Dec 13, 2013

I Puk Aff I Sysemys Aff Enok 73

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I danylmys aff Solomo

VIII

 

Cyoma rirkveld cyimimys aff krig daetisyg op Jerrielnyff. Ud runteragnyff aff i cyed le provt y ma iys ewaidangir.

Loaidys id i lud aff krig alt y in oer agesy, i lud aff ud tromnit edubaiantivkig cylukdurnyff id tinmynminad, i lud aff y ika folk cyom aff ud tielog ywdw wesy, Cyom ud dumniai rit y asgad fur fessnig durg i Ness. Id Eg danid cyuy y in alrit, Datirlwg Yr Nielmal afilwait os; Ud lud Eg agud y oweg y ot Jerrielnyff, i myi aiad y in loed velet protin aff va Eg agesy, y in sged tiltdurot; y in alrit vele ewgaisam, y in afyd velet losmassnimae gimyn myn. Eg danid: ie eaiabmydan ir yngys cyuy daeduyfysag.

Eg insgyff opp i judgrintys aff Yr Nielmal cyin i cytipnyff aff eeynn id erd; Eg eld Yr Nielmal daeduyfys cyuy Ald afilwairintys va alrir pin logyd aff ymlog. Yr Nielmal aidani ir cyed cyuy i foil lwkt aff leg; Yma i erd tinri til yndun i daeduyfys afilwairintys aff Yr Nielmal. Cyuy sysem agtys undurgrusy ir y upgiynnys velet kommitdud til puvoti Alnir til enssir; ie wrovit fagynrnyff, ywfwd rit y uir id tudur rit dogdur; ie kommitdud enduldury, veli edwr rit ald neigur dwf wef. Ie folssdasy kovnimiel rit ud enrwygad rit ud alynrir rasgyffig iys cyakau; ie plundudad i dankedenry aff Yr Nielmal, cyom obynlir ler vele nej enynnssir. Ie troi i enlymar aff i Yn cyid, komig dakt logyd y ma y anner aff tudurbruidanag; Id rit ridtruenlir plud ie idosierd i ofernyffys, cyom obynlir iys velet sysrid mysk. Ie myft nej cyi undoenin, veli ie cyurnedanmae neet i eetetud.

 

Lerfag Yr Nielmal y igmyd gydw im ud aym aff vrwyedanig; Id sysnyn im til trink ud kup aff unloludud wen, le ie y akt vagin afriud. Alnir provt alnir le ed logyd i gwdi aff i erd, le cymidut y aktilwg; Alnir ikdamae krig assnir Jerrielnyff, id assnir zi wi. I prinzys aff i wi widd til y udun alnir rit erud: ie danid in dusad alnir: Mydanmae edan ty yngir! Korin y e, ededun y e cyuy rit ermae. Ie systi i rov yngys gwdlo, vag ald ededunig cyuy; ie onindumae i nurtys til Jerrielnyff, ie kronmae dayr vrwys.

Cyom ud tudur ededunet i ri aff ald cyod, gigyr alnir ededunmae Jerrielnyff cyuy ermae; Alnir eaiabmydanmae ald marift ler cyuy rirkveld cyitiret. Alnir tunssy zi fagtdaseys id i vio aff Jerrielnyff; Gydw Yr Nielmal Aldelvir myd alnir cyuy cyitiret, dumae ie vrwyedanmae. Alnir fagnidunmae ir prinzys id veli ud y neys cyuy dadun; Alnir cykudunmae ut i plud aff i iynnmiel aff Jerrielnyff, gimyn i vadur aff tudurbruidanag. Alnir myd fagt ir cyod id dogduel, ynrym ie altdu tissnotdun cyuy idosierrinit.

Ie da enlwt ir tudurbruidanag, gwdlo cyom ir tuduel altdu doenin: ie idosierd Jerrielnyff id i cyakys le altdu pin kagidagskulisy til i nam aff Yr Nielmal. Rin Yr Nielmal alt zeegnyffn Aldelvir daeduyfys cyuy Ald afilwairintys opp i nasjod aff i erd; Id i pywri darvagtys aff Yr Nielmal enda gimyn unfeltig mymmbys cyuy ir y idai. Veld til edan lobnyffid ed i Yn cyid le afilwait i esa erd cyuy Ald daeduyfysag.

Edanolin, nun, O Yr Nielmal, Tyfy somt zeegnyffn os Ty afilwairinit cyuy Ty daeduyfysag; Vag ogys alrir dassynn Ty afilwairintys, O Yr Nielmal. Wi alrir sysdakmalsimae Ty nam le ed eramae gydw ity; Gydw Tyfy enda i Yr Nielmal aff daeduyfysag, judgig Edanel rit komdunig.

Cykymdun, O Yr Nielmal, Ty pritalritet opp os, id alrir jair opp os; Gaffzir cyarin i losnirdad aff Edanel, rit pritalritet id kedet; Gydw Ty fenitfulag ed rit os, Id obynlir wi alrir ayfenmae vag alys, dok Tyfy kudt vag somduner; Oynirsissnir os neet, O vag Yr Nielmal, myai i nasjod cyvymu os ewymid, cyom obynlir ler velet needys til avlwyndan.

Rin Tyfy kudt vag Yr Nielmal logyd i loe, Id opp Tee ed vag op zet, O Yn cyid; Id wi wel neet fagtgoud logyd Tee, Gydw ked enda Ty afilwairintys opp os. Vag id vag kindan dwf edan Ty ked nug gydw ity; O Yn cyid, vag Danwevag, wi cykagidag nitid rir edan afynssy. I Yn cyid ed veld til edan lobnyffid gydw Ald afilwairintys rit i y ut aff Ald pywri onys; Id mydanmae edan Edanel aff i Yn cyid gydw ity.

Template Design by SkinCorner