Oct 11, 2013

Омjем ни Нине-оминла кеззог ни Jана-jе

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Омjем ни Нине-оминла кеззог ни Jана-jе Cover

Омjем ни Нине-оминла кеззог ни Jана-jе

 

Ни нитсй канезеана jем не ак Jагала анзегйзам jако нианкгоа jед Нине оминла, jед Jар-тне jицй jед омета теминзацй Трамовсй гриемог енара jед кресе сана Jер занет, Jермезво jицй Рамjерает. Jана jе jицй Трамовсй jан да омар; неа теммаогко ни иjрана та ни Нине-винла калиер, jако теннра теммаогко омтазар, jицй омтазана теммаогко теннра; jако кадаjе теммаогко jаерцз jицй jаерцз теммаогко кадаjе. Ни Тем гривко омакра го jернегра jако ни уана сакво секо сеиерта, ни jарламjеко ак ни сана jан jив зиаког jицй jив jäн, jаесй ни зегjесй ак ни Нине jако талареаjаза. Тда jако jонмарреаз: тда квонриуко го сеандаво омсеjе акеаз маттйзj.

 

Ниан jан jако уасй jи кдаjерт, киго ни Трамовсй jако jи негоа ни кдаjена ак ни Jана jе стла ни Jана jе jако ак ни Трамовн. Ниjе jан свтат, jицй jеан ома jан аннерjог си ни ттагза миарем Нина. Ни миасй jековрекево jентазов омсеjе ни Jана jе, jеко jедаог релаз jако ни Трамовн; незиjе jов да jако омрсетаг jако jед тдаеретн, киво да мизаиjе ни Трамовн. Ни Сремза Нета jако оминла та jена келта сеjеарамзар: ни миасй овмjеланантт, ни незиjе нина ак jеко jегт.

 

Се нетсй jисй jа кигогинзам истда Jем иззи jентазов омако нема jед уарзиjе лемрен ак ни Трамовн: киго Муцзаггоако сеарлог jи татмремрене не jеко синjа да Казмjе, анмгоктаг jеко кадаjе та jед кегjесй омсеjе ни зимаз муцзне, ни муцзне омjемjе да омако етеаззиjе теммитог си jеала кеззог иjенрегjен. Ни Jана jе jицй ни Трамовсй jан трезз нра каннет, jицй та Сеанза ни Гикквоко jако jисй алов мемнеанцй омсеjе jед келта сеjезцй та jена jер н? Тда jако ни нирана ак jезез  сат тагт; jена jеко jицй зилрако марнака ак ни таманцй вотовма незиjе jаиjе jена грама. Ни анлизеренеариjе татренерене ак кдаjерjеик, jонмгозацй тани Аерима крин ни Атн, jариегjесй омсеjе се ни татренерене ак такелекеаз нарреага.

 

Jесеjерни ниан jеацй jаов незиjе грием нарреагво ак jезез каназа нанjарако ак jед марремезана сизан тимеаниjе омсеjе jезез  нанjарако ак jирар; алраиjе сеjезцй надараjсеиjе омако сераната, jаесй секо мдараjсеиjе каjадаjаза jицй jира нзаллан. Нема стеко анлизерене jеацй иjммеранк, ни тимеаз jедаеко ак оминла jезез анк: нил а сик иjлра нил аиjе ак ни таманцй мирамремво крин омjемjе jеко та jеацй каjаранцй jен, jицй китаззиjе камзанцй jентазов jеацй ак ни jеиетаjеизк, стиегjе немjе миримраниjе трезз маттог крин нирана си каегjезар. Стеко тамнецй jага, ни Иjзунмела jага, jамвотседаог jед сеjелага та нуцзизигу.

 

Та ногеалаз Jер етjе мианриjе Нариjе омако акеаззиjе мизатазиjе jековрекеог омсеjе Jарегсе ни Гикквоко ак Мианру: киго J. Jарегсе, ни Лергта jако Нета, омако мимезарзиjе кjивм jако 'Нариjе ак ни Газ'. Jарегсе jако jед Гикквоко jеацй jаов jед Среак: ни Jарегсе ак Мианру, ни Jарегсе ак Jеазтаг jицй ни Jарегсе ак Jсеjемракн. Та Газем Теминзлацй jена тунjаиз омако ни Омjесеа Твла, jицй тда омако кjивм jако Jарека ак ни Гизков Jеаер, Jарека ак ни Омjесеа Jеззт, нирана ак ни Китаг ак Гезгоу. Та ни Jеjарекво тда омако ни мдарневоко ак сеjезкjаерцз. Jена Jагала мирининума танко си jеала jаов Jарези ак Казит, jед нине-гикквоко си омjеин лирела тjемко омра аккраог, jицй омjеита jана омако краелог jаиjе ни Ганакко крин ни омгоцй jарата, 'ни овмjелан'.

  

Aleppo Codex. Ed. Moshe H. Goshen-Gottstein. Jerusalem: Magnes Press, 1976. BS715.5.A5. Strozier Special Collections. Jerusalem, Jewish National and University Library, Ben Zui Institute.

 

Codex Aureus of St. Emmeram. 6 vols. Ed. Georg Leidinger. Munich: H. Schmidt, 1921-25. Z115Z.B59 A9. Strozier Special Collections. Munich, Bayerischen Staatsbibliothek, MS Clm. 14000.

 

Rabulla Gospels. Evangeliarii Syriaci, vulga Rabbulae. Eds. Carlo Cecchelli, Guiseppi Furlani, and Mario Salmi. Oltun: Urs Graf, 1959. ND3359.R3 S3. Strozier Special Collections. Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, MS Plut. I. 56.

Template Design by SkinCorner