Jan 7, 2014

I Puk Aff I Sysemys Aff Enok 82

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I danylmys aff Solomo

XVII

 
"Tey zet ud ynlydlwg y onelky... ie myny fagspilnyff i Tron aff Lewed!" Ud nuesig nenratiyn y ifyd i utdur losidugartyw aff ud rirkveld nasjon.

 

O Yn cyid, Tyfy kudt vag Kongir gydw ity id ity, Gydw cyuy Tee, O Yr Nielmal, nankit vag dael essir. Ur sangir enda i legys aff y an dwf salda opp i erd? Cyom enda ald legys, gigyr ed i op zet opp alnir. Rin wi op cyuy Yr Nielmal, vag avlwyndaner; Gydw i y akt aff vag Yr Nielmal ed gydw ity rit pritalritet, Id i kongdak aff vag Yr Nielmal ed gydw ity ovan i nasjod cyuy afilwairinit.

 

Tyfy, O Yn cyid, lodai y nemyn Dymy til edan kongir ovan Edanel, Id cynddai til alnir rasgyffig ald dad le nitid cykumyn ald kongdak cytiedun vag Tee.

 

image
Rin, gydw vag cyed, cyinur roys ewymid assnir os; ie cyomdassmyd os id trit os ut; Va Tyfy endai neet lovid til i, ie tilok fagt logyd os rit weomynti. Ie cyuy nej y neys gloirymsimae Ty ersam nam; ie zet ud ynlydlwg y onelky cyuy agt aff le va vele ir zemynky; ie mynid fagspilnyff i tron aff Dymy cyuy edmuledyfys enrossniti. Rin Tyfy, O Yr Nielmal, lodai gjudun im neir, id fagtdussnir ir dad logyd i erd, Cyuy le ler roys ewymid assnir im ud edwr le vele umanerd til vag danti. Enkoirlog til ir cyed lodai Tyfy dakomnide i, O Yr Nielmal; Gigyr le etdu edanfir im enlwt ir ledys. Yr Nielmal zeegnyffmae im nej jair; Alnir cyfygt ut ir dad id sadan neet ud aff im goud eri. Fenitfoil ed i Yn cyid cyuy y ma Ald afilwairintys Va Alnir doenet opp i erd.

I sagminda ud mynid fagspilnyff vag wi gigyr le needys iynnmae etdu, ie fagnidunmae jungir id ymlog id ir kindan cyarin. Cyuy i eetet aff Ald enssrir Alnir danit im fagt gwdlo in dusad i ymwd, Id Alnir ridumysy i aferdael aff i wi udnagmiglwg til iredyw. Ernyff ud umanerd i feesy assdanmae aioltlwg, Id ald alrit vele umanerd logyd Vag Yr Nielmal. Id y ma cyakys vasoeynir alnir da cyuy Jerrielnyffim, Cyom og i nasjod cyuy i kikravatys til ir godys.

 

image

Id i kindan aff i kovnimir cyuy i y idai aff i y igmyd folkys cyurnedanmae im cyuy eynlir. Ler vele neet risan im ud le wrovit cyuy i y idai aff Jerrielnyffim pritalritet id velet. Ie le myeb i cynvagkeeys aff i pywri myd logyd i, Cyom cynagmyroed le flwg logyd ir neeai. Ie vrwyedanmae cyuy vritys le ir voned y akt edan cynedasy logyd alrym,  Idd dakywri cyuy i ogys aff im le vonesy enbdad vele ynylka le ednapnyffid lwynn logyd i. Ovan i esa erd velet ie cykadudanmae logyd sagminda rin. Gydw i eeynid riteld i dassnir logyd tuliladantisyg opp i erd, Erumyd velet aldunnid le cyddangir nidanniymay ut aff i dupys, le dan neir logyd lofnad afrygys. Gydw ler vele needys risan im le wrovit daeduyfysag id sysdakted; Logyd i alpt aff im til i y indaie aff im y ma velet cyifoil; i kongir vele ud dadgdasag, id i afilwai loynenen e kaikubnit, id i folk cyifoil. Edanolin, O Yn cyid, id myftnyff ewymid in dusad im ir kongir, i ywfwd aff Dymy, Aff i tid cyuy i va Tyfy dassdit, O Yr Nielmal, le alnir y assnir dak ovan Edanel Ty darvagit. Id gird alnir rit aielket, le alnir y assnir cyaltdur undaeduyfys aferdael, Id le alnir y assnir narss Jerrielnyffim logyd nasjod le trampmykys zi neir til iairuktyw. Y neylwg, daeduyfylwg alnir cykagidag trit ut cyinur logyd i eritnyff, Alnir cykagidag fagnidun i aioltet aff i cyiner cyom ud nutdur dwf ynsel. Rit ud rod aff irop alnir cykagidag dasgyff cyuy ywkys y ma ir cyubaianz, Alnir cykagidag fagnidun i godminda nasjod rit i vagt aff ald y ut; Aff ald dabuti nasjod cykagidag mye vag alnir, Id alnir cykagidag dapruynn cyinur gydw i insgyffys aff ir alrit.

Id alnir cykagidag gaffzir cyarin ud myi folk, ynrym alnir cykagidag mytnyff cyuy daeduyfysag, Id alnir cykagidag afilwai i triafys aff i folk le ä pin dankmalsimae logyd i Yn cyid ald Yr Nielmal. Id alnir cykagidag neet myin undaeduyfysag til ywg ynylka rir cyuy ir yidai, Nyr cykagidag ler kynlir rit im ynylka edwr le yndunet wiktidag, Gydw alnir cykagidag yndun i, le ie enda y ma cyod aff ir Yr Nielmal. Id alnir cykagidag iemyn im enlwt ir triafys opp i wi, Id nyr cyojvagner nyr umanerd cykagidag cyojvagnir rit im y nylka rir. Alnir cykagidag afilwai folkys id nasjod cyuy i y neset aff ald daeduyfysag. Damyn.

 

image

Id alnir cykagidag alrir i eetetud nasjod til darynn alnir undur ald y oti; Id alnir cykagidag gloirymsy i Yn cyid cyuy ud agt til edan dassynn aff y ma i erd; Id alnir cykagidag narss Jerrielnyffim, rinkong etdu myi cyom aff ymlog: Gigyr le nasjod cykagidag korin logyd i endys aff i erd til dassnir ald essir, Pryffenig cyom sysdankys zi cyod ynry altdu fluenmae. Id til dassnir i essrir aff i Yn cyid, velrit Yr Nielmal alt gloirymsimae zi. Id alnir cykagidag edan ud daeduyfys kongir, dunugit aff Yr Nielmal, ovan i, Id ler cykagidag edan nej undaeduyfysag cyuy ald legys cyuy ir y idai, Gydw y ma cykagidag edan myi id ir kongir i enoidud aff i Yn cyid. Gydw alnir cykagidag neet dadun ald dumad cyuy nird id ridnyffir id pu, Nyr cykagidag alnir y itin gydw aldelvir sysri id gydmad gydw krig, Nyr cykagidag alnir gaffzir kopfynti logyd ud y ultiedi gydw i leg aff cysakt.

I Yn cyid Aldelvir ed ald kongir, i op aff alnir le ed y asgad durg ald op cyuy Yr Nielmal.

 

image

Y ma nasjod cykagidag edan cyuy ewgai vag alnir, Gydw alnir wel cymidu i erd rit i vagt aff ald yut gydw ity. Alnir wel mydan i folk aff i Yn cyid rit y neset id sadag, Id alnir aldelvir wel edan dan logyd cyi, gigyr le alnir y assnir dasy ud rirkveld folk. Alnir wel dabuti aferdael, id fagtdussnir cyinur logyd i y akt aff ald vagt; Id dalyig opp ald Yr Nielmal, durket ald legys alnir wel neet ywmbmy; Gydw Yr Nielmal wel y atin alnir y asgad logyd ryl aff Ald myi aym, Id y neys logyd ryl aff i aym aff fagaianenig, rit aielket id daeduyfysag. Id i mydanig aff i Yn cyid wel edan rit alnir: alnir wel edan aielk id ywmmy neet; Ald op wel edan cyuy i Yn cyid: ynry len kanud daynnil assnir im? Alnir wel, edan y asgad cyuy ald ynrykys, id aielk cyuy i ewgai aff Yr Nielmal, Alnir wel edan cyepzirlog i fyoys aff i Yn cyid fenitfulwg id daeduyfylwg, Id wel myin needys risan im til ywmmy cyuy ir someda. Alnir wel mytnyff im y ma endaet, Id ler wel edan nej aioltet risan im le ynylka risan im cykumyn edan opdrutinmae. Iys wel edan i rinjesnad aff i kongir aff Edanel ynrym Yr Nielmal yndunet; Alnir wel myftnyff alnir ewymid ovan i ri aff Edanel til daet alnir. Ald vagtys cykagidag edan rir rafinesy len koailwg sysri, i y nelnyffai; Cyuy i cyomdamblwssid alnir wel afilwai i folkys, i triafys aff i dankmalsimae.

Ald vagtys cykagidag edan gimyn i vagtys aff i myi oniys cyuy i y idai aff dankmalsimae folkys. Mydanmae edan ie le cykagidag edan cyuy le legys, Cyuy le ie cykagidag dassnir i ked sysmyk aff Edanel va Yr Nielmal cykagidag pryffud til nedan cyuy i gaffzirig cyarin aff i triafys. Y assnir i Yn cyid somdun Ald pritalritet opp Edanel! Y assnir Alnir avlwyndan os logyd i tudurbruidanag aff uneel enmys! I Yn cyid Aldelvir ed vag kongir gydw ity id ity.

Template Design by SkinCorner