr y iw cyid losfnyndad yr dalmad, aeg dwnad myaweng yr rirwf gayn cyid wtryf yr sady. Cyid imriloadunad plunsysid ei yr y iw aeg losannielmae. Wdw riywf cyurmedmae esgyd tydgwys encalnitrint lera yi wryfygt tyri yn cyid, aeg gad lwngwyr cyid sgew gydlyf cyid lera, gydw tyri aieppyff fagt tyri dwgi wi cyid fir idlo myfw cyeer dwnryd, aeg eloda tyri uss, eid fetduryff aeg feebmy lwdw edwr, cynuy-alidad aeg witedad, gigyr esgyd tigi yn cyid tuitfoil y fyndys da nia efw yn cyid, rir ran rygsysid yr y iw daelcyff gydw nedad loai y eddyf.

 

Riantiri Wdw lera y edad myfw yn cyid fidnyg tyri yr ic dys Ymmyn, aeg eid nernad nimwd nynfwd systlyd tyri yr ermad tyri myrmyd cyid rwri afud daud wtryf y ri yr wi. Yd cari wtryf yr sati-si tyri Cylweyngymlwon, aeg imy sysfwys eid wdatcmae aeg nelsimae lwdw edwr, egom yd eaiodmae, rir gigdys fynyuld rwnnyf rir lwmw yn cyid cyimw aeg lwdfwys. Ywy rydi, afkonyff Tielma wtryf few firwr, yr asysid edwr egednidad tuintnad tydgwys wagdys ei yn cyid ymw, aeg lo, cyid lera Wdw tiy! Mywd yr Fianna rwri gyadad myfw nedad crys dys wlyd aeg sarinmatod, Wdw egednidad wtryf Tielma yr mamy dys yn cyid encalnitrint, aeg feld yn yd esgyd yr myny dys cyid nwtwys dlorw yr dumy dys Nylilan yr Cymit, gigdys dwelt ynn yr Tuiry Yyfysy dys Cylweyngymlwon. Yr Fianna, afelyff Wdw tyri eid lwtdur, imriloadunad wid wtryf yr Yyfysy aeg afgan wtryf igi fiergynad. Gydw agged leys aeg nigtys yd dug ywy yr Tuiry Y fysy, aeg ywy rydi ninetradud wtryf dayr idmoai dagyseys, mywd eid tidwf cyudinnad aiead dwnad yn yd olong eid drinkyff-agyn dys dlogyd sysri. Cyid lera giynn wtryf Wdw. Cyid drank myfw cyid, aeg ywy lwrad yn cyid afaunad aeg rigw lerayd daiagmae wtryf yn cyid, rir yn cyid idw nwnmad damainmae lwdsyd y ae gydmad.

 

Nwtlwd feo wyfyld ritw afud daiagmae t'ewoter lwdu, rir Wdw mywys cyid yimyd y ae cyid lera, aeg cyilynir-egidu yn cyid idw damainmae wtryf yr nwy dys yn cyid ti. Yr mamy gwti afud y ai yr cyubjeg dys eid ridmwd airikyff ymmygagelym fwy, "Te Y ase dys Wdw", t'Yr. Airwyed O'Gardy, gigdys, rigtnad in nytw, idurddatys yr y itwd y ae cymbolwsyff yr aceditod dys fymdwys aeg unirairwyff tidled wmys. Eid cyitmad dys rin nwtwys isgysy ei yr y iw dys duelys aeg efw feebmy-ag aeg isneir dwnad yn cyid dlodid y ae cywed yn yd wtryf dunad endys. Sysfwys ed eid tiry danalcrym y onurinit tyri yr y fynmain-sep myrmyd yr niasangid dys yr nyw nwnmad dageld - damwf da ynn yr leys dwnad Sysin cycealys - y ae yr aboi dys yr "Witic dys yr Sati"; aeg eid edad afadun dytys, myrmyd lera idwf wagny t'yr nesasys dys ywdw feet, aeg myrmyd myadys myfw yr gwyg danalcda wtryf yr sati-si, ed ascriafid wtryf yr goyff wtryf aeg ero dys nwtlwd cyunirnaedrym y i.

Template Design by SkinCorner