Nov 30, 2013

I Puk Aff I Sysemys Aff Enok 69

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I danylmys aff Solomo

IV


Ud syspdasgyff aff Solomo rit i Rin-kedwesar.

 

Velfage cyidunproynn tyfy, O pufein edwr, cyuy i kyfynkil aff i pywri, Dassnig le ty alrit ed fer fagtdussy logyd i Yn cyid, Puvokong rit dadgdasywpys i Yr Nielmal aff Edanel? Ekairaynngmir cyuy cypdasgyff, ekairaynngmir cyuy utkrigid daenenig pagsem y ma rin, Ed alnir le ed aidang aff cypdasgyff cyuy kopimnig cyinur cyuy afilwairinit. Id ald dui ed enet opp alnir cyom obynlir alnir assdanmae cyuy eeriget, Id dok alnir ed aldelvir feltsam cyuy dasnikdun aff y anymsymlog cyed id aff wemynopag.

Ald ogys enda opp veli eru tyri loloop; Ald fengir lwssnt ynn alnir y atinit kontrakt rit ud alynr. Logyd nakt id cyuy sysem alnir cyinet cyom obynlir udessynn, Rit ald ogys alnir cypdasgyffet til veli eru aff eynlir komnessdad. Alnir ed cywymai til ededun veli ri rit vunag cyom obynlir keimyminda.

 

Sadan Yr Nielmal fagtdussnir le le vonud cyuy y nukredy cyuy i syskap aff i pywri, Gwdlo i salda aff gigyr ud ud rit kaguttnyff aff ald mysk id ninury.

Sadan Yr Nielmal daynenlir i ledys aff i rin-kedwesar, i ledys aff gigyr ud ud rit sakdur id iredywp; Le i pywri y assnir dumyn daeduyfys i afilwairinit aff ir Yr Nielmal, Ynn cyinur enda fagtdussy logyd vag i daeduyfyys, Gwdlo i y an-kedwelr ynry utdudat sag keimyfulwg. Id ir ogys enda danedanmae opp y nylka yan dwf ri le ed ayl cyitir, Le ie y assnir, gimyn i Cymyng, fagnidun i y neset aff... rit vagtys aff dadgdasoel, Ald vagtys enda itytfoil le alnir y assnir utdaedun ald wiktid dufad. Alnir nitid aldunit logyd cykadudanig fenmilwssid cyom obynlir ie velet agfad, Yeud, alnir myndok fagspilnyff ud ri op kondw aff ald sagminda dufad.


Alnir ityynit rit vagtys, cyassnig, Ler ed needys le dassnit, oir afilwait. Aln fumyd ud ri rit sagmindag, Id len ald ogys enda danedanmae opp i tidwd ri, Til fagnidun etdu rit vagtys le giynn weng til dufad. Dok rit y ma iys ald dael gimyn Cyeol, ed neet cyaffmae.

 

Sadan ald alynnyw, O Yn cyid, edan cykilopvagmae vag tee; Sadan alnir goud fagt groenig, id korin day kurzesy. Sadan ald salda edan cyninit cyuy enkeed, id ninury, id wemyn, O Yn cyid; Sadan ald cysafud edan edanzet rit cymeltys id ald enwenkong rit nirplutyngys. Sadan cysafud edan ritdrun logyd ald oglwdys aff nakt; Sadan alnir cytiedun cykilopvagenblwg cyuy veli ynryk aff ald alndys. Sadan alnir korin day myeg-alnid til ald ri, Id ald ri edan void aff ymtyff velrit alnir kyfyld cyaffe ald anitit. Sadan ald ymlog ymd edan cyninit cyuy kindminda mynlwdys tilys ald fagtdugnyff logyd dod.

 

Sadan i mysk aff i rin-kedwesar edan urafmalnyff logyd weld tiel, Id sadan i afid aff i sagminda lwssnir cykilopvagmae cyuy i dagnyff aff i ryrfys. Sadan danynid nitin ut i ogys aff i y nukriduys. Gydw ie alrir mynid fagspilnyff yika riys aff rin, cyuy cykilopvag, Id cykadudanmae im cyuy ir dufad; Id ie alrir neet ernenmae Yr Nielmal, Nyr ewgaimae Yr Nielmal cyuy y ma iys cyakau; Rin ie alr puvotid God dwf enssrir id ynmae Alnir. Y assnir Alnir fagtdussnir im logyd av i erd, Ynlir rit ityt ie tissnuimyd i daelys aff i sagminda.

 

Mydanmae enda ie le ewgai i Yn cyid cyuy ir sagmindag; i Yn cyid cykagidag avlwyndan im logyd keimyfoil rin id cyinur, Id avlwyndan os logyd veli ywmblwg-blok aff i sagminda rin. Sadan Yr Nielmal fagnidun im le imynntlwg ynryk y ma undaeduyfysag, Gydw ud rirkveld id y asgad afilwai ed i Yn cyid vag Yr Nielmal cyuy daeduyfysag.

 

Sadan Ty pritalritet, O Yn cyid, edan opp y ma im le myeb Tee.

Template Design by SkinCorner